PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 530 |
Tytuł artykułu

Ocena kadr kierowniczych przedsiebiorstw przemyslu spozywczego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawca
-
Rocznik
Tom
530
Opis fizyczny
s.1-26,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Baj K., Kapitał intelektualisty - pożądane zmiany, „Rzeczpospolita", 8 II 1995.
 • 2. Chmielecka E., Akredytacja środowiskowa jako czynnik regulujący rynek edukacji menedżerskiej w Polsce, [w:] Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w drugiej połowie lat 90., praca zbiorowa pod red. B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińskiej, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, Warszawa 1999.
 • 3. Coraz bardziej skomplikowane zadania prezesa, „Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 7.
 • 4. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk 2004.
 • 5. Dąbek M., Menedżerowie okresu transformacji. Problemy, potencjał, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • 6. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 • 7. Ewolucja w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Organizacji i Zarządzania, Jurata-Sopot 1997.
 • 8. Filopowicz G., Motywowanie podczas zmian, „Personel" 1998, nr 1.
 • 9. Filus M,. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, „Personel" 2000, nr 5.
 • 10. Firkowski M., Sposoby oceny stopnia zorganizowania stanowiska pracy, „Problemy Organizacji" 1974, nr 4.
 • 11. Francik A., Zarządzanie personelem w warunkach innowacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1994, nr 429.
 • 12. Gableta M., Karamella E., Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, „Personel" 1999, nr 4.
 • 13. Gardowski J., Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych i państwowych o społecznych i techniczno-organizacyjnych warunkach pracy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1994, nr 427.
 • 14. Gdy menedżer przekształca się w przedsiębiorcę, „Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 3.
 • 15. Gierżatowicz K, Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorstwa, materiały konferencyjne, Nałęczów 2000.
 • 16. Gliński B., Motywowanie do pracy i gospodarności — aspekty strategiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1996, nr 725.
 • 17. Globalizacja czyli turbo-kapitalizm, „Zarządzanie na Świecie" 1997, nr 3.
 • 18. Globalizacja - zagrożenia i szanse, „Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 2.
 • 19. Godziszewski B., Globalizacja jako wyzwanie konkurencyjne dla polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" 1997, nr 4.
 • 20. Goleman D., Boyatzis G., McKee A., Naturalne przywództwo, Jacek Santorski Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław 2002.
 • 21. Gonciarski W, Wyzwania XXI wieku, Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej, „Personel" 1999, nr 3.
 • 22. Gonczarow W., Sztapauk S., Tołok S., Planowanie sieciowe w projektowaniu inwestycji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 6.
 • 23. Griffin R., Podstawy zarz¹dzania organizacjami, PWE, Warszawa 1998.
 • 24. Johann M., Edukacja w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa" 2004, nr 5.
 • 25. Kasprowicz E., Jak sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, „Rzeczpospolita", 13 V 1996.
 • 26. Kowalewski T., Edukacyjne czynniki wspierające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, materiały z konferencji Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce - szanse i zagrożenia, Gdańsk 2004.
 • 27. Polowania na prezesów przekraczają rozsądną miarę, „Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 9.
 • 28. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. F. Bławata, SPG, Gdańsk 2004.
 • 29. Raszkowska G., Dobre pomysły powstają w mądrze zarządzanych firmach, „Rzeczpospolita", 171 2007.
 • 30. Sibińska A., Zachowania marketingowe małych i średnich firm a styl kierowania ich właścicieli, „Przegląd Organizacji" 2001, nr 4.
 • 31. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, StartSoft Inc., Kraków 2001.
 • 32. Steinerowska-Streb I., Poziom wykszta³cenia menad¿erów jako czynnik kszta³tuj¹cy przygotowanie œl¹skich MSP do konkurencji na jednolitym rynku europejskim, „Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi" 2006, nr 1.
 • 33. Steinerowska-Streb I., Warzecha-Wocka A., Miszewski L., Oczekiwania śląskich MŚP w związku z akcesją Polski do UE, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 5.
 • 34. Stoner J., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 • 35. Strojny M., Zarządzanie wiedzą: wstęp do dyskusji, „Personel i Zarządzanie" 2001, nr 1.
 • 36. Strużycki M., Zmiany zarządzania przedsiębiorstwem a skuteczność menedżerów, „Handel Wewnętrzny" 1998, nr 4-5.
 • 37. Stuss M., Metody oceny kadry menedżerskiej, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003.
 • 38. Styl zarządzania w firmach opartych na wiedzy, „Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 7.
 • 39. Syrek M., Menadżer we współczesnym przedsiębiorstwie - sylwetka, kwalifikacje, style zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • 40. Szaban J., Badania polskich menadżerów, „Personel" 1997, nr 5.
 • 41. Szapiro T., Promocja menedżera - między magisterskim seminarium, programem a studium przypadku, [w:] Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w drugiej połowie lat 90., praca zbiorowa pod red. B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińskiej, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, Warszawa 1999.
 • 42. Szef jako nauczyciel sztuki przewodzenia, „Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 9.
 • 43. Teczke J., Techniki zarządzania a sprawność organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1998, nr 83.
 • 44. The Virtual Corporation, "Business Week", 8 February 1993.
 • 45. Tudrej J., Menedżer efektywny, PWE, Warszawa 1998.
 • 46. Tyborowska J., Oceny inaczej, czyli przegląd potencjału kadry kierowniczej, „Personel" 1998, nr 12.
 • 47. Tyrańska M., Walas J., System ocen kadr w firmie, „Personel" 1998, nr 11.
 • 48. Urbanowska-Sojkin E., Implikacje marketingowej orientacji w zarządzaniu dla pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1997, nr 248.
 • 49. Urbanowska-Sojkin E., Sprawność kierowania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1996, nr 234.
 • 50. Usunąć głową barierę innowacji, „Zarządzanie na Świecie" 1997, nr 3.
 • 51. Walczyk E., Diagnoza kompetencji strategicznych kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1994, nr 417.
 • 52. Walentynowicz P., Kontrakt menedżerski biznesowy jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw w polskiej praktyce gospodarczej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 1998, nr 2.
 • 53. Walentynowicz P., Procedura kontraktu menedżerskiego w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 2.
 • 54. Warciarek H., Techniki wywierania wpływu, „Personel" 1997, nr 6.
 • 55. Warciarek H., Zamiast receptury na odchudzanie, czyli na czym polega skuteczne zarządzanie, „Personel" 1998, nr 6.
 • 56. Weber R., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 • 57. Zarządzanie firmą, Strategor, Warszawa 1997.
 • 58. Zbyt pospieszne dymisje prezesów w Europie, „Zarządzanie na Świecie" 2005, nr 9.
 • 59. Żorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-124107d1-7d2f-456a-9e37-3a44b7de3fc5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.