PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Ksztaltowanie sie zawartosci manganu w roslinach w zaleznosci od zanieczyszczenia gleby kadmem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Określono zawartości manganu w częściach nadziemnych i korzeniach owsa, kukurydzy, łubinu żółtego i rzodkiewki w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem (10, 20, 30 i 40 mg Cd·kg⁻¹) w warunkach dodatku do niej kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu. Zawartość manganu w roślinach była uzależniona od zanieczyszczenia gleby kadmem, gatunku i organu rośliny oraz dodatku do gleby substancji inaktywujących ten pierwiastek. Najwyższą zawartość manganu stwierdzono w słomie i korzeniach owsa, a najniższą w korzeniach rzodkiewki. Zanieczyszczenie gleby kadmem spowodowało istotne zróżnicowanie zawartości manganu w roślinach. Kadm spowodował zmniejszenie nagromadzania manganu w ziarnie i słomie owsa, w odróżnieniu od korzeni, w których jego zawartość ulegała zwiększeniu. Zanieczyszczenie gleby kadmem spowodowało także obniżenie zawartości manganu w częściach nadziemnych i korzeniach kukurydzy oraz w częściach nadziemnych łubinu żółtego i korzeniach rzodkiewki. Aplikacja do gleby kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu ograniczyła pobieranie manganu przez testowane rośliny. Zawartość manganu we wszystkich organach badanych roślin w seriach z dodatkami była wyraźnie niższa niż w roślinach rosnących na obiektach kontrolnych (bez substancji neutralizujących).
EN
Manganese content in above-ground parts and roots of oats, maize, yellow lupine and radish was determined as, depended on the soil contamination with cadmium (10, 20, 30 and 40 mg Cd·kg⁻¹), after addition of compost, brown coal, lime and bentonite. Manganese content in plants depended on the soil contamination with cadmium, plant species and organ as well as on the presence in soil of additives inactivating this element. The highest manganese content was found in the straw and roots of oats, whereas the lowest - in the radish roots. Contaminating the soil with cadmium brought about a significant differentiation of manganese content in plants. Cadmium reduced manganese accumulation in oats grain and straw, while its content in the roots increased. Soil contamination with cadmium also caused a decrease of manganese content in the above-ground parts and roots of maize, above-ground parts of yellow lupine and the roots of radish. When compost, brown coal, lime and bentonite were added to the soil, a reduction in manganese uptake by tested plants was observed. Manganese content in all plants organs in variants with the additives applied was significantly lower than in the controls (without neutralizers).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.715-722,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Plac Lodzki 4, 10-718 Olsztyn
autor
autor
Bibliografia
 • Ciećko Z., Kalembasa S., Wyszkowski M., Rolka E. 2004. The effect of elevated cadmium content in soil on the uptake of nitrogen by plants. Plant Soil Environ. 50(7): 283 - 294.
 • Das P., Samantaray S., Rout R. 1997. Studies on cadmium toxicity in plants: A review. Environ. Pollut. 98(1): 29 - 36.
 • Gussarsson M. 1994. Cadmium-induced alterations in nutrient composition and growth of Betula Pendula seedlings: The significance of fine roots as a primary target for cadmium toxicity. J. Plant. Nutr. 17: 2151 - 2163.
 • Jalil A., Selles F., Clarke J. M. 1994. Effect of cadmium on growth and the uptake of cadmium and other elements by durum wheat. J. Plant Nutr. 17: 1839 - 1858.
 • Jasiewicz C. 1991. Wpływ miedzi na pobieranie manganu, cynku i żelaza przez rośliny. Rocz. Glebozn. 42(1/2): 79 - 88.
 • Jasiewicz C., Antonkiewicz J. 2000. Wpływ zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na skład chemiczny kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 937 - 943.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.
 • Kuboi T. 1988. Effects of Cd concentration in the medium on the element concentration in plants. Japanese Soc. Soil Sci. Plant Nutr. 34: 277.
 • Lityński T., Jurkowska H. 1982. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN Warszawa: 636 ss.
 • Obata H., Umebayashi M. 1997. Effects of cadmium on mineral nutrient concentrations in plants differing in tolerance for cadmium. J. Plant Nutrit. 20(1): 97 - 105.
 • Rabikowska B. 2000. Zawartość i pobranie miedzi, manganu i cynku przez jęczmień jary uprawiany w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia obornikiem i azotem. Cz. I. Zawartość Cu, Mn i Zn w ziarnie i słomie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 463 - 471.
 • Ruszkowska M., Sykut S., Kusio M. 1996. Stan zaopatrzenia roślin w mikroelementy w warunkach zróżnicowanego nawożenia w wieloletnim doświadczeniu lizymyetrycznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 43 - 47.
 • Thys C., Vanthomme P., Schrevens E., De Proft M. 1991. Interactions of Cd with Zn, Cu, Mn and Fe for lettuce (Lactuca sativa L.) in hydroponic culture. Plant Cell Environ. 14: 713 - 717.
 • Wyszkowska J., Wyszkowski M. 2002. Effect of cadmium and magnesium on microbiological activity in soil. Pol. J. Environm. St. 5(11): 585 - 591.
 • Wyszkowska J., Wyszkowski M. 2003. Effect of cadmium and magnesium on enzymatic activity in soil. Pol. J. Environm. St. 12(4): 479 - 485.
 • Wyszkowski M. 2002. Effect of magnesium and cadmium on the yield and content of macroelements in yellow lupine. Polish J. Natur. Sc. 12(3): 21 - 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-0f854920-611f-4a31-9b0e-9d0030783bf4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.