PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

Barriers to the development of organic farming

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The goal of this research was to review the literature dedicated to barriers to the development of the organic production system. As an agricultural system combining economic and environmental objectives, organic farming has gained social acceptance. The growth of consumer interest in organic food is indicative of this. Public funds play an important role in the development of organic farming, encouraging the transition from a traditional to an organic system of farming. However, a reduced rate of growth of the number of organic farms and even a return to conventional production methods is being observed. Such farmer behavior is taking place in many EU countries. Analysis was conducted based on the results of studies conducted until now and mass statistical data. The results of analysis indicate that organic farming is encountering numerous development barriers. These are barriers related to management, market and cultural barriers, as well as barriers linked to national policy and technology. Social support for the development of organic production is also significant. There is, therefore, a need to identify barriers and adopt a strategy to support organic farming. Limiting these barriers will contribute to broadening the food offer that contains high nutritional values and encompasses the concept of environmental protection.
PL
Celem artykułu jest przegląd literatury poświęconej barierom rozwoju ekologicznego systemu produkcji. Rolnictwo ekologiczne, jako system gospodarowania łączący cele ekonomiczne i środowiskowe zyskało społeczną akceptację. Świadczy o tym wzrost zainteresowania konsumentów żywnością ekologiczną. Ważną rolę w rozwoju produkcji ekologicznej spełniają środki publiczne, które są zachętą do przejścia z tradycyjnego na ekologiczny system gospodarowania. Obserwuje się jednak zmniejszone tempo wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, a nawet powrót do konwencjonalnych metod produkcji. Takie zachowania rolników obserwuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników dotychczasowych badań i danych statystyki masowej. Wyniki analizy wskazują, że rolnictwo ekologiczne napotyka na liczne bariery rozwoju. Są to bariery związane z zarządzaniem, bariery rynkowe i kulturowe oraz związane z polityką państwa, a także technologiczne. Istotne znaczenie ma również wsparcie społeczne dla rozwoju produkcji ekologicznej. Istnieje zatem potrzeba identyfikacji barier i przyjęcie strategii wsparcia rolnictwa ekologicznego. Ograniczanie tych barier przyczyni się do poszerzenia oferty żywności o wysokich walorach odżywczych i ochrony środowiska naturalnego.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.215-222,ref.
Twórcy
 • Faculty of Engineering Management, Institute of Management and Quality, Bialystok University of Technology, 2 Ojca Tarasiuka St., 16-001 Kleosin, Poland
autor
 • Division of Farms and Enterprises Economics, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, V. Kudrikos 18-2, 03105 Vilnius, Lithuania
Bibliografia
 • Aertsens Joris, Wim Verbeke, Koen Mondelaers, Guido Van Huylenbroeck. 2009. Personal determinants of organic food consumption. British Food Journal 111 (10): 1140-1167. DOI: 10.1108/00070700910992961.
 • Best Henning. 2010. Environmental concern and the adoption of organic agriculture. Society & Natural Resources 23 (5): 451-468.DOI: 10.1080/08941920802178206.
 • Brock Caroline, Bradford L. Barham. 2013. Milk is milk: Organic dairy adoption decisions and bounded rationality. Sustainability 5: 5416-5441. DOI: 10.3390/su5125416.
 • Brzezina Natalia, Katharina Biely, Ariella Helfgott, Birgit Kopainsky, Joost Vervoort, Erik Mathijs. 2017. Development of organic farming in Europe at the crossroads: Looking for the way forward through system archetypes lenses. Sustainability 9 (5): 821. DOI: 10.3390/su9050821.
 • Costanigro Marco, Dawn Thilmany McFadden, Stephan Kroll, Gretchen Nurse. 2011. An in-store valuation of local and organic apples: the role of social desirability. Agribusiness 27 (4): 465- 477. DOI: 10.1002/agr.20281.
 • Delbridge Timothy A., Robert P. King, Gianna Short, Kellee James. 2017. Risk and red tape: Barriers to organic transition for US. Farmers. Choices Quarter 4, www.choicesmagazine.org/ choices-magazine/submitted-articles/risk-and-red-tape-barriers-to-organic-transition-for-us-farmers, access: 12.05.2019.
 • Eyhorn Frank, Marrit Van den Berg, Charlotte Decock, Harro Maat, Ashish Srivastava. 2018. Does organic farming provide a viable alternative for smallholder rice farmers in India? Sustainability 10 (12): 4424.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2013. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2018. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 • Heinze Sanna, Alexander Vogel. 2012. Determinants for the adoption and abandonment of organic farming in Germany. Berichte Uber Landwirtschaft 90 (3): 467-489.
 • Hughner Renee Shaw, Pierre McDonagh, Andrea Prothero, Clifford J. Shultz II, Julie Stanton. 2007. Who are organic food consumer? A compilation and review of why people purchase organic food. Journal of Consumer Behaviour 6 (2-3): 94-110.
