PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 54 | 07-08 |
Tytuł artykułu

Wykorzystywanie tworzyw sztucznych z recyklingu w produkcji opakowań do żywności

Warianty tytułu
EN
Recycled plastics intended to be used for manufacturing of food packaging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Unii Europejskiej wykorzystywanie tworzyw sztucznych z recyklingu w produkcji opakowań do żywności reguluje rozporządzenie (WE) nr 282/2008. Tworzywa sztuczne z recyklingu stosowane w produkcji wyrobów do kontaktu z żywnością muszą pochodzić z procesów, na które wydano zezwolenie. Procesy recyklingu podlegają ocenie bezpieczeństwa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i muszą uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej. Omówiono procedurę uzyskiwania zezwoleń wspólnotowych na procesy recyklingu oraz podano, jakie informacje powinny zawierać deklaracje zgodności dla gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i samych tworzyw sztucznych uzyskanych w procesie recyklingu. Gotowe wyroby z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz zakłady recyklingu tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością podlegają urzędowej kontroli sprawowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
EN
The recycled plastics can be used in manufacturing of food packaging in the EU according to the Regulation (EC) No 282/2008. Recycled plastics used in the manufacturing of articles intended to contact with food must be obtained from the authorised processes of recycling only. The processes of recycling undergo safety evaluation performed by the European Food Safety Authority (EFSA) and must obtain authorisation of the European Commission. The procedure of granting of the Community authorisation for the recycling processes was discussed in this article, including the information on the content of the declaration of compliance for the final articles made from the recycled plastics as well as for the plastics themselves deriving from the recycling processes. The final articles made form the recycled plastics intended to contact with food and the plants recycling of plastics intended to contact with food undergo the official control of the State Sanitary Inspection.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
54
Numer
Opis fizyczny
s.28,30,fot.,bibliogr.
Twórcy
  • Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
Bibliografia
  • 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006
  • 2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
  • 3. Dyrektywa Komisji nr 2002/72/WE z 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (wraz ze zm.)
  • 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie zasad dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów I wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • 5. Guidelines on submission ot a dossier for safety evaluation by the EFSA of recycling process to produce recycled plastics intended to be used for manufacture of materials and articles in contact with food. The EFSA Journal 2008, 717,1-12
  • 6. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (ze zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-548e3c40-dfbc-40a6-a6ac-07a8e7c3903a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.