PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 4 |

Tytuł artykułu

Motywy wyboru kierunku studiów medycznych w województwie podlaskim

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Motives for choosing medical studies in the Bialystok Region

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie. Istotne znaczenie mają motywy, którymi kierują się studenci przy wyborze kierunku studiów medycznych, ponieważ mogą one wpływać na potrzeby i głód wiedzy oraz związaną z nimi jakość i efekty kształcenia. Celem niniejszej pracy było zapoznanie się z motywacją podjęcia określonego kierunku studiów medycznych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 363 studentów pierwszego i drugiego roku dwóch państwowych uczelni wyższych, studiujących na kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka i kosmetologia. Badanie przeprowadzono w roku akademickim 2013/2014 z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. Najczęściej wskazywaną przez studentów motywacją wyboru kierunku studiów było zainteresowanie zawodem. Studenci pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i dietetyki bardzo często wskazywali jako powód wyboru kierunku chęć niesienia pomocy zdrowotnej ludziom. 56,3% studentek kosmetologii podało jako motyw wyboru kierunku chęć ładnego i młodego własnego wyglądu. Studenci pielęgniarstwa przy wyborze kierunku studiów brali pod uwagę większą możliwość znalezienia pracy w kraju (54,8% respondentów) i za granicą (45,2% respondentów). Studenci kosmetologii i dietetyki przy wyborze kierunku studiów kierowali się możliwością otworzenia własnego zakładu pracy – stosownie 51,7% i 40,8%. Wnioski. 1. Motywacja prospołeczna przy wyborze zawodu pielęgniarki, fizjoterapeuty i dietetyka powinna przyczynić się do chęci posiadania szerokiej wiedzy akademickiej i skutkować wysokimi efektami nauczania. 2. Altruistyczne podejście przy wyborze kierunku studiów, prezentowane przez studentów ratownictwa medycznego, oraz korzyści własne, którymi kierowały się studentki kierunku kosmetologia, mogą powodować niskie efekty kształcenia.
EN
Introduction. The motives by which students were guided while choosing medical studies are of great importance, because they may exert a direct effect on the needs, thirst for knowledge, and associated with it quality and outcomes of education. Objective. The aim of the presented study was recognition of the incentives for undertaking a specified specialty of medical studies by students of the State Higher School of Computer Science and Entrepreneurship in Łomża, and the State Higher Vocational School in Suwałki. Materials and method. The study covered 363 1st and 2nd year students of two State higher schools, studying the following medical specialties: nursing, emergency medical services, physiotherapy, dietetics, and cosmetology. The study was conducted during the academic year 2013/2014 using a questionnaire designed by the author. Results. The most frequently reported motivation for choosing a study specialty by students was an interest in the job. As the reason for undertaking the specialty, the students of nursing, emergency medical services, physiotherapy and dietetics, most often mentioned the willingness to provide health assistance for people, 56.3% of female cosmetology students indicated the desire for a pleasant and young personal appearance. Students of nursing, while selecting their studies, considered better possibilities of finding employment in Poland (54.8% of respondents) and abroad (45.2% of respondents). Students of cosmetology and dietetics were guided by the possibility to start their own business –51.7% and 40.8%, respectively. Conclusions. 1. The character of pro-social motivation while choosing the occupation of a nurse, physiotherapist and dietician should contribute to the willingness to possess academic knowledge and high effects of education. 2. The altruistic approach while choosing a study specialty by the students of emergency medical services and own benefits by which students of cosmetology were guided, may result in low outcomes of education.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

4

Opis fizyczny

s.428–434,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a0e2aed1-c5e3-4f3c-996e-85d4603f5e18
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.