PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 |
Tytuł artykułu

Ochrona pszenicy ozimej przed chorobami przy zastosowaniu systemu wspomagania decyzji

Warianty tytułu
EN
Protection of winter wheat against diseases with the use of decision support system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku zasad integrowanej ochrony roślin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanej w procesie produkcji rolniczej żywności. Jednym z elementów zagwarantowania konsumentom zdrowej żywności jest racjonalne stosowanie środków ochrony roślin. Do możliwości prawidłowej ochrony roślin należy stosowanie środków ochrony roślin w optymalnym terminie, kiedy przekroczony został wyznaczony próg ekonomicznej szkodliwości. Do tego celu służą m.in. wcześniej ustalone wartości progów szkodliwości oraz systemy wspomagania decyzji. W łanowych doświadczeniach z pszenicą ozimą porównano zastosowanie ochrony fungicydowej na podstawie tradycyjnego schematu (faz rozwojowych), w których rolnicy wykonują zabiegi opryskiwania, z ochroną według wskazań systemu wspomagania decy­zji. Zastosowanie ochrony z uwzględnieniem wskazań systemu wspomagania decyzji po­zwoliło na zmniejszenie występowania chorób liści i kłosów oraz wpłynęło na zwiększenie plonu i masy tysiąca ziaren.
EN
Introduction of integrated plant protection on 1 January 2014 has been aimed at ensu­ring safety of food coming from the agricultural production process. One of the elements of providing consumers with healthy food is reasonable use of plant protection products. Right plant protection includes use of plant protection products at the optimal time, when the established threshold of economic harmfulness is reached. This purpose is served by, among other things, earlier establishment of the values of thresholds of harmfulness and decision support systems. Stand experiments on winter wheat compared use of fungicide protection according to the traditional scheme (of developmental stages), where farmers conduct spraying procedures with protection according to recommendations of decision support system. Adopting protection according to recommendations of the system enabled to reduce the prevalence of leaf and ear diseases and resulted in higher yield and thousand grain weight.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.82-92,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Roslin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Ochrony Roslin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Doświadczalna w Baborówku
autor
 • Instytut Ochrony Roslin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Agrios G.N. (2005): Plant Pathology. Elsevier Academic Press, 922 ss.
 • 2. Audsley E., Milne A., Paveley N. (2005): A foliar disease model for use in wheat disease management decision support system. Ann. Appl. Biol. 143: 161-172.
 • 3. Chełkowski J. (2013): Mikotoksyny, grzyby toksynotwórcze i mikotoksykozy. Wersja on-line: www.cropnet.pl/mycotoxin, ss. 100.
 • 4. Horoszkiewicz-Janka J., Walczak F., Korbas M., Jajor E. (2010): Zastosowanie systemu wspomagania decyzji w ochronie pszenicy przed chorobami. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin. 50(3): 1329-1333.
 • 5. Hostgaard M.B., Wolny S. (2002): Założenia duńskiego systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin i możliwości jego wdrożenia w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42(1): 283-290.
 • 6. Mrówczyński M. (red.) (2013): Integrowana ochrona upraw rolniczych. Zastosowanie integrowanej ochrony. PWRiL, Poznań, T. 2: 286 ss.
 • 7. Nieróbca A., Zaliwski A.S., Horoszkiewicz-Janka J. (2010): Rozwój internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż. Inżynieria Rolnicza &(125):167-173.
 • 8. Pruszyński S., Bartkowski J., Pruszyński G. (2012): Integrowana ochrona roślin w zarysie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu, ss. 57.
 • 9. Pruszyński S., Pruszyński G. (2013): Zrównoważone stosowanie pestycydów. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 23-38.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 505.
 • 11. Urbańska M., Gierszal H., Nowacki M. (2010): System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych. Inżynieria Rolnicza 7(125): 223-228.
 • 12. Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. Dz. U. 2013 poz. 455.
 • 13. www.bip.minrol.gov.pl/ Etykiety fungicydów.
 • 14. Zaliwski A.S. (2009): Ogólna koncepcja krajowego systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza 6(115): 323-329.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a86d0f74-5056-4519-a939-af12e6b3677d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.