PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Narażenie na czynniki mikrobiologiczne pracowników biurowych i technicznych w laboratorium naukowo-badawczym

Warianty tytułu
EN
Exposure to microbiological agents of office and laboratory workers in research laboratory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prezentowane badania podjęto, mając na uwadze, że jednym z ważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia człowieka jest jakość powietrza wewnętrznego pomieszczeń. Celem ich była ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach laboratorium naukowo-badawczego oraz zbadanie wpływu pory roku na jego czystość mikrobiologiczną. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne badanych pomieszczeń było zróżnicowane. Ogólna liczba drobnoustrojów w pomieszczeniach laboratoryjnych kształtowała się na poziomie od 1,3 x 10¹ do 7,5 x 10³jtk/m³, a w pomieszczeniach biurowych od 6,5 x 10¹do 3,6 x 10³jtk/m³.W miesiącach wiosennych i letnich obserwowano wzrost liczby bakterii, w pomieszczeniach biurowych. Mikroorganizmami dominującymi w środowisku były grzyby strzępkowe. Ich obecność zaobserwowana była we wszystkich siedmiu badanych pomieszczeniach i mieściła się w zakresie od 2,6x 10⁰jtk/m³do 1,4x 10³jtk/m³.
EN
Bearing in mindthat one ofthe most important factorsaffecting the human health is theindoor air qualitystudies were undertakenin this direction.Their aimwas to assess themicrobial contaminationof indoor airin publicresearch laboratoryandinvestigate the effect ofthe seasonsonitsmicrobiological purity.The levels of microbiological contamination varied. The total bacterial count inlaboratoryrooms rangedfrom 1.3 x10¹ to 7.5x10³cfu/m³ andin officesfrom 6.5x 10¹ to 3.6x 10³cfu/m³. In thespring and summer monthsan increase inthe number ofbacteriain the offices was observed. The dominantmicroorganismsin the environmentwere fungi. Their presencewasobservedin all seventestedareas andranged from 2.6x10⁰ to 1.4x10³cfu/m³.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
s.55-67,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.W.Dąbrowskiego, ul.Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
autor
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.W.Dąbrowskiego, ul.Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
autor
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.W.Dąbrowskiego, ul.Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
Bibliografia
 • 1. Bonetta S., Mosso S., Sampo S., Carraro E. (2010). Assessment of microbiological indoor air quality in an Italian office building equipped with an HVAC system. Environ. Monit. Assess., 161, 473-483
 • 2. Commission of European Communities CEC (1993). Indoor air quality and its impact on man. Biological particles in indoor environments. Report 12. Cost Project 613. EUR. 14988 EN
 • 3. Dumała S. M., Dudzińska M. R.(2013). Microbiological indoor air qualityin polish schools. Rocz. Ochr. Środ.,15, 231-244
 • 4. Gąska-Jędruch U., Dudzińska M. R.(2009).Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym. W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Pr. zbior. pod red. Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska,2, 59,31-40
 • 5. Gołofit-Szymczak M., Skowroń J. (2005). Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bezp. Pr.,3, 29-31
 • 6. Górny R.(2004).Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych. PIMOŚP, 3(41),17-39
 • 7. Grisoli P., Rodolfi M., Chiara T., Zonta L. A., Dacarro C. (2012). Evaluation ofmicrobiological air quality and of microclimate in university classrooms. Environ. Monit. Assess.,184, 4171-4180
 • 8. Kalogerakis N., Paschali D., Lekaditis V., Pantidou A., Eleftheriadis K., Lazaridis M.(2005). Indoor air quality-bioaerosol measurements in domestic and office premises. Aerosol Sci.,36, 751-761
 • 9. Krajewska-Kułak E., Gniadek A., Łukaszuk C. R., Macura A. B., Kułak W.(2009).Wstępne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami zwykorzystaniem aparatu SAS SUPER 100 i MAS 100. Doniesienie wstępne. Mikol. Lek., 16 (1), 34-39
 • 10. Polska Norma PN-ISO 4833.(2004).Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w temperaturze 30ºC. Warszawa: PKN
 • 11. Polska Norma PN ISO 7954.(1999). Mikrobiologia. Ogólne zasady oznaczania drożdży i pleśni. Warszawa: PKN
 • 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005.81.716 z późniejszymi zmianami)
 • 13. Srikanth P., Sudharsanam S., Steinberg R. (2008). Bioaerosols in indoor environment: composition, health effects and analysis. Indian J. Med. Microbiol., 26(4), 302-312
 • 14. Skóra J., Zduniak K., Gutarowska B., Rembisz D. (2012). Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowiskach pracy w muzeach. Med. Pr., 63 (2), 153-165
 • 15. Zielińska-Jankiewicz K., Kozajda A., Szadkowska-Stańczyk I. (2005). Zawodowa ekspozycja na czynniki biologiczne i ochrona narażonych na nie pracowników w świetle nowych przepisów prawnych. Med. Pr., 56 (4), 319-323
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4a268835-3acf-41f3-a097-b2f846d9b42e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.