PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Plonowanie ślazowca pensylwańskiego w wieloletnim użytkowaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Virginia fanpetals yielding in multi-year use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Eksperyment w układzie bloków losowanych założono w 2003 r. w Gospodar-stwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2004-2011 badano wpływ nawożenia azotem (100 i 200 kg·ha-1 N) i fosforem (39 i 52 kg·ha-1 P) na wysokość plonów bio-masy ślazowca pensylwańskiego. Wyższe dawki składników pokarmowych istotnie wpływały na wzrost plonów biomasy i obsadę pędów ślazowca. Dłuższe pędy stwierdzono po zastosowaniu wyższego pozio-mu nawożenia azotem. Największe różnice w wielkości plonów wystąpiły pomiędzy latami uprawy. Najmniej biomasy uzyskano w drugim (2004 r.), zaś dwukrotnie więcej w piątym (2007 r.) i ósmym (2010 r.) roku uprawy (odpowiednio 7,06 oraz 14,34 i 14,48 t·ha-1 s.m.).
EN
A randomised blocks experiment was set up in 2003 at the Felin Experimental Farm of the University of Life Sciences in Lublin. In the period of 2004-2011 a study was conduct-ed on the effect of nitrogen (100 and 200 kg ha-1 N) and phosphorus (39 and 52 kg ha-1 P) fertilisation on the level of yields of biomass of Virginia Fanpetals. The higher doses of the nutrients caused a significant increase of the yields of biomass and on the shoot density of Virginia Fanpetals. Long-er shoots were observed after the application of the higher level of nitrogen fertilisation. The great-est differences in the level of yields were noted among the years of cultivation. The lowest yield of biomass was obtained in the second (2004), and twice as much in the fifth (2007) and eighth (2010) years of cultivation (7.06 and 14.34 and 14.48 t ha-1 d.m., respectively).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
s.5-15,tabl.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Usida R&D , ul. Czardasza 12/2, 02-169 Warszawa
autor
 • Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Borkowska H., 1996. Wpływ nawożenia azotowego i potasowego na wysokość i jakość plonów zielonki ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby). Ann. UMCS, s. E, 51, 63-70.
 • Borkowska H., Molas R., 2008. Zachwaszczenie oraz obsada roślin ślazowca pensylwańskiego w zależności od herbicydów. Ann. UMCS, s. E, 63, 10-16.
 • Borkowska H., Molas R., 2012. Two extremely different crops, Salix and Sida, as sources of renew-able bioenergy. Biomass and Bioenergy 36, 234-240, doi:10.1016/j.biombioe.2011.10.025.
 • Borkowska H., Molas R., 2013. Yield comparison of four lignocellulosic perennial energy crop species. Biomass and Bioenergy, 51, 145-153, http//dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.01.017
 • Borkowska H., Molas R., Kupczyk A., 2009. Virginia Fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) Culti-vated on Light Soil; Height of Yield and Biomass Productivity. Polish J. of Environ. Stud., 18, 563-568Christian D. G., Riche A.B., Yates N. E., 2008. Growth, yield and mineral content of Miscanthus x gigan-teus grown as a biofuel for 14 successive harvests. Industrial Crops and Products, 28, 320-327.
 • Clifton-Brawn J. C., Lewandowski I., Andersson B., Basch G., Christian D. G., Kjeldsen J. B., Jørgrnsen U., Mortensen J. V., Riche A. B., Schwarz K-U., Tayebi K., Teixeira F., 2001. Performance of 15 Miscanthus Genotypes at Five Sites in Europe. Agronomy Journal, 93, 1013-1019.
 • Kalembasa S., Wiśniewska B., 2006. Wpływ dawek azotu na plon biomasy ślazowca pensylwań-skiego (Sida hermaphrodita Rusby) oraz zawartość w niej makroelementów. Acta Agrophysi-ca, 8, 127-138.
 • Kalembasa S., Wiśniewska B., 2010. Wpływ dawek azotu na pobieranie wybranych metali ciężkich przez ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, 204-211.
 • Klimont K., Bulimska-Radomska Z., 2013. Możliwość wykorzystania ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) do rekultywacji terenów po otworowej eksploatacji siarki. Pro-blemy Inżynierii Rolniczej, 1, 125-132.
 • Kuś J., Matyka M., 2009. Wydajność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetycz-ne w zależności od jakości gleby. Fragm. Agron., 26, 103-110.
 • Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiometryczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971-2000. Acta Agrophysica, 3, 171-177.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., 2002. Produktywność klonów wierzb krzewiastych uprawianych na gruntach ornych w zależności od częstotliwości zbioru i gęstości sadzenia. Fragm. Agron., 2, 39-51.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Kwiatkowski J., Grzelczyk M., 2005. Charakterysty-ka zrębków oraz peletów (granulatów) z biomasy wierzby i ślazowca pensylwańskiego jako pa-liwa. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 13-22.
 • Stolarski M., Wróblewska H., Szczukowski S., Tworkowski J., Cichy W., 2006. Charakterystyka biomasy wierzby i ślazowca pensylwańskiego jako potencjalnego surowca przemysłowego. Fragm. Agron., 3, 277-289.
 • Styk B., 1984. Niektóre zagadnienia użytkowania, biologii i agrotechniki sidy. Post. Nauk Roln., 3, 3-8.
 • Sulima P., Przyborowski J. A., Stolarski M., 2006. Ocena przydatności wybranych gatunków wierz-by do celów energetycznych. Fragm. Agron., 3, 290-299.
 • Wardzińska K., 2000a. Wpływ rodzaju podłoża (gleba mineralna, osad pościekowy) na wzrost i rozwój ślazowca pensylwańskiego. Ann. UMCS, s. E, 55, 63-74.
 • Wardzińska K., 2000b. Plonowanie i pobieranie metali ciężkich przez ślazowiec pensylwański w warunkach uprawy na glebie mineralnej i osadzie pościekowym. Ann. UMCS, s. E, 55, 75-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a7ee8039-b7f9-4300-a17d-2af96baa2ddd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.