PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Przetwarzanie agroodpadów w świetle gospodarki o obiegu zamkniętym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Processing of agro-wastes in the light of circular economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono metody postępowania z odpadami rolniczymi w kontekście zasady maksymalnego obiegu zamkniętego dla związków organicznych. Przedstawiono koncepcję regionalnej gospodarki agroodpadami z uwzględnieniem istniejących rozwiązań technologicznych, w tym biogazowni rolniczych oraz biogazowni zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków. Oszacowano potencjał biogazowy dla odpadów rolniczych współfermentowanych z osadem wstępnym oczyszczalni ścieków. Przedstawiono obieg azotu, fosforu i węgla w biogazowni przy oczyszczalni ścieków. Określono stopień recyklingu organicznego tych pierwiastków.
EN
The article discusses the procedures of agricultural waste management in the context of the principle of maximum closed loop for organic compounds. The concept of regional agro-waste economy is presented taking into account existing technological solutions including agricultural biogas plants as well as biogas plants located at sewage treatment plants. The biogas potential for agricultural waste co-fermented with primary sludge of the ‘Swarzewo’ wastewater treatment plant was estimated.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.73-78,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
autor
 • Oczyszczalnia Ścieków "Swarzewo"
Bibliografia
 • Błaszczyk-Pasteczka Agata, Witold Żukowski. 2007. „Energetyczne wykorzystanie biogazu”. Czasopismo Techniczne. Chemia 1: 11-17.
 • Daniel Zbigniew, Tadeusz Juliszewski, Zbigniew Kowalczyk, Mateusz Malinowski, Zygmunt Sobol, Paulina Wrona. 2012. „Metoda szczegółowej klasyfikacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego”. Infrastruktura i Ekologia Terenów 2 (4): 141-152.
 • Dereszewska Alina, Renata Korzeniowska-Ginter. 2016. „Ocena przydatności odpadów piekarskich do zintensyfikowania procesów fermentacji i denitryfikacji w komunalnej oczyszczalni ścieków”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 49-54.
 • Goliński Paweł, Wojciech Jokś. 2007. „Właściwości chemiczne i biologiczne traw a produkcja biogazu” Łąkarstwo w Polsce 10: 37-47.
 • KE. 2015. Closing the loop. An EU action plan for the circular economy. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2015/614 final. Brussels: European Commission.
 • Szatkowska Beata, Bjarne Paulsrud, Andrzej Tonderski. 2014. Ocena potencjału biogazowego odpadów organicznych w województwie pomorskim. [W] Ekoenergetyka. Biogaz: badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, red. A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch, 19-21. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej.
 • Ustawa o odpadach z 2001 roku. Dz.U. 2010, nr 185, poz. 1243, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2007, nr 147, poz. 1033 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011tr. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011, nr 205, poz. 1208.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-985bac4e-3253-4870-951b-9e8d2054a7df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.