PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 09 | 2 |
Tytuł artykułu

Halinów miasto-ogród?

Warianty tytułu
EN
Halinow: a garden town?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Znaczny przyrost, w latach 1989-2011, liczby małych miast w Polsce, stanowiących ogniwo sieci osadniczej, jest wyrazem aspiracji i oczekiwań lokalnych społeczności. Efekty starań władz lokalnych o przynależność do społeczności miejskiej skłaniają do spojrzenia z perspektywy pewnego czasu na cechy przestrzeni urbanistycznej i społecznej nowych miejskich jednostek osadniczych oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy proces umiastowienia przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego jednostki oraz otaczającego ją obszaru. Wśród miast (wybranych do badań szczegółowych), które uzyskały prawa miejskie w latach 1989-2011, jest Halinów w województwie mazowieckim, który ma szansę stać się miastem–ogrodem.
EN
A considerable increase of small towns in Poland in 1989-2011, which constitute links within the settlement network, is an expression of the aspirations and expectations on the part of local communities. The results of the local governments’ activities intended to join urban communities make us look at the urban and social spaces of urban settlement units from a time perspective and attempt at answering the question whether the urbanization process contributes to spatial, social, and economic sustainable development of the units and their surrounding areas. One of the towns (selected for detailed studies) that obtained the urban status in 1989-2011, is Halinów, Mazowieckie Region. It has a potential to become a garden town.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
2
Opis fizyczny
s.53-67,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
Bibliografia
 • Ankieta IRM nt. uzyskiwania praw miejskich oraz rozwoju miasteczek i otaczających je obszarów dotycząca Halinowa (10.2011 r.).
 • Bonenberg W., 2007. Miejska przestrzeń kreatywna, Architektura i Urbanistyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyt 10, Poznań.
 • Borcz. Z., Niedźwiecka-Filipiak I., Zaniewska H., 2009, Transformacja miasto-wieś, wieśmiasto; wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gyurkovich J., Miejskość miasta, 2007, Czasopismo Techniczne A, Wyd. Politechniki Krakowskiej (Biblioteka cyfrowa PK) z. 2-A.
 • Gzell S., Fenomen małomiejskości, 1996, Akapit-DTP, Warszawa, Halinów – Wikipedia; http://pl.wikipedia.org/wiki/Halin
 • Howard E., Miasta ogrody przyszłości, 2009, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa.
 • Koch W., 1996, Style w architekturze arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, GEO CENTER, Warszawa.Kosiński W., 2007. Globalizacja i ponowoczesność a tożsamość miasta, Architektura i Urbanistyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyt 10, Poznań.
 • Kosiński W., Tokarczuk T., Byrski P., 2009, Odnowa miast małych i średnich – wyzwania współczesności, [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce. Red. Baranowski A., Poczobut J., Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, s. 136-50, Kraków.
 • Lokalny program rewitalizacji miasta Halinów na lata 2006-2013, Halinów 2006 r. (załącznik do uchwały Nr XXXIX/447/06 Rady Miejskiej w Halinowie z 09.06.2006 r.).
 • Oficjalny serwis internetowy Gminy Halinów http://www.halinow.pl/ 135-Historia.htm
 • Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Halinów do 2013 r.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Halinów do 2020 r., www.bip.halinow.pl
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów, 2010, sporządził: Burmistrz Halinowa, Opracował Zespół z IGPiM, Warszawa–Halinów, http://bip.halinow.pl/public, Halinów.
 • Wywiad i konsultacje w Dziale Promocji Urzędu Miasta i Gminy Halinów (11. 2011 r.).
 • Zaniewska H., Pawłat-Zawrzykraj A., Podawca K., 2002, Krajobraz zabudowy mieszkaniowej w podmiejskich obszarach Warszawy – na przykładzie wybranych gmin, referat wygłoszony na: V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław.
 • Zaniewska H., Kowalewski A. T., Thiel M., Barek R., 2008, Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności, IRM, Kraków.
 • Zaniewska H.: Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast po 20 latach transformacji, [w:] Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, 2011, red. Bartosiewicz B., Marszał. T., Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f3961ac-da5c-4e7a-9eff-a0f244018640
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.