PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Kinetyka zmian zawartości ergosterolu podczas przechowywania nasion rzepaku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Kinetics of changes in ergosterol content during rapeseed storage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ergosterol jest najważniejszym sterolem tworzonym przez większość grzybów i jest stosowany jako chemiczny wskaźnik obecności zasiedlających grzybów. Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury i wilgotności nasion rzepaku na ich jakość mikrobiologiczną. W pracy oceniano skażenie mikrobiologiczne rzepaku na podstawie poziomu stężenia ergosterolu. Materiałem badawczym były nasiona rzepaku odmiany Californium przechowywane w komorze termostatycznej (25±1 i 30±1°C) wyposażonej w trzy aparaty higrostatyczne służące do utrzy-mania wilgotności względnej powietrza na stałym poziomie. Przed rozpoczęciem eksperymentu rzepak nawilżano do wilgotności 10,5; 12,5; 15,5% (w.b). Nasiona przechowywano do czasu, aż ich zdolność kiełkowania obniżyła się poniżej 75%. Podczas przechowywania, co 6 dni, pobierano próby do badań. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ wilgotności nasion i temperatury przechowywania na przyrost stężenia ergosterolu.
EN
Ergosterol is the most important sterol produced by most fungi and it is used as a chemical indicator for the presence of colonising fungi. The aim of this study was to investigate the effect of temperature and seed moisture content on the deterioration of microbiological quality of rapeseed. In this study microbial contamination of rape seeds was assessed based on the deter-mined ergosterol concentration. Experimental material comprised seeds of rape cv. Californium stored in a thermostat chamber (25±1 and 30±1°C) equipped with three hygrostats used to maintain constant relative humidity. Prior to the experiment, rape seeds were wetted to moisture contents of 10.5, 12.5 and 15.5%. Seeds were stored until their germination decreased below 75%. During storage, samples were collected for analysis at every 6 days. Analysis showed a considerable effect of seed moisture content and storage temperature on the increase in ergosterol concentration.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
s.27-37,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Katedra Chemii, Wydział Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polska Akademia Nauk, ul.Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Bibliografia
 • ASAE Standards., 2000. Moisture relationship of plant based agricultural products. ASAE- The society for engineering in agricultural, food and biological systems, St Joseph, MI, USA, 508-524.
 • Booth E.J., Gunstone F.D., 2004. Rapeseeds and rapeseed oil: agronomy, production, and trade. In: Gunstone F.D. (Eds.) Rapeseed and canola oil. Production, Processing, Properties and Uses. Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, 1-16.Gawrysiak-Witulska M, Rudzińska M., 2012. Degradation of phytosterols during near-ambient drying of rapeseeds in a thick immobile layer. J. Am. Oil Chem. Soc., 89, 1681-1689.
 • Gawrysiak-Witulska M, Siger A, Nogala-Kalucka M., 2009a Degradation of tocopherols during near-ambient rapeseed drying. J. Food Lipid, 16, 524-539.
 • Gawrysiak-Witulska M., Siger A., Wawrzyniak J., Nogala-Kałucka M., 2011. Changes in To-cochromanol Content in Seeds of Brassica napus L. During Adverse Conditions of Storage. J. Am. Oil Chem. Soc., 88, 1379-1385.
 • Gawrysiak-Witulska M., Wawrzyniak J., Ryniecki A., Perkowski J., 2008. Relationship of ergoste-rol content and fungal contamination and assessment of technological quality of malting barley preserved in a metal silo using the near-ambient method. J. Stored Prod. Res., 44, 360-365.
 • Gawrysiak-Witulska M., Wawrzyniak J., Ryniecki A., Rudzińska M., Stuper K., Perkowski J., 2009. Microbiological and technological quality of rapeseed preserved using the controlled near-ambient drying. Advances in research and technology of rapeseed oil. Monograph-part II. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-2452-8, 159-171.
 • Gourama H., Bullerman L.B., 1995. Detection of molds in foods and feeds: potential rapid and. selective methods. J. Food Prot., 58, 1389-1394.
 • He X., Huai W., Tie C., Liu Y., Zhang B., 2000. Breeding of high ergosterol-producing yeast strains. J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 25, 39-44.
 • Hussein H. S., Brasel J. M. 2001. Toxicity, metabolism, and impact of mycotoxins on humans and animals. Toxicology, 167, 101-134.
 • Jackowska I., Tys J., 2006. Factors modifying fatty acid composition in rapeseed (cultivar, harvest time). Electronic Journal of Polish Agricultural University, 9, 4, art. 47.
 • Kuś J., 2003. Prognozowane zmiany w zasiewach w świetle planowanego wzrostu powierzchni upraw roślin na cele energetyczne. Wieś Jutra, 3, 50-52.
 • Maupetit P., Gatel F., Cahagnier B., Botorel G., Charlier M., Collet B., Dauvillier P., Laffiteau J., Roux G., 1993. Quantitative estimation of fungal infestation of feedstuffs by determining er-gosterol content. 44th Annual Meeting of the EAAP. 16-19 august 1993, Commission of Ani-mal Nutrittion Aarhus Denmark.
 • Möllers C., 2004. Potential and future prospects for rapeseed oil. In: Gunstone F.D. (Eds.) Rapeseed and canola oil. Production, Processing, Properties and Uses. Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, 186-212.
 • Newell S.Y., 1992. Estimating fungal biomass and productivity in decomposing litter. In: Carroll GC, Wicklow DT, eds. The fungal community. Its organization and role in the ecosystem. 2nd edn. New York: Marcel Dekker Inc., 535-539.
 • Niewiadomski H., 1993. Technologia tłuszczów jadalnych. WNT, Warszawa
 • Perkowski, J., Wiwart, M., Buśko, M., Laskowska, M., Berthiller, F., Kandler, W., Krska, R., 2007. Fusarium toxins and total fungal biomass indicators in naturally contaminated wheat samples from north-eastern Poland in 2003. Food Additives and Contaminants, 24, 1292-1298.
 • Pronyk C., Abramson D., Muir W.E., White N.D.G., 2006. Correlation of total ergosterol levels in stored canola with fungal deterioration. J. Stored Prod. Res., 42, 162-172.
 • Schnürer J., Jansson A., 1992. Ergosterol levels and mould colony forming units in Swedish grain of food and feed grade. Acta Agric. Scand., Sect. B., Soil and Plant Sci., 42, 240-245.
 • Seitz L.M., Mohr H.E., Burroughs R., Sauer D.B., 1977. Ergosterol as an indicator of fungal inva-sion in grains. Cereal Chem., 54, 1207-1217.
 • Williams A.P., 1989. Methodological developments in food mycology. J. Appl. Bacteriol. Symposi-um Supplement, 61-67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3db660d8-097f-45a9-a331-bfd79aeb99e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.