PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 66 | 2 |

Tytuł artykułu

Assessment of food intakes for women adopting the high protein Dukan diet

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. Overweight and obesity are metabolic disorders affecting both adults and children. Effective treatment of these conditions is focused on decreasing the body mass, through individually tailored and well balanced diets, along with increasing physical activity. Obese persons often, however, choose high protein diets for losing weight. Recently in Poland, the high-protein Dukan-diet has become very popular. Objectives. To assess dietary consumption in women adopting the Dukan-diet, including intakes of protein, fat, carbohydrate as well as vitamins and minerals. Materials and Methods. Subjects were 51 women aged 19-64 years on the Dukan-diet, who were surveyed by individually conducted interview. Women were asked to provide typical menus from each phase of their diets. Quantitative dietary intake assessment was achieved by an officially used ‘Photograph album of foodstuffs and dishes’ as custom-designed by the National Food and Nutrition Institute (IZZ) in Warsaw. Results. Protein intakes in all subjects were excessive, especially those of animal origin when compared to recommended nutritional standards. In contrast, dietary carbohydrate intakes were low due to poor consumption of fruit and vegetables. Mineral and vitamin intakes revealed high potassium, iron and vitamins A, D and B2, but low vitamin C and folates. Women’s average weight reduction after 8-10 weeks of dieting was approximately 15 kilograms. Conclusions. Many nutritional abnormalities were found in women on the high protein Dukan-diet. Adopting this diet in the long-term may pose health threats through acquiring kidney and liver disease, osteoporosis and cardiovascular disease.
PL
Wprowadzenie. Otyłość i nadwaga są chorobami metabolicznymi, które dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci. Właściwym postępowaniem w leczeniu tych chorób jest zmniejszenie masy ciała poprzez zastosowanie indywidualnej, dobrze zbilansowanej diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej. W celu redukcji masy ciała otyli pacjenci czasami decydują się na zastosowanie diety wysokobiałkowej. W Polsce, w ostatnich latach, bardzo popularna jest wysokobiałkowa dieta Dukana. Cel. Celem badań była ocena sposobu żywienia kobiet stosujących dietę wysokobiałkową Dukana. Oceniono zawartość białek, tłuszczów, węglowodanów, a także witamin i składników mineralnych w diecie badanych kobiet. Materiały i metody. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą 24-godzinnego wywiadu przeprowadzonego indywidualnie z każdą respondentką. W badaniu wzięło udział 51 kobiet w wieku 19-64 lat stosujących wysokobiałkową dietę Dukana. Kobiety poproszono o podanie przykładowego jadłospisu z każdej fazy diety. Do oszacowania w wielkości (w gramach) spożytej żywności wykorzystano „Album fotografii produktów i potraw” opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Wyniki. Kobiety biorące udział w badaniu spożywały nadmierną ilość białka, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, w stosunku do zalecanych norm żywieniowych. Zawartość węglowodanów w racjach pokarmowych była niska i wynikała z małej podaży warzyw i owoców. Wśród ocenianych składników mineralnych stwierdzono najniższe spożycie potasu i żelaza, a najwyższe fosforu i sodu. Wykazano także, że ze stosowaną dietą niska była podaż witaminy C i folianów, natomiast wysoka witamin A, D i B2. Wśród badanych kobiet, średnia redukcja masy ciała po 8-10 tygodniach stosowania diety wynosiła około 15 kilogramów. Wnioski. U kobiet stosujących wysokobiałkową dietę Dukana stwierdzono wiele nieprawidłowości żywieniowych. Długotrwałe stosowanie tej diety może zwiększyć ryzyko zdrowotne związane z wystąpieniem chorób nerek i wątroby, osteoporozy oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

