PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/III |
Tytuł artykułu

Aplikacja Evapo – narzędzie do wyznaczanie ewapotranspiracji metodą FAO–Penman–Monteith

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evapo application – a tool for determining evapotranspiration by FAO–Penman–Monteith method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zaprezentowano aplikację do wyznaczania wartości dobowych ewapotranspiracji wskaźnikowej (ET0), rozumianej jako wielkość parowania z powierzchni trawnika w pełni rozwoju, rosnącego na glebie, która zapewnia optymalne warunki wegetacji. Aplikacja ta umożliwia wyznaczenie wartości ET0 dla dowolnego miejsca zadanego współrzędnymi geograficznymi oraz wysokością nad poziomem morza na podstawie dobowych wartości temperatury powietrza, niedosytu wilgotności względnej, prędkości wiatru oraz usłonecznienia względnego. W zbiorze danych wejściowych znajdują się również zmienne o wartościach tabelarycznych, takie jak stała psychrometryczna zależna od wysokości nad po-ziomem morza i ciśnienia atmosferycznego, maksymalna prężność pary wodnej oraz tangens kąta nachylenia krzywej ciśnienia nasyconej pary wodnej zależne od temperatury, promieniowanie na górnej granicy atmosfery zależne od kolejnego numeru dnia w roku, które w aplikacji są wyznaczane automatycznie na podstawie zadanych informacji geograficznych. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie analizy zmienności wartości ewapotranspiracji w latach, jak również w poszczególnych miesiącach. Na podstawie 30-letniego ciągu danych meteorologicznych wyznaczono wartości ewapotranspiracji dla Vancouver oraz Wrocławia - Swojca i wykonano przykładową analizę z zastosowaniem aplikacji Evapo.
EN
The paper presents an application to calculate the daily reference evapotranspiration values (ETo), understood as the amount of evaporation from the lawn surface fully developed, growing on the soil, which provides optimal growth conditions. The presented application allows to determine the ETo value for any location for given geographic coordinates and location above sea level on the basis of daily values of air temperature, saturation deficit, wind speed and relative sunshine. As the input data there are also variables such as psychometric constant dependent on the location above sea level and atmospheric pressure, the maximum vapor pressure and the slope vapor pressure deficit dependent on temperature, extraterrestrial radiation dependent on sequent day number of the year, which in Evapo application are determined automatically based on given geographical information. The application allows to analyze evapotranspiration variability during particular years and months. Basing on 30 years of meteorological data the values of evapotranspiration for the Vancouver and Wrocław – Swojec was calculated and exemplary analysis was performed using the presented application.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.55-66,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • UBC Civil Engineering, 002-6250 Applied Science Lane Vancouver, B.C. Canada V6T 1Z4
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 • Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Bac S., Rojek M. Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 1999: ss 315.
 • Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements – FAO Irrigation and drainage paper 56 z 1998 roku dostępny na stronie FAO: http://www.fao.org/docrep/X0490E/X0490E00.htm
 • Gąsiorek E., Kamińska J., Musiał E. Modelowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w różnych regionach Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 7/2008, PAN, 2008: 69-80.
 • Flaga A. Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.
 • Hossein D., Yamamoto T., Rasiah V. Assessment of evapotranspiration estimation models in semi arid environments. Agricultural Water Management, Vol. 64, 2004: 91-106.
 • Kowalik P. Agrohydrologia obliczeniowa. Monografie KKGWPAN, Z. 33, 2010: ss. 207.
 • Łabędzki L., Kanecka – Geszke E., Bąk B., Słowińska S. Estimation of Reference Evapotranspiration using the FAO Penman-Monteith Method for Climatic Conditions of Poland. Evapotranspiration.Ed. Łabędzki L., ISBN: 978 – 953 – 307 – 251 – 7, InTech, 2011: 276 -294.
 • Szajda J. Ocena ewapotranspiracji rzeczywistej użytków zielonych na podstawie plonu aktualnego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t.6, z. 1 (16), 2006: 403-412.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a504b376-5cb5-402c-b664-d4711951e4ce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.