PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 504 | 2 |
Tytuł artykułu

Nasiennictwo roślin ozdobnych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach obserwuje się duże zmiany w nasiennictwie roślin oz­dobnych w Polsce. Od roku 1989, gdy powstał wolny rynek na nasiona, produkcja nasion rolniczych i ogrodniczych (w tym kwiatów) zmniejszyła się. Wiele dużych jednostek państwowych, firm ze szklarniami i miejskich kombinatów szklarnio­wych, które dotąd zawsze kupowały nasiona kwiatów, upadło. Jednocześnie pry­watni ogrodnicy mają dziś szerszy dostęp do nasion roślin ozdobnych z importu. Ponadto, na rynku pokazały się duże firmy zagraniczne z ofertą szerokiego asor­tymentu kwiatów. Dla nasion oferują one nowe, hermetyczne torebki obniżając w nich wagę nasion. Powstanie na rynku supermarketów i centrów ogrodniczych wymusiło nowe działania marketingowe. Zwiększył się import nasion kwiatów pomimo, że pojemność rynku amatorskiego, szacowana na 80-100 milionów tore­bek rocznie, stale się zmniejsza. Wiele firm nasiennych, które kiedyś sprzedawały tylko nasiona warzyw, ostatnio wzbogaciło swoje oferty o nasiona kwiatów. Do­datkowo, nasiona polskich odmian roślin ozdobnych rozmnażane za granicą wesz­ły na nasz rynek. Prywatyzacja polskich firm nasiennych, choć idzie wolno, będzie w końcu miała wpływ na strategię produkcji, ulepszanie i handel nasionami kwia­tów. Polskie normy jakościowe dla nasion kwiatów wymagają uaktualnienia, gdyż dziś mają jedynie charakter minimalny. W nadchodzących latach, spodziewane jest dalsze zwiększenie konkurencji na rynku nasion kwiatów. Reprodukcja na­sion kwiatów i ich import do Polski zwiększą się. Pojemność polskiego rynku ustabilizuje się na poziomie 70-75 milionów małych torebek rocznie (razem z wa­rzywami). Na rynku pokażą się ulepszone, skalibrowane, otoczkowane i inkrus­towane nasiona. Hodowla nowych odmian, bez subwencji ze strony państwa, ograniczy się do tylko kilku polskich firm.
EN
In last years, large changes in ornamental plant seed sector in Poland were observed. Since 1989, when a free seed market was created, the production of agricultural and horticultural seeds (including flower seeds) has decreased. Many large state units, greenhouse enterprises and municipal greenery companies, which used to always buy flower seeds, collapsed. At the same time private gar­deners have today a wider access to imported ornamental plant seeds. Moreover, large foreign companies appeared up on the market with a wide assortment of their offer of flower species. Today they offer today new, hermetic bags for seeds, lowering seed weights in them. Development of supermarkets and garden centers of the market forced new marketing activities. The import of flower seeds increased despite the fact that the amateurs market capacity, estimated for 80-100 million small bags per year, has been constantly lowering. Many seed companies, which used to sell only vegetable seeds, enriched their offers by flower seeds lately. In addition, the seeds of Polish ornamental plant cultivars multiplied abroad entered the market. The privatization of the Polish seed companies, although going slowly, will eventually affect the seed production strategy, enhancement and trade of flowers seeds. Polish seed quality standards for flower need updating, because today they are only a minimal character. In the forthcoming years, further increase in the competition on the flower seed market can be expected. The seeds reproduction abroad and their import to Poland will increase. The market capacity in Poland will stabilize at the level of 70-75 min small bags per year (together with vegetables). The enhanced, graded, pelleted and incrusted seeds will show up on the market. The breeding of new cultivars, without subsidization and the state help, will limit it to only a few Po­lish companies.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
504
Numer
2
Opis fizyczny
s.601-610,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego Baranowo ul. Szamotulska 28 62-081 PRZEŹMIEROWO
 • Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego Baranowo ul. Szamotulska 28 62-081 PRZEŹMIEROWO
autor
 • Przedsiembiorstwo Hodowlano-Nasienne ,,W. Legutko"
Bibliografia
 • Anonim 2004. Contróle de la germination des sentences en distribution. Semences et Progrč s. 118: 141-142.
