PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1/IV |
Tytuł artykułu

Zmienność składu chemicznego wód w studniach ujęcia "Stare ujęcie" w Stalowej Woli

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Chemical composition variability of water in wells of the "Stare ujecie" intake in Stalowa Wola
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem opracowania są czwartorzędowe wody podziemne ujęte 10 studniami wierconymi wykonywanymi w latach 1971 – 1993 o numeracji S-7a, S-9a, S-11b, S-12b, S-15a, S-16a, S-17a, S-18a, S-20a i S-21 stanowiącymi „Stare ujęcie” zlokalizowane w miejscowości Stalowa Wola. Ustalone łączne zasoby eksploatacyjne tych ujęć wynoszą Qe = 394,0 m3·h-1 przy głębokościach studni wynoszących od 30,0 do 36,0 m n.p.m. Stężenia manganu ogólnego w wodach ujęcia „Stare ujęcie” występują w zakresie od 0,001 mgMn·dm-3 do 2,57 mgMn·dm-3, a żelaza ogólnego od 0,01 mgFe·dm-3 do 6,50 mgFe·dm-3. Biorąc pod uwagę klasy czystości wód „Starego ujęcia” to w przewadze zaliczone są one do klas III i IV i charakteryzują się nie najlepszą jakością. Zmienność składu chemicznego ujmowanych wód przedstawiona jest w opracowaniu przestrzennie w postaci izolinii, natomiast zmienność czasową omówiono opisowo oraz przy wykorzystaniu statystycznego współczynnika zmienności. Stężenia żelaza ogólnego w wodach „Starego ujęcia” charakteryzują się w przypadku studni S-7a i S-17a bardzo dużą zmiennością, studni S-9a, S-18a, S-20a i S-21 dużą, a studni S-15a średnią zmiennością. Stężenia manganu ogólnego w wodach studni S-15a i S-18a charakteryzują się małą zmiennością, w wodach studni S-7a, S-9a i S-21 średnią zmiennością, a w wodach studni S-17a i S-20a dużą zmiennością.
EN
The subject of the study is quaternary groundwater intaken by 10 drilled wells numbered as follows: S-7a, S-9a, S-11b, S-12b, S-15a, S-16a, S-17a, S-18a, S-20a and S-21 constructed in the period 1971 – 1993 and forming „Stare ujęcie” located in Stalowa Wola. Total manganese concentration in waters of „Stare ujęcie” intake falls within the range from 0.001 mgMn·dm-3 to 2.57 mgMn·dm-3, and total iron – from 0.01 mgFe·dm-3 to 6.50 mgFe·dm-3. Given the quality classification of „Stare ujęcie” waters – they predominantly belong to 3rd and 4th class and their quality is unsatisfactory. The chemical composition variability of the intaken waters is spatially presented in the study in the form of hydroisolines, while the temporal variability was discussed descriptively and with the use of statistical coefficient of variation. The variability of total iron concentration in waters of „Stare ujęcie” is very high in the case of wells S-7a and S-17a, in the case of wells S-9a, S-18a, S-20a and S-21 – it is high, while in well S-15a the variability is medium. Concentration of total manganese in waters of wells S-15a and S-18a is characterized by low variability, in waters of wells S-7a, S-9a and S-21 – by medium variability, while in waters of wells S-17a and S-20a its variability is high.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.161-169,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
autor
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
Bibliografia
  • Milijanović E., Satora S. (2009). Zróżnicowanie chemizmu wód podziemnych ujęć po długotrwałym okresie eksploatacji. Gaz, Woda i Technika Sanitarna Nr 9.
  • Portka W. (2009). Zmienność reżimu wód podziemnych ujmowanych studniami wierconymi dla miasta Stalowa Wola. Praca magisterska KISiGW UR Kraków.
  • Praca zbiorowa (2001). Operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wody „Starego Ujęcia” dla potrzeb wodociągu miejskiego Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
  • Praca zbiorowa (2007). Strategia rozwoju miasta Stalowa Wola na lata 2007-2015, Urząd Miasta Stalowa Wola.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. Ust. Nr 143 poz. 896).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Ust. Nr 72poz. 466).
  • Satora S., Kaczor G. (2005). „Przestrzenna i czasowa zmienność stężeń jonów żelaza i manganu w wodach triasowych ujęć na terenie mezozoicznego obrzeżenia
  • Gór Świętokrzyskich”. s. 107-120. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-361c089d-dd47-457d-b96b-59a32590d04d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.