PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

Effectiveness of coloured sticky traps in monitoring of Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (Diptera: Sciaridae) on exotic plant species in greenhouse

Warianty tytułu
PL
Efektywność barwnych tablic lepowych w monitorowaniu liczebności Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (Diptera: Sciaridae)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Coloured sticky traps are one of the most important tools for monitoring greenhouse pests. They allow to determine the need or appropriate time of treatment applications against phytophagous, evaluate effectiveness of previous control actions and reduce their number. The study was carried out in a greenhouse of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Botanical Garden from March 30, 2005 to March 30, 2007 and was aimed at determining the population dynamics of Ctenosciara hyalipennis (Meigen) as well as the efficacy of two types of sticky traps in monitoring the number of the pest. During the study a total number of 12 263 specimens of this species, had been caught. These insects were the most numerous on yellow traps (7 915 specimens). During the entire study period some significant differences were demonstrated between the daily number of C. hyalipennis in relation to the color of traps. In season I, the mean number of this species specimens caught during a day on a trap was 2.75 for yellow traps and 2.59 for blue traps. During the study season I (30.03.2005–28.03.2006), the maximum of abundance was recorded from the third decade of May to the second decade of June, 2005 and in the third decade of March, 2006. In the study season II (28.03.2006–30.03.2007), the median of this species was 2.52 specimens. In this case the highest abundance of C. hyalipennis was observed from the beginning of the season to the first decade of May, 2006. An average number of this species caught on blue traps during a day was 1.88 specimens. The study proved that coloured sticky traps may be a useful tool in monitoring the presence and density of sciarid flies in greenhouse production. Yellow traps appeared to be more effective in monitoring and catching adult specimens of C. hyalipennis as compared to blue traps. However according to the literature, yellow sticky traps capture more natural enemies than other colours. Blue sticky traps can be also used to monitor the C. hyalipennis population in greenhouses production where biological control program is applied.
PL
Barwne tablice lepowe są jedną z ważniejszych metod monitorowania liczebności szkodników szklarniowych. Pozwalają określić odpowiedni czas rozpoczęcia zwalczania fitofagów, umożliwiają ocenę efektywności przeprowadzonych zabiegów oraz ograniczają ich liczebność. Badania prowadzono w szklarni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie na powierzchni 270 m2 rośnie kilkadziesiąt gatunków roślin egzotycznych. Owady monitorowano w okresie od 30.03.2005 do 30.03.2007. W pracy określono dynamikę liczebności populacji Ctenosciara hyalipennis (Meigen) oraz skuteczność dwóch rodzajów tablic lepowych w monitorowaniu liczebności szkodnika. W wyniku badań odłowiono ogółem 12 263 osobniki ziemiórki szklarnianki. Owady te najliczniej obserwowano na tablicach żółtych (7915 osobników). W czasie całego okresu badawczego wykazano występowanie istotnych różnic pomiędzy dzienną liczbą osobników C. hyalipennis odłowionych na obu rodzajach tablic. W I sezonie badań (30.03.2005–28.03.2006) przeciętnie w ciągu jednego dnia na tablicy żółtej i niebieskiej odłowiono odpowiednio 2,75 i 2,59 osobników ziemiórek na jedną tablicę. W tym okresie maksimum liczebności odnotowano od trzeciej dekady maja do końca drugiej dekady czerwca 2005 r. oraz w trzeciej dekadzie marca 2006 r. W II sezonie badań (28.03.2006–30.03.2007) przeciętnie w ciągu jednego dnia odłowiono 2,52 osobniki C. hyalipennis na jedną tablicę. Maksimum liczebności tego gatunku obserwowano od początku drugiego sezonu badań do końca pierwszej dekady maja 2006 r. Na tablicach niebieskich przeciętna liczba odłowionych osobników ziemiórki szklarnianki notowana w ciągu dnia na jednej tablicy wyniosła 1,88 osobnika. W pracy udowodniono zastosowanie barwnych tablic lepowych, jako dobrego narzędzia do monitorowania występowania i liczebności ziemiórek w uprawach szklarniowych. Wykazano wyższą skuteczność tablic żółtych w monitorowaniu i odławianiu dorosłych osobników ziemiórki szklarnianki. Jednakże tablice niebieskie mogą mieć zastosowanie w szklarniach, gdzie stosowana jest walka biologiczna, ponieważ jak wskazuje piśmiennictwo w większym stopniu chronią organizmy pożyteczne.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
p.209-219,fig.,ref.
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
Bibliografia
 • Baranowski T., Górski R., 1991. Przydatność kolorowych tablic w ochronie roślin szklarniowych przed szkodnikami. In: Materiały 31 Sesji Naukowej IOR. 2, 39-43.
