PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 2 |
Tytuł artykułu

Distribution differentiation of aid funds for agriculture in Poland - an analysis using multivariate statistical methods

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zróżnicowanie dystrybucji funduszy pomocowych dla rolnictwa w Polsce - analiza z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents an example of applying multidimensional statistical methods in the ranking of provinces in terms of the amount of funds received from the selected programs implemented under the Rural Development Programme (RDP).The purpose of this paper is to build the ranking and specify the homogeneous groups of provinces in regard to the analysed attributes. On the basis of volatility analysis and a matrix of correlation coefficients, six variables characterizing this issue were chosen for the final calculation. The paper uses three methods which enable multidimensional statistical analysis, i.e. the measure of Hellwig, the Czekanowski Diagram and Prim’s dendrite. All the mentioned methods made it possible to draw the same conclusion, namely that the provinces which have been using EU funds supporting agricultural activities to the greatest extent are zachodnipomorskie, pomorskie and warminsko-mazurskie. The lowest positions are occupied by podkarpackie, małopolskie and śląskie.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych do hierarchizacji województw pod względem wysokości uzyskanych środków z wybranych programów realizowanych w ramach PROW. Celem badań było stworzenie rankingu oraz wyszczególnienie jednorodnych grup województw pod względem analizowanych cech. Dokonując analizy zmienności oraz macierzy współczynników korelacji do ostatecznych obliczeń wybrano sześć zmiennych charakteryzujących omawiany problem. W pracy zastosowano trzy metody umożliwiające wielowymiarową analizę statystyczną, tj.: miarę Hellwiga, diagram Czekanowskiego oraz dendryt Prima. Wszystkie pozwoliły na sformułowanie podobnego wniosku – do województw w największym stopniu wykorzystujących środki unijne wspierające działalność rolniczą można zaliczyć: zachodniopomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Natomiast najniższe pozycje zajęły: podkarpackie, małopolskie oraz śląskie.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
2
Opis fizyczny
p.211-216,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Act on Freedom of Economic Activity Dz.U.2013.0.672- Act of day July 2, 2004, art. 104.
 • Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. 2013: Reviewed: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/lokalne-grupy-dzialania-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-inwestycji-z-prow-2007-13-kopiuj-1-1.html.
 • Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. 2013: Reviewed: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/570/2013/AA_Broszura_dz_312.pdf.
 • Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. 2013: Reviewed: http://www.arimr.gov.pl/ pomoc-unijna/prow-2007-2013/program-rolnosrodowiskowy/zasady-przyznawania-platnosci-rolnosrodowiskowej.html.
 • Central Statistical Office. 2013: Reviewed: www.stat.gov.pl.
 • Kisielińska J., Stańko S. 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 2.
 • Kola-Bezka M. 2012: Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem naprzykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 16, nr 2/2012, 51-64.
 • Łogwiniuk K. 2011: Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolna w Polsce, Economy and Manadement, 1/2011, 7-23.
 • Ministry of Agriculture and Rural Development. 2013: Reviewed: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Dzialania-PROW/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-Dzialanie-2
 • Ministry of Agriculture and Rural Development. 2013: Reviewed: www.minrol.gov.pl/pol/content/download/29134/162057/file.
 • Polish Agency for Enterprise Development. 2013: Reviewed: http://badania.parp.gov.pl/files/74/81/626/18457.pdf.
 • Przewodnik: wspieranie gospodarstw niskotowarowych. 2005: MRiRW, Warszawa.
 • Skrzypczak B. 2009: Pomiędzy tożsamością a skutecznością, Warszawa, 25.
 • Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw. 2010: PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5b31a0a6-a5c5-41ac-af35-e3e5a9f0df17
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.