PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 64 | 4 |
Tytuł artykułu

Effect of heat-stress predisposition on the development of sooty canker caused by Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous and Slippers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ podatności spowodowanej przez stres cieplny na rozwój sooty canker wywoływanej przez Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous and Slippers
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Sooty canker, caused by Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers, Synon. = Nattrassia mangiferae (Syd. & P. Syd.) B. Sutton & Dyko, on the inoculated thin bark saplings (12-24 months old) of Eucalyptus camaldulensis, Olea europaea, and Populus nigra was monitored under greenhouse conditions every 2 days until the 8th day, and it was repeated 18, 28, 58 days after inoculation. Predisposition to stem cankers depended on the duration of warm temperature and abundance of fungal inoculum. The infected bark was discolored and revealed a black mass of fungal arthroconidia, particularly on the most susceptible plants of eucalyptus and poplar. The cankers extended to 18.53 mm and 16.11 mm on eucalyptus and poplar, respectively, after 58 days compared to 10 mm for non-inoculated saplings (wounding sites) of control treatment. The effect of temperature conditions before and after inoculation with N. dimidiatum on canker development on the same plants was studied in a growth chamber with two temperature regimes, very hot 40oC and hot 32oC. Among pre-inoculation regimes, very hot and hot temperatures were the most conductive to infection of eucalyptus saplings compared to other hosts, which showed a non-significant dependence between pre- and post-inoculation. Thus, heat stress of 32 and 40oC on the most susceptible host, eucalyptus, sustained the progress of cankers to 17.20-17.56 mm after 3 days and 18.08-18.06 mm after 5 days of inoculation.
PL
Choroba Sooty canker, wywoływana przez Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers, Synon. = Nattrassia mangiferae (Syd. & P. Syd.) B. Sutton & Dyko, była obserwowana na inokulowanych sadzonkach drzew o cienkiej korze (w wieku 12-24 miesięcy) Eucalyptus camaldulensis, Olea europaea oraz Populus nigra w warunkach szklarniowych co dwa dni do dnia 8, a następnie obserwacje powtarzano dnia 18, 28 i 58 po inokulacji. Podatność na powstawanie nekroz na pędzie zależała od czasu trwania ciepłej temperatury oraz obfitości inokulum grzybowego. Porażona kora była odbarwiona i odsłaniała czarną masę artrokonidii grzyba, w szczególności na najbardziej podatnych roślinach eukaliptusa i topoli. Nekrozy osiągały długość 18,53 mm i 16,11 mm odpowiednio na eukaliptusie i topoli po 58 dniach w porównaniu z 10 mm na drzewkach nieokulowanych (w miejscach zranienia) stanowiących obiekt kontrolny. Wpływ warunków temperatury przed i po inokulacji grzybem N. dimidiatum na rozwój nekroz na tych samych roślinach badano w fitotronie w dwóch zakresach temperatury, w temperaturze bardzo gorącej 40oC i gorącej 32oC. Jeśli chodzi o temperatury zastosowane przed inokulacją, temperatura bardzo gorąca i gorąca najbardziej sprzyjały porażeniu sadzonek eukaliptusa w porównaniu z innymi roślinami żywicielskimi, które nie wykazywały istotnej zależności, jeśli chodzi o oddziaływanie temperatury przed i po inokulacji. Zatem stres cieplny w zakresie temperatur 32 i 40oC sprzyjał rozwojowi nekroz na najbardziej podatnej roślinie żywicielskiej, eukaliptusie; nekrozy te osiągnęły długość 17,20-17,56 mm po 3 dniach oraz 18,08-18,06 po 5 dniach po inokulacji.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
4
Opis fizyczny
p.207-212,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Plant Protection Department, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Duhok, Kurdistan Region, Iraq
autor
 • Plant Protection Department, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Duhok, Kurdistan Region, Iraq
autor
 • Plant Protection Department, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Duhok, Kurdistan Region, Iraq
Bibliografia
 • Br e s s e t t e D.K. , 1995. Determining causes of pacific madrone in urban landscapes of the Pacific North-west. M. Sc. Thesis, Univ. of Washington, Seattle, Washington, USA.
 • Ci e s l a W. , Do n a u b a u e r E . , 1994. Decline and dieback of fruit trees and forests. A global Overview, FAO. United Nation Forestry. 120 pp.
 • Cr ous P.W., Sl ip p e r s B., Wi ng f i e ld M. J. , Rh e e d e r J., Ma r a s as W.F.O., P h i l l i p s A . J.L. , A lve s A . , Bu r g e s s T. , Ba r b e r P. , G r o e n ewa l d J . Z . , 2006. Phylogenetic lineages in the Botryosphaeriaceae. Studies in Mycology, 55: 235-253.
 • E l s h a f i e A. E . , Ba - Oma r T. , 2001. First report of Albizia lebbec dieback caused by Scytalidium dimidiatum in Oman. Mycopathologia, 154: 37-40.
 • Ha s s a n W.A. , P a sh a A. A. , Moh amma d M.B. , 2009. Sooty canker on some thin bark trees caused by Nattrassia mangiferae. Egypt. J. Agric. Res. 87(3): 443-456.
 • McGough D. A ., Bo d em C.R., Fawc e tt K. , Moody P. , Fot he rg i l l A .W., R i na ld i MG. , 1993. Soft tissue phaeohyphomycosis due to Scytalidium synanamorph of Nattrassia mangiferae. [In:] Abstracts of the 93 th General Meeting of the American Society of Microbiology 1993, American Society of Microbiology Washington, D. C.: 55-63.
 • Mo o r e M.K. , 1988. Morphological and physiological studies of isolates of Hendersonula toruloidea Nattrass cultured from human skin and nail sample. J. Med. Vet. Mycol. 26: 25-39.
 • Or e n A ., S a dowsk y A ., G e fen D., S o l e l Z . , K imc h i M. , 2001. Scytalidium wilt of citrus . Eur. J. Plant Pathology 107: 467-470.
 • S a d ows k y A . , S o l e l Z . , S z t e j n b e r g A . , 2007. Effect of heat-stress predisposition on the development of scytalidium wilt of “Star Ruby” grapefruit, caused by Scytalidium lignicola. Eur. J. Plant Path.117: 123-127.
 • S c h o e n ewe i s s D. F. , 1975. Predisposition, stress, and plant diseases Ann. Rev. Phytopath. 13: 193-211.
 • Sig l e r L . , Summe r b e l l R.C ., Po ole L ., W ied e n M ., Sut t on D. A ., R i n a ld i M .G. , F l g u i r r e M., E s t es G. W, Ga lg i a n i J.N. , 1997. Invasive Nattrassia mangiferae infections. Case report, literature review and therapeutic and taxonomic appraisal. J. Clin. Microbiol. 35 (20): 433-440.
 • Zi n e E l A a bid i n e A . , Ba i s s a c Y., Mou k h l i A . , Jay-Al lem a n d C ., K h a d a r i B. , E l Mo d a f a r C . , 2010. Resistance of olive-tree to Spilocea oleagina is mediated by the synthesis of phenolic compounds. Int. J. Agric. Biol. 12: 61-67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6af3e069-eb58-4907-9131-632b42bea603
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.