 • Copeland L.O., Mcdonald M.B. 1995. Principles of seed science and technology. Wy­danie trzecie, Chapman and Hall, New York, Washington: 409 ss.
 • Duczmal K. 2004. Relacja z 4-tej Konferencji Wschodnioeuropejskiego Ugrupowania Nasiennego (4th Eastern European Seed Network Meeting). Hod. Roślin i Nasien. 4: 10-29.
 • Duczmal K.W. 1997. Węzłowe problemy polskiego nasiennictwa. Hod. Roślin i Nasien., Nr specjalny: 2-17.
 • Gray D. 1993. Some recent advances in vegetable and flower seed technology. Com­bined Proc. Intern. Plant Propag. Soc. 43: 146-149.
 • Grzesik m. 2000a. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ozdobnych, w: Na­siennictwo. K. Duczmal i H. Tucholska (red.). Tom 2. PWRiL, Oddział w Pozna­niu: 291-318.
 • Grzesik M. 2000b. Metody uszlachetniania nasion. Warsztaty nasienne, Kraków, 14-17 II 2000: 67-74.
 • Guihard M.D. 2003. Semences de fleurs: dans un marche mondial en baisse, les se­me пае rs vivent d'innovations. Semences et Progres 114: 14-20.
 • Halmer P. 2000. Commercial seed treatment technology, w: Seed technology and its biological basis. Black M. i Bewley J.D. Sheffield Acad. Press: 257-286.
 • Hołubowicz R. 1997. Przewidywane trendy rozwojowe i zmiany w polskim nasien­nictwie ogrodniczym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Hod. Roślin i Nasien., Nr specjalny: 32-35.
 • Hołubowicz R. 1999. Marketing nasion. Skrypt AR w Poznaniu: 108 ss.
 • Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Nasiennictwo potrzebuje wsparcia! Top Agrar Polska 11: 52-53.
 • Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2004. Strategia rozwoju ogrodniczych firm hodowlano-nasiennych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Folia Univ. Agri. Stetin. Agricultura 239(95): 127-130.
 • Hołubowicz R., Bralewski T.W., Wilk M. 2004. Tendencja w technologii i organiza­cji obróbki nasion ogrodniczych. Folia Univ. Agri. Stetin. Agric. 239(95): 131-136.
 • Hołubowicz R., Rutkowska J., Bralewski T.W. 2000. Internal seed structure of se­lected ornamental species. Folia Hort. 12/2: 93-109.
 • Jankowski E. 1972. Wspomnienia ogrodnika. PIW, Warszawa: 4, 430-442.
 • Kołaczkowski L. 1969. Jarmarki nasienne w Polsce. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B. Historia Nauk Biol, i Med. 17: 40-43.
 • Korohoda J. 1960. Hodowla roślin na tle rozwoju nauk rolniczych w Polsce. Wykład inauguracyjny, niepublikowane.
 • Korohoda J. 1964. XX lat hodowli roślin warzywnych w Polsce Ludowej. Post. Nauk Rol. 5: 3-23.
 • Mcdonald M.B., Copeland L.O. 1997. Flower seed production, w: Seed production principles and practices. Chapman & Hall, New York: 644-665.
 • Orlikowska Т. 1997. Metody biotechnologiczne w hodowli roślin ozdobnych. Ogrod­nictwo 5: 22-24.
 • Woyke Н. 1995. Polskie nasiennictwo ogrodnicze dziś i jutro. Hod. Roślin i Nasien. 4: 27-29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2e5fc19e-89ec-4efd-bed0-4ef0c5019e70
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.