PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Ethylene evolution intensity and apple fruit setting after thinning with NAA and ethephon

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Intensywnosc wydzielania etylenu oraz zawiazania owocow po przerzedzaniu zawiazkow jabloni NAA i etefonem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The experiment took place in 2006 and 2008. In 2007, the study did not take place due to severe damage to the buds and flowers caused by a spring frost. The subjects of the experiment were 14-year-old 'Sampion' apple trees grafted on the MM 106 rootstock. The auxin NAA, at the concentrations of 20 and 60 mgl-1, and ethephon, at the concentrations of 200 and 600 mg l-1, were used in the experiment. Spraying was carried out at the end of blooming, after 80% of the petals had fallen off the crown. Five days after spraying, the quantity of ethylene evolved from the fruitlets was measured. Large quantities of ethylene evolving were observed after spraying with ethephon, especially when used at 600 mg l-1. Spraying with auxin solutions caused large quantities of ethylene to be observed only during the first year of the study, two days after spraying with the 60 mg l-1 solution of NAA. From the third day after spraying with NAA, ethylene evolution from the fruitlets was observed to be only slightly higher than in the control. During the second year of the study, treatment with NAA caused a slight increase in ethylene evolution only during the first day after treatment. During subsequent days the evolved quantity of ethylene did not differ significantly from the control. In spite of the significant difference in the quantity of the ethylene evolved from the fruitlets, the percentage of the fruitlets was similar after using the agents at the higher concentrations: ethephon at 600 mgl-1 and NAA at 60 mgl-1, as well as at the lower concentrations. The treatments had only a slight influence on the reduction in the total yield. However, they were found to have a favourable influence on fruit size. The results of the study show a higher percentage of fruit with a diameter exceeding 7 cm in the total yield.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2006 i 2008. W 2007 roku nie prowa­dzono badań z powodu znacznych uszkodzeń pąków i kwiatów przez przymrozki wiosenne. Obiektem badań były 14-letnie drzewa jabłoni 'Szampion' na podkładce MM 106. W doświadczeniu zastosowano auksynę NAA w stężeniu 20 i 60 mgl-1 oraz etefon w stężeniu 200 i 600 mgl-1. Oprysk wykonano pod koniec kwitnienia, gdy opadło 80% płatków korony. Przez pięć dni po zbiegu badano ilo ść etylenu wydziela­nego przez zawiązki owocowe. Bardzo duże ilości wydzielanego etylenu zaobserwo­wano po zabiegu etefonem, szczególnie w st ężeniu 600 mg l-1. Po zabiegu roztworem auksyny dużą ilość etylenu zaobserwowano tylko w pierwszym roku badań dwa dni po zastosowaniu 60 mg.l-1 . Od trzeciego dnia po zabiegu NAA ilość wydzielanego etylenu przez zawiązki owocowe była nieznacznie wyższa niż w kontroli. Auksyna zastosowana w drugim roku badań spowodowała nieznaczny wzrost wydzielanego etylenu tylko w pierwszym dniu badań. W pozostałych dniach ilość wydzielanego etylenu nie ró żniła się statystycznie od kontroli. Pomimo dużych różnic w ilo ści wy­dzielanego etylenu przez zawiązki owocowe, procent zawiązanych owoców był po­dobny po zastosowaniu preparatów w wyższych stężeniach: etefonu w stężeniu 600 mg'l"1 i NAA 60 mgl-1, jak również w niższych stężeniach etefonu i NAA. Wy­konane zabiegi miały niewielki wpływ na obniżenie wielkości plonu ogólnego. Zaob­serwowano jednak bardzo korzystny wpływ na wielkość owoców. Zanotowano więk­szy procentowy udział w plonie ogólnym owoców o średnicy powyżej 7 cm.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.63-72,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Pomology, Faculty of Horticulture, University of Agriculture in Krakow, al. 29 Listopada 54, 31-425 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Bangerth F. 2000. Abscission and thin­ning of young fruit and their regula­tion by plant hormones and bioregu­lators. PLANT GROWTH REGUL. 31: 43-59.
