PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 502 | 2 |
Tytuł artykułu

Badania nad kumulacja Cd, Cu, Pb i Zn w tkankach kur niesnych w chowie przyzagrodowym w rejonie uprzemyslowionym i typowo rolniczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pobrano od kur nieśnych z chowu przyzagrodowego z rejonu typowo rolniczego (płd. Opolszczyzna), jak i uprzemysłowionego (LGOM) próby wątroby, płuc i mięśni, w których oznaczono metodą ASA zawartość Cd, Pb, Cu i Zn. Stwierdzono statystycznie istotnie wyższą zawartość Pb, Cu i Zn w mięśniach oraz Zn w płucach i wątrobie kur z rejonu uprzemysłowionego w porównaniu do typowo rolniczego. Biorąc pod uwagę dopuszczalne stężenia Cd i Pb, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 I 2003 r. (Cu i Zn nie figurują jako metale szkodliwe), należy stwierdzić, iż były one przekroczone w badanych tkankach i narządach w obu rejonach, co ogranicza ich przydatność kulinarną jako Í produktu spożywczego.
EN
The samples of muscles, livers and lungs were taken from laying hens kept in free-range system in the typical agricultural region (south Opolszczyzna) and in the industrial region (LGCR). The concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn were examined using AAS method. The significantly higher concentrations of Pb, Cu, Zn in muscles, Zn in lungs and liver of laying hens from the industrial region were found as compared to concentrations of Pb, Cu and Zn in laying hens raised in agricultural region. According to acceptable levels of Cd and Pb specified in the Decree of Health Minister of 13 I 2003 (Cu and Zn are not specified as harmful metals) the determined concentrations were higher in examined poultry tissues from both regions; that fact is limiting the usability of examined tissues as the groceries.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
502
Numer
2
Opis fizyczny
s.513-518,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Chelmonskiego 38 c, 51-630 Wroclaw
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Bodak E., Dobrzański Z. 1997. Ekotoksykologiczne problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkimi. ELMA AR, Wrocław: 129 ss.
 • Dobrzański Z., Kołacz R., Bodak E. 1996. Metody przeciwdziałania bioakumulacji metali ciężkich u zwienąt. Med. Weter. 52(12): 763 - 767.
 • Elmadfa I., Muskat E. 2003. Wielkie tabele kalorii i wartości odżywczych. MUZA S. A., Warszawa: 118 ss.
 • Jamroz D., Potkański A. 2004. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 557 ss.
 • Jeng S. L., Yang C. P. 1995. Determination of lead, cadmium, mercury and copper concentrations in duck eggs in Taiwan. Poult. Sci. 74: 187 - 193.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa; 398 ss.
 • Kan C. A. 1994. Factors affecting absorption of harmful substances from the digestive tract of poultry and their level in poultry products. World’s Poultry Sci. J. 50: 39 - 53.
 • Kołacz R., Dobrzański Z., Bodak E. 1996. Bioakumulacja Cd, Pb i Hg w tkankach zwierząt. Med. Weter. 52(11): 686 - 691.
 • Kołacz R., Dobrzański Z., Górecka H., Moryl A., Grudnik T. 2003. Zawartość metali ciężkich w tkankach kur utrzymywanych w rejonie Zagłębia Miedziowego. Acta Agrophisica 1(2): 263 - 269.
 • Rozporządzenie 2000. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 XII 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach. Dz. U. z 2001 r. Nr 9, póz. 72.
 • Rozporządzenie 2003. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 I 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności. Dz. U. z 2003 r. Nr 37, póz. 326.
 • Van Emous R.A., Fiks-Van T. G. C. M. 2004. Higher mortality in free-range aviary houses. World Poult. 20(6): 26 - 29.
 • Wathes C. M. 1998. Aerial emissions from poultry production. World’s Poultry Sci. J. 54: 241 - 252.
 • Zarządzenie 1993. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 31 III 1993 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach. MP Nr 22, poz. 233.
 • Żmudzki J., Szkoda J. 1995. Stężenie pierwiastków śladowych w tkankach kur przyzagrodowych i fermowych. Med. Weter. 51(10): 611 - 613.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-0c6f8223-4992-423a-9b2a-c2ac58f98feb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.