PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 4 |

Tytuł artykułu

Ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia, ogólnego otłuszczenia oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn w wieku 20-30 lat

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Assessment of nutritional status disorders, general fatness and fat distribution in women and men aged 20-30

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie i cel pracy. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tematyką zaburzeń stanu odżywienia organizmu. Celem głównym pracy była ocena częstości występowania dwóch skrajnych stanów odżywienia organizmu: niedożywienia białkowo-energetycznego (niedoborowej masy ciała) oraz stanu przeżywienia – nadmiaru (nadwaga i otyłość) u młodych kobiet i mężczyzn. W celach szczegółowych uwzględniono ocenę składu tkankowego ciała oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej. Materiał i metody. Badaniami objęto łącznie 528 osób (373 kobiety i 155 mężczyzn) w wieku od 20. do 30. roku życia (22,2 ± 3,0 lat). Wykonano podstawowe pomiary antropometryczne: masy ciała (kg), wysokości ciała (cm), obwodów talii i bioder (cm). Na podstawie bezpośrednich pomiarów obliczono: wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index), wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej WHR (Waist to Hip Ratio) oraz WC (Waist), wskaźnik BAI, obliczono procentową zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz zastosowano metodę bioelektrycznej impedancji. Wyniki. W zbadanej grupie zaobserwowano na podstawie wskaźnika BMI (łącznie u 28,4% zbadanych) występowanie skrajnych stanów odżywienia charakterystycznych dla wychudzenia organizmu, związanego z niedożywieniem białkowo- -energetycznym, oraz stany świadczące o przeżywieniu, czyli otyłości, w tym również otyłości II i III stopnia. W toku analiz stwierdzono przeważający (83,3%) odsetek osób o prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej. Odnotowano jednak wśród zbadanych kobiet i mężczyzn przypadki zbyt niskiej zawartości tłuszczu w ciele, jak również zawartości zbyt wysokiej, przekraczającej normę. Otyłość brzuszna (wisceralna) występowała u 40,7% do 48,7% zbadanych osób ogółem, w zależności od zastosowanego wskaźnika. Wśród kobiet za dominujący typ dystrybucji tkanki tłuszczowej (u 66,2%) uznano otłuszczenie pośladkowo-udowe (gynoidalne). Wśród mężczyzn dominował typ androidalny rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w ciele. Natomiast na podstawie wyłącznie obwodu talii stwierdzono częstsze o 8,4% występowanie typu brzusznego wśród kobiet w porównaniu do zbadanych mężczyzn. Wnioski. Zaburzenia stanu odżywienia w postaci niedożywienia oraz przeżywienia organizmu występują zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Warto rozważyć działania profilaktyczne w kierunku zapobiegania czynnikom warunkującym ten niekorzystny dla zdrowia stan organizmu.
EN
Introduction and objective. In recent years, an increase has been observed in the scope of problems concerning nutritional status disorders. The primary goal of the study was the assessment of the frequency of occurrence of two extreme nutritional states: protein-energy malnutrition (deficiency of body mass) and over-eating excess state (overweight and obesity) in young men and women. For specific purposes, assessment of the body tissue composition and fat distribution was undertaken. Material and methods. The studies included a total of 528 people (373 women and 155 men), aged from 20–30 (22.2 ± 3.0) Basic anthropometric measurements were performed: body weight (kg), body height (cm), waist and hips circumferences (cm). Based on direct measurements, body mass index BMI, waist to hip ratio WHE and Waist Ratio WC, BAI index, the percentage content of the fatty tissue in the body was calculated, and the bioelectric impedance method was used. Results. In the examined group (in 28.4%), based on the BMI, the occurrence was observed of extreme nutritional states characteristic for body emaciation connected with protein-energy malnutrition and states evidencing over-nutrition, i.e. obesity, including obesity degree II and III. In the course of analyses, the highest percentage of individual with a normal content of fatty tissue was found (83.3%). However, among the studied men and women, cases were noted of a too low content of fatty tissue in the body, as well as too high – exceeding the standard. Abdominal obesity (visceral) occurred in 40.7 – 48.7% of the total population examined, according to the indicator applied. According to gender, the dominant type of fatty tissue distribution among women (in 66.2%) was gynoidal fatness. Among men dominated the androidal type of fatty tissue distribution. Considering exclusively waist circumference, the more frequent occurrence of the abdominal type by 8.4% was found among women compared men. Conclusions. Disorders of the nutritional state in the form of malnutrition and over-nutrition of the body occur both among men and women. Preventive measures are worth considering towards the prevention of factors conditioning this adverse state of the body.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

4

Opis fizyczny

s.339–345,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a73abc6d-4ea6-4ed9-aec6-5fddc8174bd9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.