PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 580 |
Tytuł artykułu

Agromorfologiczna i molekularna ocena linii podwojonych haploidów papryki (Capsicum annuum L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Agro-morphological and molecular assessment of doubled haploid lines of pepper (Capsicum annuum L.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena agromorfologiczna i molekularna pokoleń R3 ośmiu linii DH papryki (Capsicum annuum L.), otrzymanych w kulturach pylników mieszańców międzyodmianowych (ATZ1xPO)Fj oraz (ATZ1xCDT)Fr Opracowanie statystyczne wyników biometrycznych wykazało zróżnicowanie między badanymi formami, a także bardzo dużą jednorodność fenotypową w obrębie pojedynczej linii. Na szczególną uwagę zasługiwały linia AP10, plonująca na poziomie formy matecznej ATZ1, oraz linia AP15, która przewyższała pod tym względem obydwie formy rodzicielskie. Oceniane linie DH poddano analizie molekularnej za pomocą PCR-RAPD. Osiem starterów generowało produkty polimorficzne, co pozwoliło na rozróżnienie wszystkich ocenianych w doświadczeniu linii. Na podstawie otrzymanych elektroforogramów obliczono współczynniki dystansu genetycznego oraz opracowano dendrogramy ilustrujące zróżnicowanie genetyczne między formami rodzicielskimi i potomnymi liniami DH. Wyróżnione pod względem cech użytkowych linie AP10 i AP15 stanowiły wspólną grupę o najmniejszym współczynniku dystansu genetycznego.
EN
The aim of the research was the agro-morphological and molecular analysis of eight DH-R3 lines of pepper (Capsicum annuum L.). The following lines of C. annuum were used in the research - three parental forms: ATZ1, PO, CDT, and R3 generation of DH lines obtained in anther culture of two hybrids (ATZ1xPO)F1: lines AP1, AP2, AP10, AP15, AP32, AP40 and (ATZ1xCDT)F1: lines AC5, AC7. The seeds of R1 androgenic plants were used to obtain two further generations of regenerants. The assessment of the homogeneity of the DH-R3 lines was performed with the use of analysis of variations of the important biometrical traits of plants and fruits. Analysis of variance proved homogeneity of all the examined DH populations and Scheffe's test confirmed polymorphism between the lines of a common origin. The following lines deserved special attention: AP10 line - yielding at the level of the maternal form, and AP15 line, which surpassed both parental forms regarding yield level. Additionally, fruits of these two lines were characterized by thick pericarp and high content of dry matter. As biometrical characteristic of the agronomical traits do not always allow a clear identification of androgenic lines, a RAPD analysis was also performed. Genomic DNA of the tested lines was isolated from young leaves of healthy, adult plants. PCR was conducted according to Ilbi. 13 starters were used, which generated between 5 and 11 products of the size varied between 250 and 2350 base pairs. Reactions conducted with the use of the following starters: A01, A07, A10, A11, B10, E19, F05 and F10 generated between one and three polymorphic stripes, which allowed to distinguish and assess the similarity of all the examined lines. The coefficient of genetic distance for the tested lines was calculated using Nei and Li formula in Treecon. Dendrograms illustrating genetic diversity between the lines revealed similar genetic profile of both tested DH lines in the AC line group that displayed resemblance to the maternal ATZ1 line. In the AP group, AP32 and AP40 lines had a similar genetic profile to the maternal ATZ1 form, while AP1 and AP2 lines resembled the paternal form, PO line. AP10 and AP15 lines, previously distinguished with regards for the biometrical traits, comprised a common group of the lowest coefficient of genetic distance.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
580
Opis fizyczny
s.95-104,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Germana M.A., 2011. Another culture for haploid and doubled haploid production. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 104, 283-300.
 • Gyulai G., Gemesne J.A., Sagi Z.S., Venczel G., Pinter P., Kristof Z., Torjek O., Heszky I., Bottka S., Kiss J., Zatyko L., 2000. Doubled haploid development and PCR-analysis of F1 hybrid derived DH-R2 paprika (Capsicum annuum L.) lines. J. Plant Physiol. 156, 168-174.
 • Ilbi H., 2003. RAPD markers assisted varietal identification and genetic purity test in pepper, Capsicum annuum. Scienta Hort. 97, 211-228.
 • Lanteri S., Acquadro A., Quagliotti L., Portis E., 2003. RAPD and AFLP assessment of genetic variation in a landrace of pepper (Capsicum annuum L.), grown in North-west Italy. Genet. Resour. Crop Evol. 50, 723-735.
 • Nei M., Li W.H., 1979. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 5269-5273.
 • Nowaczyk P., Olszewska D., Kisiała A., 2009. Individual reaction of Capsicum F2 hybrid genotypes in anther cultures. Euphytica 168, 225-233.
 • Olszewska D., Kisiała A., Niklas-Nowak A., Nowaczyk P., 2014. Study of in vitro another culture in selected genotypes of genus Capsicum. Turk. J. Biol. 38 (1), 118-124.
 • Portis E., Acquadro A., Comino C., Lanteri S., 2004. Effect of farmers' seed on genetic variation of a landrace population of pepper (Capsicum annuum L.), grown in North-West Italy. Genet. Resour. Crop Evol. 51, 581-590.
 • Prasad B., Khan R.G., Radha T., Ravi Ch., Venkataiah P., Subhash K., Reuben T.Ch., 2013. DNA profiling of commercial chilli pepper (Capsicum annuum L.) varieties using random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. Afr. J. Biotechnol. 12 (30), 4730-4735.
 • Sitthiwong K., Matsui T., Sukprakarn S., Okuda N., Kosugi Y., 2005. Classification of pepper (Capsicum annuum L.) accessions by RAPD analysis. Biotechnology 4 (4), 305-309.
 • Sugita T., Konoshita T., Kawano T., Yuji K., Yamaguchi K., Nagato R., Shimizu A., Chen L., Kawasaki S., Todoroki A., 2005. Rapid construction of a linkage map using high-efficiency genome scanning/AFLP and RAPD, based on an intraspecific, doubled-haploid population of Capsicum annuum. Breeding Science 55, 287-295.
 • Supena E.D.J., Suharsono S., Jacobsen J., Custers J.B.M., 2006. Successful development of a shed-microspore culture protocol for doubled haploid production in Indonesian hot pepper (Capsicum annuum L.). Plant Cell Rep. 25 (1), 1-10.
 • Śliwińska E., 2003. Cell cycle and germination of fresh, dried and deteriorated sugarbeet seeds as indicators of optimal harvest time. Seed Sci. Res. 13, 131-138.
 • Thul S.T., Lal R.K., Shasany A.K., Darokar M.P., Gupta A.K., Gupta M.M., Verma R.K., Khanuja S.P.S., 2009. Estimation of phenotypic divergence in a collection of Capsicum species for yield-related traits. Euphytica 168, 189-196.
 • Vagera J., 1990. Pepper (Capsicum spp.): In vitro induction of haploids. [W:] Biotechnology in Agriculture and Forestry. Haploids in Crop Improvement I. Y.P.S. Bajaj (red.) Springer-Verlag, Berlin, 12, 374-392.
 • de Vaulx D., Chambonnet T., Pochard E., 1981. Culture in vitro d'antheres de piment (Capsicum annuum L.) amelioration des taux d'obtention de plantes chez différents genotypes par des traitements á +35°C. Agronomie 1, 859-864.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-405d9efd-c261-42ec-9120-dec05434671b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.