 • Baranowski T., Górski R., 1992. Kolorowe bioindykatory w ochronie roślin szklarniowych (ozdobnych) przed szkodnikami. Ochr. Rośl. 1, 10-11.
 • Binns E.S., 1973. Laboratory rearing, biology and chemical control of the mushroom sciarid Lycoriella auripila (Diptera: Sciaridae). Ann. Appl. Biol. 73, 119-126.
 • Cantelo W.W., 1979. Lycoriella mali control in mushroom compost by incorporation of insecticides into compost. J. Econ. Entomol. 72, 703-705.
 • Dowell, R.V., Cherry R.H.. 1981. Survey traps for parasitoids, and coccinellid predators of the citrus blackfly, Aleurocanthus woglumi. EntomoI. Exp. Appl. 29, 356-362.
 • Fiedler Ż., Sosnowska D., 2002. Barwne tablice chwytne w monitorowaniu liczebności szkodników roślin ozdobnych w Palmiarnii Poznańskiej. Progr. Plant Prot. 42 (2), 424-426.
 • Gauge D.H., Hague G.M., 1995. Glasshouse control of fungus gnats, Bradysiapaupera, on fuchsias by Steinernema feltiae. Fundam. Appl. Nematol. 18, 77-80.
 • Geels F.P., Rutjens A.J., 1992. Bendiocarb and diflubenzuron as substitute insecticides for endosulfan in comercial mushroom growing. Ann. Appl. Biol. 120, 215-224.
 • Gillespie D.R., Quiring D.J.M., 1987. Yellow sticky traps for detecting and monitoring greenhouse whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) adults on greenhouse tomato crops. J. Econ. Entomol. 80 (3), 675-679.
 • Górski R., 1999. Monitorowanie szkodników roślin szklarniowych. Progr. Plant Prot. 39 (1), 321-325.
 • Górski R., 2001. Barwne pułapki chwytne w monitorowaniu szkodników roślin szklarniowych. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 310, 3-108.
 • Górski R., 2005a. Effectiveness of natural essential oils added to blue sticky in the monitoring of the occurrence of Sciarid Flies (Sciaridae). Rocz. AR Pozn. 370, Ogrodn. 39, 27-32.
 • Górski R., 2005b. Effectiveness of atural oils in monitoring of the occurrence of pea leafminer (Liriomyza Huidobrensis Blanchard) in gerbera crop. J. Plant Protection Res. 45 (4), 287-291.
 • Hoelmer K.A., Roltsch W.J., Chu C.C., Henneberry T.J., 1998. Selectivity of whitefly traps in cotton for Eretmocerus Eremicus (Hymenoptera: Aphelinidae), a native parasitoid of Bemisia Argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae). Environ. Entomol. 27 (4), 1039-1044.
 • Lewandowski M., Sznyk A., Bednarek A., 2004. Biology and morphometry of Lycoriella ingenua (Diptera: Sciaridae). Biol. Lett. 41 (1), 41-50.
 • Mead F.W., Fasulo T.R., 2001. Darkwinged fungus gnats, Bradysia spp. (Insecta: Diptera: Sciaridae). http://edis.ifas.ufl.edu/in372
 • Pniak M., 2003. Monitoring szkodników roślin w szklarniach. http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=1153
 • Scheepmaker J.W.A., Geels F.P., Van Griensven L.J.L.D., Smits P.H., 1995. Control of the mushroom sciarid (Lycoriella auripila) and the mushroom phorid (Megaselia halterata) by entomopathogenic nematodes. Mush. Sci. 14, 491-498.
 • Shipp J.L., Zariffa N., 1991. Spatial patterns of and sampling methods for western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) on greenhouse sweet pepper. Can. Entomol. 123, 989-1000.
 • Taylor D., Francis K., 2003. Control of sciarid flies with Steinernema feltiae in poinsettia cutting production. Intern. J. Pest Manag. 49, 95-103.
 • White P.F., 1986. Effects of bendiocarb and diflubenzuron on mushroom cropping. Ann. Appl. Biol. 108, 11-20.
 • White P.F, Smith J. E., Menzel F., 2000. Distribution of Sciaridae (Dipt.) species infesting commercial mushroom farms in Britain. Entomologist’s Mon. Mag. 136, 207-209.
 • Yano E., 1987. Quantitative monitoring techniques for the greenhouse whitefly. Bull. Oilb-Srop. 10 (2), 198-202.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2ea2cb02-2fd8-4010-b711-3e77e4607e33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.