 • Basak A., Niezborala B. 1991. Apple fruitlet thinning of cultivar 'Empire' with NAA, carbaryl and ethephon ap­plied separately, in mixture and with SADH. FOLIAHORT. 3: 89-101.
 • Bonghi C., Rascio N., Ramina A., Casadoro G. 1992. Cellulase and po- lygalacturonase involvment in the ab­scission of leaf and fruit explants of peach. PLANT MOL. BIOL. 20: 839-848.
 • Bonghi C., Tonutti P., Ramina A. 2000. Biochemical and molecular aspect of fruitlet abscission. PLANT GROWTH REGUL. 31: 35-42.
 • Curry E. 1991a. NAA-induced ethylene and ACC in 'Delicious' spur tissue: changes with temperature and time. J. AMER. SOC. HORT. SCI. 116: 846­850.
 • Curry E. 1991b.The use of growth regu­lators during the cell division period in apples. Proc. Utah State Hort. Soc., pp. 1-6.
 • Dennis F. 2000. The history of fruit thin­ning. PLANT GROWTH REGUL. 31: 1-6.
 • Dobromilska R., Kujath K. 2006. Influ­ence of fruit ripening acceleration measures on flowering and fruiting of small-sized tomato. ACTA AGROBOT. 59: 191-198.
 • Gonkiewicz A., Nosal K. 2006a. NAA- induced ethylene evolution by plum flowers and fruitlets. FOLIA HORT. 18: 63-72.
 • Gonkiewicz A., Nosal K. 2006b. Ana­tomical changes in plum fruit Prunus domestica L. after fruit thinning us­ing potassium salt of alpha- naphtaleneacetic acid, EJPAU 9(4): 50-54.
 • Guardiola J., Garcia-Luis A. 2000. In­creasing fruit size in Citrus. Thinning and stimulation of growth. PLANT GROWTH REGUL. 31: 121-132.
 • Jones K., Bund S., Oakford M., Gillard P. 2000. Modelling thinning of Pome fruit. PLANT GROWTH REGUL. 31: 75-84.
 • Jones K., Bund S., Oakford M., Koen T. 1992. Control of pudding spot in 'Crafton' apple. AUSTRAL. J. EXP. AGR. 32: 503-506.
 • Poniedziałek W., Nosal K., Porębski S., Banach P. 2002. Manual and chemi­cal fruit thinning in 'Śampion' apple trees. FOLIAHORT. 14: 211-221.
 • Schonherr J., Baur P., Uhlig B. 2000. Rates of cuticular penetration of 1- naphthylacetic acid (NAA) as af­fected by adjuvants, temperature, humidity and water quality. PLANT GROWTH REGUL. 31: 61-74.
 • Stopar M., Black B., Bukovac M. 1997. The effect of NAA and BA on carbon dioxide assimilation by shoot leaves of spur-type 'Delicious' and 'Empire' apple trees. J. AMER. SOC. HORT. SCI. 122: 837-840.
 • Untiedt R., Blanke M. 2001. Effect of fruit thinning agents on apple tree canopy photosynthesis and dark res­piration. PLANT GROWTH REGUL. 35: 1-9.
 • Ward D., Marini R. 1999. Growth and development of young apple fruits following applications of ethephon plus carbaryl for thinning. HORT. SCI. 34: 1057-1059.
 • Webster A., Spencer J. 2000. Fruit thin­ning plums and apricot. PLANT GROWTH REGUL. 31: 101-112.
 • Wertheim S. 2000. Developments in the chemical thinning of apple and pear. PLANT GROWTH REGUL. 31: 85­100.
 • Williams K., Fallahi E. 1999. The effects of exogenous bioregulators and envi­ronment on regular cropping of apple. Proc. of 'The riddle of regular cropping: the case for hormones, nutrition, exogenous bioregulators and environmental factors'. HORT- TECHNOL. 9: 323-327.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-782af947-e2ec-417b-b1ef-a60b2adfe11a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.