PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 |
Tytuł artykułu

Rozwój odnawialnych źródeł energii w świetle badań ankietowych mieszkańców powiatu włocławskiego

Warianty tytułu
EN
The development of renewable energy sources in the light of survey of the Włocławek district inhabitants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia opinie mieszkańców powiatu włocławskiego na temat odna­wialnych źródeł energii. W pracy zastosowano dwie techniki badawcze: analizę danych źródłowych oraz ankietę. W pierwszej metodzie posłużono się analizą dokumentacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Źródłem danych było Starostwo Powiatowe we Włocławku. Natomiast badania ankietowe zostały przeprowadzone w grudniu i stycz­niu na przełomie 2012/2013 roku wśród mieszkańców powiatu włocławskiego. Grupa respondentów liczyła 88 osób, natomiast kwestionariusz składał się z 17 pytań zamknię­tych, oraz metryczki. Przeprowadzone badania wykazały, iż na terenie powiatu włocław­skiego w latach 2004-2012, powstało bardzo dużo instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. Większość z nich to elektrownie wiatrowe, a do pozostałych na­leżą elektrownie wodne, pompy ciepła oraz biogazownia. Badania ankietowe wskazują, iż większość mieszkańców pozytywnie odnosi się do proekologicznych źródeł energii na terenie powiatu. Mieszkańcy za główne korzyści wynikające z rozwoju odnawialnych źró­deł energii uznali zmniejszenie zanieczyszczenia, większe bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój lokalny. Można zatem stwierdzić, iż ogólny stosunek jest pozytywny, jednak część z mieszkańców wyraziła obawę czy rzeczywiście rozwój zielonej energii wpłynie na obniżanie cen energii oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
EN
The article contains opinions of the Włocławek district inhabitants about the rene­wable energy. Two research technic were used in the work: the source data analysis and public opinion poll (survey). The documentation analysis of the renewable energy sources was used in the first method. The data source was the district Prefecture in Włocławek. But the opinion polls were conducted in December and January of 2012 and 2013 among the Włocławek district citizens. The respondent group consisted of 88 people, but the questionnaire comprised 17 closed questions and a small poll certificate. The conducted investigations showed that between 2004 and 2012 in the area of the Włocławek district arised a great number of installations drawing energy from the renewable sources. Most of them are the wind power stations and the remainder includes water power stations, heat pumps and the biogas plant. The public opinion poll convinces that most inhabitants posi­tively refer to the pro-ecological sources of energy in the district. Pollution decreasing, in­creased energy security and the local development were recognized by the residents as the main advantages resulting from, the renewable energy sources expansion. It can be stated, therefore, that the general attitude is positive. However, a part of residents expressed their fears, whether in reality the green energy development will influence the decreasing of energy prices and creation of new work places.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.38-50,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Dmowski A., Rosłaniec Ł. (2009): Odnawialne źródła energii - możliwości i ograniczenia w warunkach Polski. IE PW, Warszawa.
 • 2. Gawłowski S., Listowska R., Piecuch T. (2011): Bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wyd. Politechniki Koszalińskiej Koszalin.
 • 3. Kępińska B. (2011): Energia geotermalna w Polsce - stan wykorzystania, perspektywy rozwoju. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1-2/2011. Kraków, ss.7-18.
 • 4. Korzeniowski P., Karski L. (2012): Model regulacji prawnych odnawialnych źródeł energii. PAN Łódź.
 • 5. Muras Z., (2010): Polityka UE i Polski w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii- różne rozwiązania, wspólny cel. [W:] Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro. Muras Z., /red/. URE Warszawa, ss. 9-16.
 • 6. Nowicki M. (2012): Nadchodzi era słońca. PWN Warszawa.
 • 7. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki 2009, Warszawa.
 • 8. Różak J. (2010): Polityczno-prawne aspekty polityki energetycznej w Polsce. [W:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Mickiewicz P., Sokołowska P., /red/. Wyd. Adam Marszałek Toruń.
 • 9. Tytko R. (2010): Odnawialne źródła energii - wybrane zagadnienia. OWG Warszawa.
 • 10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne. Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348.
 • 11. Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Koć S. (2012): Energetyka wiatrowa - stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a008c637-faa7-4a16-acfb-36a9f71a93c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.