PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 03 |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania działalności zaplecza naukowo-badawczego w Programach Ramowych Unii Europejskiej

Warianty tytułu
EN
Determinants of activities for science and research in the Framework Programmes of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Działania na rzecz wzrostu efektywności prac badawczych, rozwoju nauki, innowacji i przedsiębiorczości to kluczowe zadania stawiane przez Komisję Europejską państwom Unii. Realizacja Programów Ramowych Unii Europejskiej, w tym aktualnego programu Horyzont 2020, miała zapewnić harmonijny, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w Europie. Cel ten niestety nie jest realizowany. W artykule przedstawiono uwarunkowania sposobu aplikowania o realizację projektów w ramach Horyzont 2020. Wskazano występujące różnice i przyczyny zróżnicowanego poziomu wykorzystywania środków Programów Ramowych UE, w tym również H 2020. Wskazano także na konieczność podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zmian w sposobie realizacji Programów Ramowych, zwłaszcza w tych obszarach, które są zależne od decyzji podejmowanych zarówno po stronie Komisji Europejskiej, jak i w kraju.
EN
Growth of the efficiency research, science development, innovations and entrepreneurship are the key tasks, required by the European Commission from the countries of the Union. The implementation of the Framework Programmes of the European Union, including the current Horizon 2020 was to ensure harmonious, balanced economic and social development in Europe. This, unfortunately, is not implemented. This paper presents considerations on how to apply for projects under Horizon 2020. The differences and causes of the differentiated levels of use of the EU Framework Programmes, including the Horizon 2020 were indicated. There was I also pointed out the need to take decisive j actions in favour of the changes in the way the implementation ofthe Framework Programmes, in particular in those areas which depend on decisions to be taken on both the European Commission and Poland.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
72
Numer
03
Opis fizyczny
s.12-17,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
Bibliografia
 • [1] Biała Księga Innowacji. 2016, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_09/9eea4ea7c3ea829ba5b606df4381e321.pdf.
 • [2] Breznitz D., D. Ornston. 2017. „EU financing and innovation in Poland” EBRD Working Paper, No. 198, European Bank for Reconstruction and Development.
 • [3] Chyłek E.K. 2012. „Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym”. Przemysł Spożywczy 66 (5): 34-35.
 • [4] Chyłek E.K. 2016. „Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym”. Polish Journal of Agronomy 25: 3-12.
 • [5] Chyłek E.K. 2017. „Deklaracja GV4+3 - oczekiwane efekty w sektorze rolno-spożywczym”. Przemysł Spożywczy 71 (8): 16-20.
 • [6] Economic Review 2018 OECD 2018 Economic and Development Review Committee.
 • [7] Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa - załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.
 • [8] Poland’s Higher Education and Science System - Horizon 2020 Peer Review. 2017. European Commission, Brussels. https://rio.jrc.ec.europa.eu/.../peer-review-polish-higher-education...
 • [9] Poland - Corporate R&D Report 2016. 2017 Deloitte Warszawa. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_RD-2016-Poland-EN%20(1).pdf.
 • [10] Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, 2016. Warszawa: Narodowy Bank Polski (NBP).
 • [11] Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2016. 2017. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • [12] Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), SOR przyjęta 14 lutego 2017 r. uchwałą Rady Ministrów.
 • [13] Uczestnictwo Polski w programie Horyzont 2020 — raport 2016 Krajowego Punktu Kontaktowego Warszawa. www.kpk.gov.pl/?p=30428.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5882d4aa-8ac5-4242-aab4-10dc5330d983
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.