PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 1 |
Tytuł artykułu

Doświadczalna analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Experimental analysis of coefficients of local resistance on elbows in multilayer pipe systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zastosowanie tworzyw sztucznych jako materiału do budowy instalacji wymusiło konieczność weryfikacji dostępnych obecnie informacji dotyczących wartości współczynników oporów lokalnych, które stanowią niezbędną wiedzę potrzebną do obliczania wartości strat energii mechanicznej, jakie powstają w trakcie przepływu. Współczynniki te mają duże znaczenie w obliczeniach hydraulicznych wymiarowanej instalacji. Wpływają one na końcowy wynik w istotny sposób, dlatego nieprawidłowe ich przyjęcie może prowadzić do poważnych w skutkach błędów. Niestety wartości podawane przez producentów, normy czy też literaturę są inne w porównaniu z wartościami uzyskiwanymi metodą doświadczalnych badań. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań doświadczalnych, mających na celu wyznaczenie wartości współczynników oporów lokalnych na kolankach 90° trzech określonych średnic, pochodzących od czterech wybranych producentów systemów instalacyjnych. Otrzymane wartości współczynników oporów lokalnych porównano z wartościami, jakie podawane są przez producenta złączek, wyznaczonymi według normy PN-76/M-34034: 1976 oraz dostępnymi w literaturze przedmiotu.
EN
The use of Plastics as a material for the construction of a plant has forced the need to verify currently available information regarding the value of the resistance coefficients. They are the necessary knowledge needed for calculating the mechanical energy losses that arise in the flow. These coefficients are important in the calculation of hydraulic dimensioned of installation. They affect the final result in a significant manner, because their incorrect chosen can lead to serious consequences of errors. Unfortunately, the values supplied by the manufacturers, standards or other literature are compared with the values obtained by experimental tests. The article presents the results of experimental studies designed to determine the values of coefficients these in elbows 90° in three specific diameters derived from the four selected systems manufacturers. The resulting was compared with the values that are given by the manufacturer, designated according to PN-76-M-34034 norm and available in the literature.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Opis fizyczny
s.47-56,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska, Gdańsk
Bibliografia
 • Cisowska, I., Kotowski, A. (2003a). Straty ciśnienia w układach kształtek z polipropylen. Gaz Woda Techn. Sanit., 10, 340–345.
 • Cisowska, I., Kotowski, A. (2003b). Wstępne wyniki badań oporów przepływu cieczy w rurociągach i kształtkach z polipropylenu. Gaz Woda Techn. Sanit., 11, 368–393.
 • Kalenik, M., Witowska, B. (2007). Badania miejscowych oporów hydraulicznych w kształtkach z PVC. Acta Sci. Pol., Architektura, 6(3).
 • Kan-therm, www.kan.com.pl (6.10.2012).
 • Keller, www.keller-druck.com (6.10.2012).
 • Kisan, www.kisan.pl (6.10.2012).
 • Kudela, H., b.d. Hydraulic losses in pipes, http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~znmp (6.10.2012).
 • PN-EN 1267:2002. Armatura przemysłowa. Badania oporów przepływu wodą. Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa.
 • PN-76/M-34034:1967. Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa.
 • Przepływ przez układ hydrauliczny, www.pomocdydaktyczna.tce.put.poznan.pl (6.10.2012).
 • Sawicki, J.M. (2009). Mechanika przepływów. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Tweetop, www.tweetop.com (6.10.2012).
 • Uponor, www.uponor.pl (6.10.2012).
 • USMetrix, www.usmetrix.pl (6.10.2012).
 • Viega, www.viega.pl (6.10.2012).
 • Weinerowska, K. (red) (2004). Laboratorium z mechaniki płynów i hydrauliki. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35f53033-c151-4373-bc5f-80c694a54dac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.