PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 4 |

Tytuł artykułu

Zmiana jakości życia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową leczonych przezskórną angioplastyką tętnic wieńcowych w rocznej obserwacji

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Patients with stable coronary artery disease and percutaneous coronary angioplasty: quality of life measured by Seattle Angina Questionnaire in a one-year observation

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie i cel pracy. W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się badaniom jakości życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PCI). Materiał i metoda. Do badania włączono 275 chorych z objawową chorobą wieńcową, zakwalifikowanych do planowego zabiegu PCI. Badanie jakości życia przeprowadzono za pomocą kwestionariusza SAQ, oceniającego fizyczne i emocjonalne konsekwencje choroby. Zrealizowano badanie kohortowe typu rejestru, prospektywne. Oceny wyjściowej dokonano dzień przed lub w dniu wykonania zabiegu angioplastyki. Końcowa ocena miała miejsce po upływie 12 miesięcy od daty wykonania zabiegu. Wyniki. Dla podskali kwestionariusza SAQ dotyczącej ograniczeń fizycznych, różnica między średnimi z dwóch pomiarów nie była istotna statystycznie. Średnie wartości podskal kwestionariusza SAQ, dotyczące nasilenia i częstotliwości dolegliwości dławicowych, zadowolenia z leczenia, ogólnej oceny jakości życia wskazywały na istotną poprawę jakości życia w całej badanej grupie po 12 miesiącach od wykonania zabiegu angioplastyki. Wnioski: 1. W badanej grupie chorych nie stwierdzono, że po 12 miesiącach od zabiegu angioplastyki jakość życia pacjentów, badana na podskali mierzącej ograniczenia fizyczne pojawiające się podczas wykonywania czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego, była istotnie wyższa niż przed zabiegiem. 2. Stwierdzono natomiast, że 12 miesięcy po zabiegu angioplastyki wzrosła jakość życia pacjentów oceniana podskalami odnoszącymi się do nasilenia występowania dolegliwości dławicowych, częstotliwości dolegliwości dławicowych, zadowolenia z leczenia. Wzrosła też ogólna jakość życia.
EN
Introduction and objective. In recent years, much attention has been paid to the quality of life of patients with cardiovascular disease. The aim of this study was to evaluate the quality of life in patients with coronary heart disease after percutaneous coronary angioplasty (PCI) using the SAQ questionnaire in long-term follow-up. Material and methods. The study included 275 consecutive patients with symptomatic coronary artery disease scheduled for PCI. Physical and emotional consequences of the disease was assessed using the SAQ questionnaire. Initial assessment was made the day before or on the day of the angioplasty. The final assessment was made 12 months after the date of index procedure. Results. For the subscale of the SAQ questionnaire on physical limitations, the results of the initial as well as final examinations did not differ. Average values the SAQ subscales on the severity and frequency of angina, treatment satisfaction and overall quality of life showed a significant improvement on the quality of life in the whole group 12 months after the index procedure. Conclusions. 1. In the studied group of patients, angioplasty had no significant impact on physical constraints that occur when performing activities requiring strenuous physical exertion. 2. Angioplasty procedure improved angina stability, angina frequency, treatment satisfaction and overall quality of life.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

4

Opis fizyczny

s.357–361,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a2a00f7e-23d6-424e-b9ba-9cb091b1b4e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.