PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 4 |

Tytuł artykułu

Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Quality of life of nurses – preliminary study

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wstęp. Jakość życia przejawia się w przystosowaniu biologicznym, społecznym, podmiotowym i duchowym. Z tej perspektywy pojęcie to utożsamiane jest zarówno z wartościami otaczającego świata, jak i z jakością funkcjonowania człowieka. Można powiedzieć, że jest to zespół elementów przenikających się w różnych proporcjach i z różnym nasileniem, wśród których znajdują się takie obszary jak: współudział w życiu społecznym, dorobek twórczy, bogactwo przeżyć, poziom świadomości oraz poziom aktywności. Materiał i metody. Jakość życia, uwarunkowana stanem zdrowia 145 pielęgniarek, została zbadana w oparciu o polską adaptację kwestionariusza EQ 5D. Poza danymi demograficznymi zawiera on ocenę stanu zdrowia w 5 aspektach życia codziennego takich jak: możliwości ruchowe, samoobsługa, codzienna aktywność, stan psychiczny oraz globalna subiektywna ocena swojego zdrowia (tzw. EQ-VAS). Wyniki. Umiarkowane problemy w zakresie co najmniej jednej domeny jakości życia zgłosiło 65,52% respondentów, skrajne problemy 1,4%. Ból lub dyskomfort odczuwało 48,97% ankietowanych, niepokój lub obniżenie nastoju – 50,3%. Problemy z chodzeniem zgłosiło 6,2%, z wykonaniem zwykłych czynności – 10,34%. Ból i lęk są najczęściej zgłaszanymi problemami, zwłaszcza wśród młodszej grupy badanych kobiet. Średnia ocena stanu zdrowia – według wizualnej skali analogowej (visual analougue scale VAS) – wynosiła 78,85 punktów (SD 13,85). Wnioski. Niepokój i ból są częstymi problemami pielęgniarek, szczególnie młodszych. Średni wynik oceny stanu zdrowia obniżał się wraz z wiekiem. Nie stwierdza się istotnych różnic stanu zdrowia pielęgniarki w stosunku do stanu zdrowia populacji polskiej. Satysfakcja z pracy wpływa na jakość życia związaną ze stanem zdrowia, a stan zdrowia modyfikuje poziom satysfakcji z pracy.
EN
Introduction. The quality of life is manifested by biological, social, personal and spiritual adaptation. From this perspective, the concept is identified both with the values of the surrounding world, and the quality of human functioning. In one sentence, this is a set of elements mutually interpenetrating in various proportions and with various intensity, consisting of such areas as: co-participation in social life, creative output, wealth of experience, level of awareness and level of activity. Material and methods. The quality of life conditioned by the state of health was examined among 145 nurses based on the Polish adaptation of the EQ 5D questionnaire. Apart from demographic data, the questionnaire contains an assessment of the state of health from 5 aspects of daily life: mobility capabilities, self-care, daily activity and psychological state, and global self-reported state of health (so-called EQ-VAS). Results. Moderate problems within at least one domain of the quality of life were reported by 65.52% of respondents, while extreme problems – by 1.4%. Pain or discomfort were experienced by 48.97% of respondents, whereas anxiety or low mood – by 50.3%. Problems with walking were mentioned by 6.2%, and with performing simple activities – 10.34%. Pain and fear were the most frequently reported problems, especially among the younger group of women in the study. The mean evaluation of the state of health according to the visual analogue scale VAS was 78.85 scores (SD 13.85). Conclusions. Anxiety and pain are frequent problems among nurses, especially those who were younger. The mean evaluation of the state of health decreased with age. No significant differences in the state of health were observed between nurses and the general Polish population. Job satisfaction affects health-related quality of life, while the health status modifies the level of job satisfaction.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

4

Opis fizyczny

s.398–401,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-506de003-2226-4ebe-8d03-56d8c2d5d95c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.