PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Assessment of soil erosion in the catchment of two combined closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena wielkości erozji w zlewni dwóch połączonych zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to evaluate the intensity of soil erosion within the catchment of two closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland). The amount of erosion was assessed from the depth of accumulated soil material, and the calculated amount was related to the time of agricul-tural land use. The studies were carried out in the catchment of the area of 0.54 ha. Within the catchment, 75 intact soil cores were taken and analysed to determine the depth of soil horizons and accumulated soil material. Depositional soils were represented by 25 soil cores. The average thickness of the accumulated material was 0.75 m with a maximum of 1.78 m. The results showed that the catchment of two combined closed depressions evolved to the form of a small valley (trough) after 185 years of agricultural use. The volume of soil material accumulated in the catchment, calculated from the thickness of the depositional material in soil profiles collected in a regular grid, was 1797.4 m3, and the volume calculated from the profiles located in transects that crossed the catchment axis was higher by 2%. The average rate of erosion in the catchment of the two combined depressions was 24.3 Mg ha-1
PL
Streszczenie. Celem pracy było określenie natężenia erozji gleby w obrębie zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska). Wielkość erozji została określona na podstawie miąższości zgromadzonego materiału glebowego. W zlewni o łącznej powierz-chni 0,54 ha pobrano i poddano analizie 75 nienaruszonych rdzeni glebowych, w celu określenia miąż-szości poziomów glebowych oraz zakumulowanego materiału. Gleby deluwialne były reprezentowane przez 25 rdzeni. Średnia miąższość materiału zdeponowanego w zlewni wyniosła 0,75 m, a maksymalna 1,78 m. W ciągu 185 lat użytkowania rolniczego zlewnia zagłębień bezodpływowych uległa przekształ-ceniu w formę niecki. Objętość materiału zgromadzonego w zlewni, obliczona z uwzględnieniem miąż-szości materiału depozycyjnego w profilach pobieranych w regularnej siatce, wyniosła 1797,4 m3, a obliczona na podstawie profili zlokalizowanych w transektach, poprowadzonych wzdłuż i w poprzek osi zlewni była większa o 2%. Średnie roczne tempo erozji w zlewni połączonych zagłębień wyniosło 24,3 Mg.ha-1.rok-1.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
p.91-101,fig.,ref.
Twórcy
 • Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul.Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
autor
 • Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul.Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Frielinghaus M., Vahrson W.G., 1998. Soil translocation by water erosion from agricultural cropland into wet depression-morainic kettle holes. Soil Tillage Research, 46, 23-30.
 • Gillijns K., Poesen J., Deckers J., 2005. On the characteristics and origin of closed depressions in loess-derived soils in Europe – a case study from central Belgium. Catena, 60, 43-58.
 • Golden Software Inc., 2011. Surfer Surface Mapping System. Version 10.3, Golden Software, Colorado, USA.
 • Harasimiuk M., Henkiel A., 1976. The effect of geologic structure and bedrock relief on configuration of loess cover in western part of Nałęczów Plateau. Annales UMCS, 30/31, sectio B, 55-80.
 • Klimowicz Z., Chodorowski J., Dębicki R., Melke J., 2006. Changes in the properties of eroded less soils cultivated since the 18th century. Polish Journal of Soil Science, vol. XXXIX/1.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., Chabudziński Ł., 2012. Morphometric features and distribution of closed depressions on the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, SE Poland). Annales UMCS, vol. LXVII, 1, sectio B, 45-61.
 • Maruszczak H, 1955. Degradacja terenów lessowych w wyniku rozwoju wzmożonej infiltracji wód atmosferycznych (Procesy suffozji w terenach lessowych). Postępy Nauk Rolniczych, 6 (36), 32-49.
 • Norton L. D., 1986. Erosion-sedimentation in closed drainage basin in Northwest Indiana. Soil Sci. Soc. Am. J., 50, 209-213.
 • Rejman J., 2006. Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych. Acta Agrophysica Monographiae, 136 (3), 1-99.
 • Rejman J., 2013. Redistribution of basic physical properties and water content of soils in a loess catchment. Acta Agrophysica Monographiae 5, 1-106.
 • Turski R., Paluszek J., Słowińska-Jurkiewicz A., 1987. Wpływ erozji na fizyczne właściwości gleb wytworzonych z lessu. Roczniki Gleboznawcze, t. XXXVIII, 1, 37-49.
 • Turski R., Paluszek J., Słowińska-Jurkiewicz A., 1992. The effect of erosion on the spatial differentiation of the physical properties of Orthic Luvisols. Int. Agrophysics, 6, 123-136.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6cf026b8-6537-483c-9846-c7b11ac365ed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.