PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 10 | 1 |
Tytuł artykułu

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Financial instruments in the process of regeneration of post-industrial areas under conditions of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instrumentów finansowych możliwych do zastosowania w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich. Przyjęto szersze znaczenie terminu instrument finansowy, jako narzędzie finansujące dane przedsięwzięcie, dlatego też oprócz zaproponowanych przez autora tradycyjnych instrumentów komercyjnych wskazano również na wykorzystanie takich instrumentów/narzędzi finansowania, jak budżet, fundusze europejskie czy też rezerwy zawiązywane na rewitalizację.
EN
The aim of this article is to present the possible application of financial instruments in the process of revitalization of post-industrial areas under conditions of Poland. In this article assumes a broader meaning of the term of the financial instrument as an instrument that financing the project, and therefore proposed by the author in addition to traditional commercial instruments also points to the use of such instruments/tools for financing such as budget, EU funds or reserves tied for revitalization.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
1
Opis fizyczny
s.87-100,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, w: red. W. Jarczewski, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Główka G., 2010, Komercyjne instrumenty finansowania projektów rewitalizacyjnych, w: praca zbiorowa red. Z. Ziobrowski i W. Jarczewskiego, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, seria: Rewitalizacja miast polskich, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Herbst I., 2009, Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej, w: M. Bryx, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, seria: Rewitalizacja miast polskich, t. 7, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Hull J., 1997, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG PRESS, Warszawa.
 • Jadach-Sepioło A., 2010, Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnych w Polsce, w: red. Z. Ziobrowski i W. Jarczewski, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, seria: Rewitalizacja miast polskich, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jadach-Sepioło A., 2010, Inicjatywa JESSICA, Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii finansowej, w: red. Z. Ziobrowski, Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jajuga K., Jajuga T., 2004, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kopeć M., 2011, Finansowanie projektów rewitalizacji – Opracowanie programu rewitalizacji krok po kroku. Źródła finansowania procesów rewitalizacji, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Modzelewska M., 2010, Inicjatywa JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich, w: Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski i W. Jarczewski, seria: Rewitalizacja miast polskich, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Polko A., 2008, Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych, Wspólnota nr 14.
 • Program rządowy dla terenów poprzemysłowych, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, wrzesień 2013.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981.
 • Wojnarowska A., Model programu rewitalizacji na poziomie lokalnym, 2011, w: S. Kozłowski, A. Wojnarowska, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ziora J., 2010, Budowa elementów systemu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim, Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-521aa128-1089-4568-bbcb-b174e49e45b4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.