PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 2 |
Tytuł artykułu

Detection of herbicide residues in peppermint using QuEChERS techniqe

Warianty tytułu
PL
Oznaczanie pozostałości herbicydów w mięcie z wykorzystaniem techniki QuEChERS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było sprawdzenie przydatności techniki ekstrakcji/oczyszczania zwanej QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) w połączeniu z chromatografią gazową z detekcją wychwytu elektronów i azotowo-fosforową (GC-ECD/NPD – gas chromatography with electron capture and nitrogen phosphorus detection) w badaniach pozostałości środków ochrony roślin w mięcie. Walidację przeprowadzono dla 10 związków należących do grupy herbicydów na 2 poziomach wzbogacenia od 0,01 do 0,524 mg/kg. Uzyskane wyniki były zadowalające i spełniały wymagania zaleceń europejskich SANCO/12495/2011. Odzysk dla badanych związków mieścił się w przedziale 70–120%, a powtarzalność wyrażona względnym odchyleniem standardowym była mniejsza lub równa 20%, wyjątek stanowiły chloridazon i S-metolachlor. Zastosowana technika, oparta na QuEChERS pozwoliła uzyskać prawidłowe wyniki przy minimalnej liczbie etapów procesu analitycznego oraz niewielkim zużyciu odczynników i szkła laboratoryjnego.
EN
The aim of this study was to evaluate the utility of the QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) sample preparation technique coupled with gas chromatography with electron capture and nitrogen phosphorus detection (GC-ECD/NPD – gas chromatography with electron capture and nitrogen phosphorus detection) for the analysis of pesticide residues in peppermint. Validation experiments were carried out for 10 compounds belonging to the group of herbicides at two spiking levels from 0.01 to 0.524 mg/kg. The obtained results were highly satisfactory and met the criteria recommended by the European Union document SANCO/12495/2011. The compounds showed recoveries in the range of 70–120% and repeatability (relative standard deviation) equal to or less then 20%, with the except for chloridazon and S-metolachlor. The method used, which was based on the QuEChERS allowed to obtain high quality pesticide residue results with a reduced number of analytical steps and a lower glassware and solvent consumption.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
2
Opis fizyczny
s.397-401,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
Bibliografia
 • Anastassiades M., Lehotay S. 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and „dispersive SPE” for the determination of pesticide residues in produce. J. AOAC Int. 86: 412–431.
 • Cessna A.J. 1998. Metribuzin residues in lentil following postemergence application. Can. J. Plant Sci. 78: 167–169.
 • EFSA Scientific Report. 2007. Conclusion on the peer review of chloridazon 108, 82 pp. DOI: 10.2903/j.efsa.2007.
 • EFSA Scientific Report. 2008. Conclusion on the peer review of metazachlor 145, 132 pp. DOI: 10.2903/j.efsa.2008.
 • EFSA 2009. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lenacil. J. EFSA 7 (10), p. 1326.
 • EFSA Reasoned opinion. 2012. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. J. EFSA 10 (4), p. 2689.
 • Ferrer C., Gómez M.J., Garcia-Reyes J.F., Ferrer I., Thurman E.M., Fernández-Alba A.R. 2005. Determination of pesticide residues in olives and olive oil by matrix soild-phase dispersion followed by gas chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography/tandem mass spectrometry. J. Chromatogr A 1069 (2): 183–194.
 • Hirahara Y., Kimura M., Inoue T., Uchikawa S., Otani S., Haganuma A., Matsumoto N., Hirata A., Maruyama S., Iizuka T., Ukyo M., Ota M., Hirose H., Suzuki S., Uchida Y. 2005. Validation of multiresidue screening methods for the determination of 186 pesticides in 11 agricural products using gas chromatography (GC). J. Health Sci. 51 (5): 617–627.
 • Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE, L 70/1, z dnia 16.03.2008 r., z późn. zm.).
 • Sadło S., Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J. 2006. Występowanie pozostałości niektórych pestycydów w mięcie pieprzowej Mentha piperita L. w latach 2003–2005. Rocz. PZH 57: 211–216.
 • SANCO/12495/2011. 2011. Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed, 40 pp.
 • Słowik-Borowiec M., Szpyrka E., Walorczyk S. 2012. Analysis of pesticide residues in fresh peppermint, Mentha piperita L., using the quick easy cheap effective rugged and safe method (QuEChERS) followed by gas chromatography with electron capture and nitrogen phosphorus detection. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 89 (3): 633–637.
 • Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., Sadło S. 2004. Metody oznaczania i występowanie pozostałości składników aktywnych niektórych środków ochrony roślin w mięcie pieprzowej (Mentha piperita L.). [Determination of active ingredient residues of some plant protection products in peppermint (Mentha piperita)]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (2): 1142–1144.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3044af63-3089-4478-ab23-a7d5935498de
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.