PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/III |
Tytuł artykułu

Wstępna ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania dyrektywy powodziowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Preliminary flood risk assesment as an element of the implementation of EU flood directive
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstępna oceny ryzyka powodziowego (WORP) ma na celu oszacowanie skali zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz identyfikację znaczącego ryzyka powodziowego na tych obszarach. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostały zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Inwentaryzacją objęto informacje o granicach obszarów zagrożenia powodzią, mapach hydrograficznych, planach zagospodarowania przestrzennego oraz o stanie technicznym budowli przeciwpowodziowych. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystano metodę ankietyzacji. Zebrany materiał został pogrupowany i zestawiony w układzie hierarchicznym ze względu na typ powodzi, a następnie sprowadzony do jednolitego układu odniesienia i jednolitej skali. Zebrane informacje stanowią podstawę do wskazania odcinków rzek, dla których zostaną opracowane mapy za-grożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP) została opracowana w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK). Stanowi element wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie wdrażania pierwszego etapu Dyrektywy Powodziowej. Prezentowany artykuł przedstawia opracowanie WORP dla obszaru górnej i środkowej Odry.
EN
Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) aims at assessing the scale of flood risk for river basin areas. Furthermore, it focuses on identifying the risk of flooding in these areas. The areas subject to flood risk have been indentified on the basis of inventory works carried out at national, provincial and local level. The inventory covered information on the borders of flood hazard areas, hydrographic maps, spatial management plans and information on the condition of flood control structures. The inventory was based on questionnaires. The collected material was grouped and presented hierarchically depending on the type of flood. Then, it was reduced to a single frame of reference and a uniform scale. The gathered data is the basis for indicating sections of rivers for which flood hazards maps and flood risk maps will be developed. The Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) was developed under the project ’Global Monitoring for Environment and Security’ (GMES). It is a part of the fulfillment of the obligations of Poland towards UE in implementing the first phase of Flood Directive. The paper presents the development of PFRA for the upper and middle Odra River.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.67-78,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
autor
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
Bibliografia
  • Metodyka Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego. KZGW, Warszawa 2010
  • Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przez nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zad. 1.3.1 Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego, Opr. IMGW PIB, konsultant KZGW, grudzień 2011.www.kzgw.gov.pl
  • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), DziennikUrzędowy Unii Europejskiej 25.4.2007
  • DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks
  • Prawo wodne (Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019) USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, art. 88b ust. 2 ustawy
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a6b2c4a5-293a-4d18-8166-a7e8dfa3d334
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.