66

Numer

2

Opis fizyczny

p.137-142,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Dietetics, University of Applied Sciences in Nysa, Ujejskiego street 12, 48-300 Nysa, Poland
autor
 • Institute of Dietetics, University of Applied Sciences in Nysa, Ujejskiego street 12, 48-300 Nysa, Poland
autor
 • Institute of Dietetics, University of Applied Sciences in Nysa, Ujejskiego street 12, 48-300 Nysa, Poland
 • Institute of Dietetics, University of Applied Sciences in Nysa, Ujejskiego street 12, 48-300 Nysa, Poland
autor
 • Institute of Dietetics, University of Applied Sciences in Nysa, Ujejskiego street 12, 48-300 Nysa, Poland
autor
 • Institute of Dietetics, University of Applied Sciences in Nysa, Ujejskiego street 12, 48-300 Nysa, Poland

Bibliografia

 • 1. Biela U., Pająk A., Kaczmarczyk-Chałas K., Głuszek J., Tendera M., Waśkiewicz, A., Kurjata P., Wyrzykowski B.: Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20-74 lat. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 2005;63:4-6.
 • 2. Bolesławska I., Przysławski J., Schilegel-Zawadzka M., Grzymalski M.: The content of mineral compounds in daily food rations taken by men and women under traditional and low carbohydrate ‘optimal’ diet. Żyw Nauka Technol Jakość 2009;4:303-311 (in Polish).
 • 3. Bowen J., Noakes M., Trenerzy C., Clofton P.M.: Energy intake, ghrelin, and cholecystokinin and protein preloads in overweight men. J Clin Endocrinol Metab 2006;91(4):1477-1483.
 • 4. Denke M.A.: Metabolic effects of high-protein, low-carbohydrate diets. Am J Cardiol 2001;8:59-61.
 • 5. Dukan P.: Metoda doktora Dukana. Kraków, Wyd. Otwarte, 2009.
 • 6. Dytfeld J., Kujawska-Łuczak M., Pupek-Musialik D.: Controversy of low-carbohydrate diet. Diabetol Doświad Klin 2005;5(5):337-344 (in Polish).
 • 7. Frank M. S., Bray G,A., Carey V.J., Smith S.R., Ryan H.D.: Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med 2009;360:859-73.
 • 8. Gardnem C.D., Kiazand A., Alhassan S., Kim S., Stafford R.S., Balise R.R., Kraemer H.V., King A.C.: Comparison of the Atkins, Zone, Ornish Diets for change in weight and related risk factors among overweight premenopausal women. JAMA 2007;9:969-977
 • 9. Garnett S. P., Gow M., Ho M., Baur L. A., Noakes M., Woodhead H.J., et al.: Improved insulin sensitivity and body composition, irrespective of macronutrient intake, after a 12 month intervention in adolescents with pre-diabetes; RESIST a randomized control trial. BMC Pediatr 2014;14:289-299.
 • 10. Gil-Campos M., Aguiler C.M., Canete R., Gil A.: Ghrelin: a hormone regulating food intake and energy homeostasis. Br J Nutr 2006;96:201-226.
 • 11. Jarosz M.: Praktyczny podręcznik dietetyki. Warszawa, Wyd. IŻŻ, 2010.
 • 12. Johnston C.S., Tjonn S. L., Swan P.D.: Low-carbohydrate, high-protein diets that restrict potassium-rich fruits and vegetables promote calciuria. Osteoporos Int 2006;17:1820-1821.
 • 13. Kubit P.: Rola białka w leczeniu chorób nerek. Dietetyka 2007;1(2):15-16.
 • 14. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Warszawa, Wyd. PZWL, 2012.
 • 15. Kwaśniewska A.: High protein diet controversies. Bromat Chem Toksykol 2011;2:271-276 (in Polish).
 • 16. Lagiou P., Sandin S., Lof M., Trichopoulos D., Adami H.O., Weiderpass E.: Low carbohydrate- high protein diet and incidence of cardiovascular diseases in Swedish women: prospective cohort study. BMJ 2012;344:1-11.