 • IJHARS (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, The National Agricultural Inspection Agency). 2017. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015- 2016 (The report on organic farming in Poland in 2015-2016). Warszawa: IJHARS.
 • IRWiR PAN (Institute of Rural and Agricultural Development – Polish Academy of Sciences). 2017. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce – raport z badań (Economic and social conditions for the development of organic farming in Poland – research report). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Kucińska Katarzyna, Arkadiusz Artyszak, Dariusz Gozdowski. 2017. Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej (Opportunities and obstacles for the development of organic farming system in Mazovia Lowland). Polish Journal of Agronomy 28: 18-27.
 • Marasteanu I. Julia, Edward C. Jaenicke. 2016. The role of US organic certifiers in organic hotspot formation. Revewable Agriculture and Food Systems 31 (3): 230-245. DOI: 10.1017/ S1742170515000149.
 • MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2018. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 (Framwork Action Plan for Food and Organic Farming in Poland for 2014-2020). Warszawa: MRiRW, https://www.gov. pl/web/rolnictwo/ramowy-plan-dzialan-dla-ywnosci-i-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce, access: 12.11.2019.
 • Noe Ergon, Hugo F. Alroe, Martin H. Thorsone, Jorgen Eivind Olesen, Peter Sorensen, Bo Melander, Erik Fog. 2015. Knowledge asymmetries between research and practice: A social systems approach to implementation barriers in organic arable farming. Sociologia Ruralis 55 (4): 460-482. DOI: 10.1111/soru.12078.
 • O’Donovan Paul, Mary McCarthy. 2002. Irish consumer preference for organic meat. British Food Journal 104 (3/4/5): 353-370. DOI: 10.1108/00070700210425778.
 • Offerman Frank, Hiltrud Nieberg, Katrin Zander. 2009. Dependency of organic farms on direct payments in selected EU member states: today and tomorrow. Food Policy 34 (3): 273-279. DOI: 10.1016/j.foodpol.2009.03.002.
 • Olabisi Laura, Wang Ryan Qi Schmitt, Arika Ligmann-Zielinska. 2015. Why don’t more farmers go organic? Using a Stakeholder-Informed Exploratory Agent-Based Model to represent the dynamics of farming practices in the Philippines. Land 4 (4): 979-1002. DOI: 10.3390/land4040979.
 • Palsova Lucia. 2019. Organic farming versus interest of the state for its support. Polish Journal of Environmental Studies 28 (4): 2773-2784. DOI: 10.15244/pjoes/92813.
 • Rittinon Chonnakan, Manachaya Uruyos. 2017. Effect of leadership on organic farming adaption decision. Applied Economics Journal 24 (1): 23-37.
 • Sharifi Omid, Seyed Abolhasan Sadati, Farahnaz Rostami Ghobadi, Seyed Abolghasem Sadati, Yaser Mohamadi, Parastoo Taher Tolou Del. 2010. Barriers to conversion to organic farming: A case study in Babol Country in Iran. African Journal of Agricultural Research 5 (16): 2260-2267.
 • Spiemann Laura, Kimberly A. Nicholas. 2018. German winegrowers’ motives and barriers to convert to organicfarming. Sustainability 10 (11): 4215. DOI: 10.3390/su10114215.
 • Stephenson Garry, Lauren Gwin, Chris Schreiner, Sarah Brown. 2017. Breaking new ground: Farmer perspectives on organic transition. Oregon Tilth and Oregon State University Center for Small Farmers & Community Food Systems, https://www.researchgate.net/publication/315665169_ Breaking_New_Ground_Farmer_Perspectives_on_Organic_Transition.
 • Turhan Sule. 2019. Sustainable consumption and organic farming: the case of Bursa Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 28 (5): 3805-3810.
 • Veldstra Michael, Corinne E. Alexander, Maria I. Marshall. 2014. To certify or not certify? Separating the organic production and certification decisions. Food Policy 49: 429-436. DOI: 10.1016/j.foodpol.2014.05.010.
 • Wheeler Sarah Ann. 2008. The barriers to further adoption of organic farming and genetic engineering in Australia: views of agricultural professionals and their information sources. Renewable Agriculture and Food Systems 23 (2): 161-170. DOI: 10.1017/S1742170507002128.
 • Willer Helga, Julia Lernoud (eds.). 2019. The World of organic agriculture statistics and emerging trends. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), https://shop.fibl.org/CHen/2020-organic-world-2019.html.
 • Zamkova Martina, Veronika Blaskova. 2013. The differences in the market ability of organic products in Greece and the Czech Republic. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 59 (5): 219-226.
 • Zander Katrin, Hiltrud Nieberg, Frank Offerman. 2008. Financial relevance of organic farming payments for Western and Eastern European organic farms. Renewable Agriculture and Food Systems 23 (1): 53-61. DOI: 10.1017/S1742170507002050.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35cd3998-9bd2-4345-ac15-6ba32952e365
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.