PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 562 |
Tytuł artykułu

Problem niepożądanej roślinności na terenach zurbanizowanych i sposoby ograniczania jej rozwoju

Warianty tytułu
EN
The problem of unnecessary flora in the urbanized areas and the methods of its control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na terenach zurbanizowanych naturalna szata roślinna ulegała przekształce­niom pod wpływem intensywnej działalności człowieka. W przypadku torów kolejowych oraz placów i składowisk wszystkie występujące na tym terenie gatunki należą do niepożądanych i dlatego powinny być eliminowane. Na terenach łąkowo-trawnikowych do niepożądanej flory należą bardzo konkurencyjne gatunki wieloletnie. Celem poniższej pracy była ocena składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych występujących na terenach zurbanizowanych w obrębie aglomeracji wrocławskiej i analiza możliwości jej chemicznego zwalczania. Badania florystyczne prowadzono w latach 2007-2009 na terenach o charakterze trawnikowo-łąkowym, torach bocznic kolejowych oraz powierzchniach placów magazynowych i składowisk. W badaniach posługiwano się metodą fitosocjologiczną Braun-Blanqueta. Również w latach 2007-2009 wykonano 17 doświadczeń na terenach badań, w których oceniono możliwość eliminacji zbędnej roślinności za pomocą herbicydów. Przeprowadzono je metodą losowanych bloków, w trzech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 20 m2. Na podstawie wykonanych zdjęć fitosocjologicznych stwierdzono występo­wanie 36 gatunków na terenach łąkowo-trawnikowych, 32 - na torowiskach oraz 33 gatunki na placach i składowiskach. W warunkach doświadczeń poletkowych zbędną roślinność można efektyw­nie zwalczać środkami Fernando 225 EC (tereny łąkowo-trawnikowe) i Roundup 360 SL (torowiska kolejowe oraz place i składowiska).
EN
The natural flora succumbs to the modification under the influence of human intensive activity in the urban area. In the case of railway tracks and depot squeres all plant speceies occurring in these areas are considered to be an unnec­essary flora and therefore it should be eliminated. In the case of grass-lands the unnecessary plants included only very competitive perenial weed species. The aim of this paper was the estimation of the composition of plant communities which occerred on a railway tracks, depot squeres and grass-lands in the Wrocław area and analysis of their chemical control. The floristic studies were conducted in the years 2007-2009 on rare exploited railway tracks, depot squeres and grass-lands. The examinations were made using the Braun-Blanquet method. Also in the years 2007-2009 17 trials on a railway tracks, depot squeres and grass-lands were conducted. In these trials the possibilities of chemical con­trol unnecessary flora was estimated. The experiments were conducted with the use of the method of randomized blocks, in three replications, on the 20 m2 plots. On the basis of ed phytosociological records the occurrence of occurring of 36 plant species were observed on a grass-lands. On a railway tracks 32 plant species were found, however on depot squeres - 33 taxa. In experimented conditions the unnecessary flora was the most effectively controled by Fernando 225 EC (on a grass-lands) and Roundup 360 SL (on a railway tracks and depot squeres).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
562
Opis fizyczny
s.49-58,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ul. Orzechowa 61 50-540 WROCŁAW
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ul. Orzechowa 61 50-540 WROCŁAW
Bibliografia
 • Badowski M. 2002. Utrzymanie trwałych użytków zielonych, łąk kośnych i pastwisk w stanie wolnym od uciążliwych chwastów dwuliściennych za pomocą herbicydów. IUNG Puławy, Mat. szkol. 84/02: 255-264.
 • Badowski M., Rola H. 2003. Ocena przydatności herbicydu Fernando 225 EC do zwalczania Rumex crispus i Urtica dioica na użytkach zielonych. Próg. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 43(2): 521-523.
 • Domaradzki K. (Red). 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów. Cz. 1. Doświadczenia polowe. Wyd. IUNG Puławy: 167 ss.
 • Ebell J., Cuthbert I. 2006. A review of alternative vegetation control techniques for the E&N railway. Island Corridor Foundation, Victoria, Kanada: 1-20.
 • Gańko K.E. 2005. Pozatranspotrowe funkcje terenów kolejowych. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN: 216-225.
 • Hayakawa T. 2003. Weed management for railways. Railway Technical Research Institute Report. 17(11): 37-40.
 • Mowszowicz J. 1986.Krajowe chwasty polne i ogrodowe. PWRiL Warszawa: 672 ss.
 • Piskorz R., Czarna A. 2006. Vascular plants on active and closed railway Stations in Wolsztyn and its Surroundings. Rocz. AR Poznań CCCLXXVIII, Bot.-Stec. 10: 137-156.
 • Pawłowski В. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. w: Szata roślinna Polski. Szafer W., Zarzycki K. (Red.), Т. I. PWN Warszawa: 237-269.
 • Praczyk Т., Paradowski A. 2000. Zwalczanie chwastów na trawnikach, Wydawn. PRODRUK, Poznań: 71 ss.
 • Rozporządzenie MRiRW 2004. Z dnia 4.08.2004 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1890) oraz z dn. 14.04.2005 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 670).
 • Rostański K., Sowa R. 1986. Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski. Fragm. Flor. Geobot. XXXI-XXXII (1-2): 151-205.
 • Snarska K., Praczyk Т., Szczygielski M. 2003. Efektywność zwalczania uciążliwych chwastów na użytkach zielonych herbicydem Fernando 225 EC. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 43(2): 925-927.
 • Torstensson L., Börjesson E. 2004. Use of imazapyr against Equisetum aivense on Swedish railway tracks. Pest Management Science 60(6): 565-569.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-356cb9a0-0726-427d-ad5c-92e91b309b83
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.