PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 |
Tytuł artykułu

Żyzność gleby a sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
EN
Soil fertility and economic efficiency of agricultural holdings in the context of sustainable development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest ocena organizacji i sprawności produkcyjno-ekonomicznej go­spodarstw indywidualnych w zależności od żyzności gleby oraz powierzchni użytków rol­nych. Badaniem objęto 1 281,9 tys. polskich gospodarstw indywidualnych o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Przedstawione wyniki badań wskazują, że udział gospodarstw o dodatnim i ujemnym wyniku bilansu substancji organicznej był zbliżony zarówno pod względem liczebności, po­ziomu zaangażowanych czynników produkcji, jak i wytwarzanej standardowej produkcji rol­nej. Przedstawione wyniki wydają się być obiecujące, gdyż wskazują na dodatnie - pożąda­ne związki między celami środowiskowymi a ekonomicznymi w gospodarstwach rolnych.
EN
The purpose of this article is to assess organisation and efficiency of farms in terms of production and economics, depending on the balance of soil organic matter and agricul­tural area of the farms. The study covered 1,281.9 thousand Polish individual farms with an area of at least 1 ha of agricultural land. The results indicated that the share of farms with a positive and negative balance of organic matter was similar, both in terms of farms' number and the level of production factors involved and standard agricultural output. The results seem to be promising as they indicate positive - desired relationships between environmental and economic ob­jectives at the farm level.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.5-25,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Creamer R. E., Brennan F., Fenton O., Healy M. G., Lalor S. T. J., Lanigan G. J., ... Griffiths B. S. (2010): Implications of the proposed Soil Framework Directive on agricultural systems in Atlantic Europe - a review, Soil Use and Management, nr 26(3), s. 198-211.
 • 2. Fotyma M., Kuś J. (2000): Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego, [w:] Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku, Pamiętnik Puławski, nr 120/I. IUNG, Puławy, s.101-116.
 • 3. Gardi C., Montanarella L., Arrouays D., Bispo A., Lemanceau P., Jolivet C., ... Menta C. (2009): Soil biodiversity monitoring in Europe: ongoing activities and challenges, European Journal of Soil Science, nr 60(5), p. 807-819.
 • 4. Goraj L. (2007): FADN i Polski FADN. Sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 • 5. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. (2012): Współczynniki Standardowej Produkcji „2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 6. GUS (2013): Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2013, red. J. St. Zegar (autorzy: Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J. St.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 7. Hołubowicz-Kliza G. (2006). Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja upowszechniona, nr 128, IUNG-PIB, Puławy.
 • 8. Jones A., Panagos P., Barcelo S., Bouraoui F., Bosco C., Dewitte O., ... Yigini Y. (2012): The State of Soil in Europe, European Environment Agency.
 • 9. Kuś J., Krasowicz S. (2008): Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw bezinwentarzowych, [w:] Z badań nad rolnictwem zrównoważonym [5], nr 87, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 11-39.
 • 10. Kuś J., Madej A., Kopiński J. (2006): Bilans słomy w ujęcie regionalnym, [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, nr 3, IUNG-PIB, Puławy, s. 219-221.
 • 11. van Loon G.W., Patil S.G., Hugar L.B., (2005): Agricultural Sustainability. Strategies for Assessment, SAGE Publications, New Delhi/Thousand Oaks/London.
 • 12. Pretty J., Toulmin C., Williams S. (2011): Sustainable intensification in African Agriculture, International Journal of Agricultural Sustainability, nr 9(1), s. 5-24.
 • 13. Rockström J., Steffen W., Noone K., Persson Asa, Chapin III, F. S., Lambin E., ... Schellnhuber H. J. (2009): Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity, Ecology and Society, nr 14(2).
 • 14. Sage, C. (2013): The interconnected challenges for food security from a food regimes perspective: Energy, climate and malconsumption, Journal of Rural Studies, Vol. 29, s. 71-80.
 • 15. Spiertz H. (2010): Food production, crops and sustainability: restoring confidence in science and technology, Current Opinion in Environmental Sustainability, nr 2(5-6), s. 439-443.
 • 16. Wrzaszcz W. (2009): Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. Zegar J. St., nr 129, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 17. Wrzaszcz W. (2010): Bilans glebowej substancji organicznej w gospodarstwach indywidualnych objętych rachunkowością rolną FADN, [w]: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu, Studia i Raporty IUNG- PIB, nr 19, Puławy, s. 69-89.
 • 18. Wrzaszcz W. (2010b): Szacunkowy bilans substancji organicznej w gospodarstwach indywidualnych w 2007 roku, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3'10(61), s. 44­59.
 • 19. Wrzaszcz W. (2012): Poziom zrównoważania indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN), Studia i Monografie, nr 155, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 20. Zegar J. St. (2012): Współczesne wyzwania rolnictwa, WN PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9f06ec65-77cf-40c6-b2e4-cd090427358a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.