 • 17. Majdan M., Borys O.: Dna i schorzenia towarzyszące podwyższonemu stężeniu kwasu moczowego. Rocz Pom Akad Med w Szczecinie 2010;56(1):34-39.
 • 18. McAuley K.A., Hopkins C. M.,. Smith K.J., Malcy R.T., Williams S.M., Taylor R.W., Mann J.I.: Comparison of high-fat and high-protein diets with a high-carbohydrate diet in insulin-resistant obese women. Diabetologia 2005;48:8–16.
 • 19. Noworyta-Ziętara M., Miazgowski T., Krzyżanowska-Świniarska B., Ogonowski J.: Does obesity protect against osteoporosis? Endokrynol Otyłość Zaburz Przem Materii 2008;4(2):69-77 (in Polish).
 • 20. Olszanecka-Glinianowicz M.: Dieta proteinowa Dukana – co powinni o niej wiedzieć lekarze. Med Prakt 2011;4(242):64-70.
 • 21. Ostrowska L., Stefańska E., Adamska E., Tałałaj E., Waszczeniuk M.: Effect of treatment with reducing diet on body composition and modification of nutrients in daily food intake in obese women. Endokrynol Otyłość Zaburz Przem Materii 2010;6(4):179-188 (in Polish).
 • 22. Polińska B., Matowicka-Karna J., Kemona H.: The role of ghrelin in the organism. Post Hig Med Dośw 2011;65:1-7 (in Polish).
 • 23. Poortmans J.R., Dellalieux O.: Do regular high-protein diets have potential health risk on kidney function in athletes? Int J Sports Nutr 2000;10:28-398.
 • 24. Reddy S. T., Wang C.Y., Sakhaee K., Brinkley L., Pak C. Y.: Effect of low carbohydrate high-protein diets on acid-base balance, stone forming propensity, and calcium metabolism. Am J Kidney Dis 2002;40(2):265-274.
 • 25. Sicińska E., Wyka J.: Folate intake in Poland on the basis of literature from last ten years (2000-2010). Rocz Panstw Zakl Hig 2011;62(3):247-256 (in Polish).
 • 26. Sobaś K., Wądołowska L., Słowińska M.A., Człapka-Matyasik M., Niedzwiecka E., Szczepańska J.: Analysis of characteristic models of calcium consumption by mother- -daughter pairs. Probl Hig Epidemiol 2011;92(1):54-62 (in Polish).
 • 27. Stookey J., Constant F., Popkin B.M.: Drinking water is associated with weight loss in overweight dieting women independent of diet and activity. Obesity 2008;16(11):2481-2488.
 • 28. Szczęch R., Narkiewicz K.: Hiperurykemia i dna moczanowa. Choroby Serca i Naczyń 2006;3:167-168.
 • 29. Szczepańska J., Wadołowska L.: Study of the frequency of consuming of the selected sources of fat in women of various weight and fat of body. Bromat Chem Toksykol 2011;44(3):290-297 (in Polish).
 • 30. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. Warszawa, Wyd. IZZ, 2000.
 • 31. Te Morenga L., Mann J.: The role of high-protein diets in body weight management and health. Br J Nutr 2012;108:130-138.
 • 32. Thorpe M.P., Jacobson E.H., Layman D.K., He. X., Kris-Etherton P.M. Evans E.M.: A diet high in protein, diary, and calcium attenuates bone loss over twelve months of weight loss and maintenance relative to a conventional high-carbonhydrate diet in adults. J Nutr 2008;138:1069-1100.
 • 33. Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G.: Osteoporoza - obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka. Przegl Menop 2010;9(2):113-117.
 • 34. Tsigos C., Hainer V., Basdevant A., Finer N., Fred M., Malthus-Vliegen E., Micic D., Maislos M., Roman G., Schulz Y., Topkal H., Zahorska-Markiewicz B.: Management in obesity in adults: European clinical practice gaidliness. Endokrynol Otyłość Zaburz Przem Materii2009;5(3):87-98 (in Polish).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-753b75f4-5b46-41c6-8a5e-8d254fbea993
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.