PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/III |
Tytuł artykułu

Wpływ substratu dachu zielonego na jakość wody z niego odpływajacej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of the green roof substrate on runoff quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dachy zielone są ogólnie uznaną metodą odtwarzania powierzchni biologicznie czynnej w miastach. Wśród pozytywnych oddziaływań dachów zielonych w obszarach zurbanizowanych wymienia się oczyszczanie powietrza, łagodzenie mikroklimatu aglomeracji i temperatury wewnątrz budynków oraz funkcję siedliskową i estetyczną. Zielone dachy retencjonują także wodę opadową, odciążając tym samym miejskie kanalizacje deszczowe. Celem badań było określenie potencjalnego wpływu substratu dachu zielonego na jakość wód z niego odprowadzanych. Wstępne wyniki badań jakości odcieków z wybranych substratów w skali laboratoryjnej, wykazały zwiększone stężenia zawiesin i fosforu. Średnie stężenie zawiesin w odcieku z substratu intensywnego wynosiło 231 mg dm-3 a z substratu ekstensywnego 274 mg dm-3, przy stężeniu w opadzie symulowanym 6-7 mg dm-3. W przypadku fosforu średnie stężenie w odcieku z substratu intensywnego wynosiło 0,112 mgPO4-P dm-3 a z substratu ekstensywnego 0,126 mgPO4-P dm-3, przy stężeniu w opadzie symulowanym 0,056 mgPO4-P dm-3. Przeanalizowano związek pomiędzy ilością wypłukiwanych zawiesin i fosforu a wilgotnością początkową substratu. Przedyskutowano potencjalny wpływ substratów dachów zielonych na jakość odbiorników ścieków deszczowych.
EN
Green roofs are one of the method of recovering green space in urban areas. They are also effective in improvement of air quality and local climate as well as play an important role in thermal insulation of buildings. The most important role they play in urban areas is rain water retention and delaying of the runoff. The main goal of the research was to estimate potential influence of the green roof substrate on runoff water quality. Preliminary results show increase of the concentration of phosphates and total solids in leachate. Mean concentration of solids in intensive roof substrate leachate amounted 231 mg dm-3 and in extensive substrate leachate 274 mg dm-3, comparing to concentration 6-7 mg dm-3 in simulated rain. Phosphorus concentration in intensive and extensive substrate runoff amounted 0,112 mgPO4-P dm-3 and 0,126 mgPO4-P dm-3 respectively. Phosphorus concentration in simulated rain amounted 0,056 mgPO4-P dm-3. Even if the concentrations in substrate leachate are low, phosphorus can still be an important factor influencing green roofs runoff receiver quality.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.7-15,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Aitkenhead-Peterson J., Dvorak B.D., Volder A., Stanley N.C., 2011: Chemistry of growth medium and leachate from green roof systems in south-central Texas. Urban Ecosyst 14, 17-33
 • Aslup S.E., Ebbs S.D., Battaglia L.L., Retzlaff W.A., 2011: Heavy metals in leachate from simulated green roof systems. Ecological Engineering 37, 1709 - 1717
 • Buccola N., Spolek G., 2011: A Pilot-Scale Evaluation of Greenroof Runoff Retention, Detention, and Quality. Water Air Soil Pollut 216, 83-92
 • Czemiel Berndtsson J., Bengtsson L., Jinno K., 2009: Runoff water quality from intensive and extensive vegetated roofs. Ecological Engineering 35, 369-380
 • Czemiel Berndtsson J., Emilsson T., Bengtsson L., 2006: The influence of extensive vegetated roofs on runoff water quality. Science of the Total Environment 355, 48-63
 • Getter K.L., Rowe D.B., 2006: The role of extensive Green roofs In sustainable development. Hort Science 41 (5), 1276-1285
 • GIOŚ 2002-2010: Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża. http://www.gios.gov.pl/chemizm2010/index.html
 • Gregoire B.G., Clausen J.C., 2011: Effect of modular extensive green roof on stormwater runoff and water quality. Ecological Engineering 37, 963-969
 • Hathaway A.M., Hunt W.F., Jennings G.D., 2008: A field study of green roof hydrologic and water quality performance. Transactions of American Society of Agricultural and BiologicalEngineers 51(1), 37-44
 • Jadczyszyn T., 2008: Zasobność gleb w fosfor i jakość wód drenarskich jako kryteria wyznaczania obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie wód składnikami biogennymi. W: Ocena stanuzanieczyszczenia płytkich wód gruntowych, narażonych bezpośrednio na zrzuty składnikówbiogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości potencjalnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej na środowisko. Opracowanie zbiorowe pod redakcją doc. dr hab. Janusza Igrasa wykonane na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bip.minrol.gov.pl/
 • Köhler M., Schmidt M., Grimme F.W., Laar M., de Assunçăo Paiva V.L., Tavares S., 2002: Green roofs in temperate climates and in the hot-humid tropics – far beyond the asthetics. Environ.Manage. Health 13(4), 382-391
 • Kożuchowski P., 2009: Dachy zielone cz.4. Strach i pokusa – czy, jak i za ile zbudować dach zielony? Administrator 1, 7-10
 • Mendez C.B., Klenzendorf J.B., Afshar B.R, Simmons M.T., Barrett M.E., Kinney K.A., Kiristis M.J., 2011: The effect of roofing material on the quality of harvested rainwater. Water Research 45, 2049-2059
 • Moran A.Ch., 2004: A North Carolina Field Study to Evaluate Greenroof Runoff Quantity, Runoff Quality, and Plant Growth. MsC Thesis, Biological and Agricultural Engineering. Raleigh, North Carolina. http://repository.lib.ncsu.edu/ir/handle/1840.16/803
 • Moran A., Hunt B., Smith J., 2005: Hydrological and water quality performance from greenroofs in Goldsboro and Raleigh, North Carolina. In: Green Roofs for Healthy Cities Conference, Washington DC.
 • Monterusso M.A., Rowe D.B., Rugh C.L., Russell D.K., 2004: Runoff water quantity and quality from green roof systems. Acta Hort 639, 369-376
 • Szajda E., Pływaczyk A., Pęczkowski G., 2008: Wykorzystanie „zielonych dachów” do ograniczania odpływu wód opadowych w aglomeracjach miejskich. W: Problemy zagospodarowaniawód opadowych. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Łomotowskiego. Wrocław, 49-57
 • Vialle C., Sablayrolles C., Lovera M., Jacob S., Huau M.C., Montrejaud-Vignoles M., 2011: Monitoring of water quality from roof runoff: Interpretation using multivariate analysis. Water Research 45, 3765-3775
 • Teemusk A., Mander Ü., 2011: The Influence of Green Roofs on Runoff Water Quality: A Case Study from Estonia. Water Resour Manage 25, 3699-3713
 • Teemusk A., Mander Ü., 2007: Rainwater runoff quantity and quality performance from a greenroof: The effects of short-terms events. Ecological Engineering 30, 271-277
 • Dz.U.2011, nr 257, poz. 1545: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-90c6e780-1a80-4727-a8e9-467fd5d2d72f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.