PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Kierunek rozwoju agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The direction of agribusiness development in EU countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena rozwoju gospodarki żywnościowej (agrobiznesu) w krajach UE. Przeanalizowano wydajność pracy w agrobiznesie w poszczególnych krajach UE na tle całej gospodarki narodowej. Następnie zestawiono tę wydajność z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (mierzonym PKB per capita) krajów UE i dokonano oceny rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Zakres czasowy badań obejmował lata 1995 i 2010, czyli lata, dla których dostępne były pierwsze oraz najnowsze dane dotyczące bilansów przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów UE. Jedną z najważniejszych metod wykorzystywanych do oceny rozwoju agrobiznesu w krajach UE była metoda input-output (nakładów i wyników). Z badań wynika, że wydajność pracy w agrobiznesie w krajach UE-12 była niższa niż w większości państw UE-15. Na różnice w poziomie wydajności pracy w agrobiznesie pomiędzy poszczególnymi krajami wpływał przede wszystkim nadmiar siły roboczej w rolnictwie. Rosnąca wydajność pracy w rolnictwie przyczyniała się do silniejszego procesu społecznego podziału pracy zarówno w rolnictwie, jak i w agrobiznesie, czyli do kształtowania się nowoczesnego sektora żywnościowego zgodnie z modelem rozwoju rolnictwa. Otwarte jednak pozostaje pytanie, czy nowe kraje członkowskie będą powielały drogę wyznaczoną przez rozwinięte państwa północnej i zachodniej Europy i opartą przede wszystkim na dużym wzroście wydajności pracy, czy jednak podążać będą zupełnie inną ścieżką rozwojową w sferze produkcji żywności.
EN
The main objective of the research is to evaluate the development of the food economy (agribusiness) in the European Union countries. The aim of the study was to analyze the productivity of agribusiness work in the European Union countries against the national economy. This was then compared to the level of socio-economic development (measured by GDP per capita) of the individual EU countries, and on this basis, the development of the agri-food sector was assessed. The time series of the study covered 1995 and 2010, ie the years for which the first and the most recent data on “Inputs for balances” are available for individual EU countries. One of the most important methods used to evaluate the development of agribusiness in the European Union was the input-output method. Research has shown that productivity in agribusiness in the EU-12 is still lower than in most EU-15 countries. Differences in productivity levels in agribusiness between countries are mainly influenced by surplus labor in agriculture. Increasing labor productivity in agriculture contributes to a stronger social division of labor in both agriculture and agribusiness, ie the development of modern food sector in line with the model of agricultural development. The question remains, however, whether the new member states will duplicate the path set by the developed Western and Northern European countries, based primarily on a large increase in labor productivity, but will follow a completely different path in food production.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.182-189,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka Agnieszka. 2016. „The role of agriculture in the national economy of EU countries”. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (42): 501-510.
 • Baer-Nawrocka Agnieszka, Natalia Markiewicz. 2012. „Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej – analiza regionalna”. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (25): 13-23.
 • Davis John H., Ray Goldberg A. 1957. A concept of agribusiness. Boston: Harvard University.
 • Dethier Jean J., Alexandra Effenberger. 2012. “Agriculture and development: A brief review of the literature”. Economic Systems 380: 1-31.
 • EUROSTAT. 1995, 2010. Bilans przepływów miedzygałęziowych dla krajów Unii Europejskiej. European Commission, www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • EUROSTAT. Rachunki narodowe, www.epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Fonge Fuabeh P. 1997. Modernization without development in Africa: patterns of change and continuity in post-independence Cameroonian Public Service. Trenton: Africa World Press.
 • Leszczyńska Małgorzata. 2010. „Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych – implikacje dla rozwoju społecznego”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 16: 7-16.
 • Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2015. Gospodarska żywnościowa w krajach Unii Europejskiej; Kierunki rozwoju, przepływy i współzależności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Musiał Wiesław. 2008. Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji globalnych procesów zmiany. [W] Globalizacja – nieznośne podobieństwo. Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. P. Borowiec, B. Krauz-Mozer, 22-49. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.
 • Płachciak Adam. 2010. „Sena koncepcja rozwoju jako wolności a idea sustainable development”. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 13 (1): 149-156.
 • Sen Amarty. 2002. Rozwój i wolność. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Tomczak Franciszek. 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Woś Augustyn. 1979. Związki rolnictwa z gospodarką narodową. Warszawa: PWRiL.
 • Zalewski Aldon. 1989. Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: PWN.
 • Zegar Józef S. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-59166768-b772-49c3-9f9e-daad012ac526
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.