PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Wsparcie rozwoju turystyki w doświadczeniach funduszu pożyczkowego "Rozwój turystyki w małopolsce"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Supporting innovation for tourism development: the case of loan fund "Development of Tourism in Malopolska"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest analiza uwarunkowań oraz efektów wsparcia rozwoju turystyki ze środków funduszu pożyczkowego. Szczegółowy cel pracy zakładał określenie poziomu przydatności wsparcia pożyczkowego dla rozwoju turystyki wiejskiej. Rozwój sektora turystyki odgrywa coraz ważniejszą rolę w społeczeństwie, a podkreślić należy, że nie jest ona jednorodną i zwartą dziedziną gospodarki, ale układem złożonym. Z kolei rozwój sektora funduszy pożyczkowych jest jednym z instrumentów realizacji polityki społeczno-gospodarczej kraju. Pozwala on na inwestowanie w obszarach, które są istotne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, a które ze względu na występujące na rynku różnorodne regulacje, wymogi czy przyjęte strategie działania mają utrudniony dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania.
EN
The aim of the study is to analyze the determinants and effects of tourism development support from the funds of the loan fund. The objective of the study was to determine the level of usefulness of loan support for the development of rural tourism.The development of the tourism sector is becoming more and more important in society, and it must be emphasized that it is not a homogeneous and compact economy, but a complex one. In turn, the development of the sector of loan funds is one of the instruments implementing the socio-economic policy of the country. It allows you to invest in areas that are socially and economically important and which, due to the various regulations, requirements or adopted strategies, have a difficult access to external funding.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.68-72,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Bibliografia
  • Alińska Agnieszka, Maciej Gajewski, Marek Górecki, Maciej Kopytek, Marek Mika, Piotr Rogowiecki, Katarzyna Sabarańska, Jan Szczucki. 2014. Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2014. Warszawa: PZFP.
  • Bąk-Filipek Ewa. 2010. „Finansowanie turystyki w Polsce”. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing 4 (53): 204-213.
  • Chęcińska-Zaucha Agnieszka, Zofia Gródek-Szostak. 2016. Zarządzanie i doskonalenie procesów biznesowych w turystyce. [W] Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, red. Patrycja Zwiech, 21-29. Szczecin: Zapol.
  • Gródek-Szostak Zofia, Janusz Nesterak. 2017. Wybrane mechanizmy publicznego wsparcia rozwoju projektów innowacyjnych. [W] Fìnansove zabezpečennâ rozvitku sub`êktìv pìdpriêmnictva realʹnogo sektoru ekonomìki, 176-187. Černìgìv: ČNTU.
  • Gródek-Szostak Zofia, Anna Szeląg-Sikora, Joanna Rorat. 2017. „Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet na terenach wiejskich (na przykładzie Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług)”. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 17-27.
  • Matejun Marek. 2015. „Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne”. Politechnika Łódzka. Zeszyty Naukowe 1194: 5-507.
  • Szeląg-Sikora Anna, Zofia Gródek-Szostak, Michał Cupiał, Jakub Sikora. 2016. „Rola usług doradczo-informacyjnych w rozwoju agrobiznesu”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 200-215.
  • Szeląg-Sikora Anna, Zofia Gródek-Szostak, Jakub Sikora, Marcin Niemiec. 2017. „Systemowe wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w doświadczeniach małopolskich przedsiębiorstw”. Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 207-212.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2daef41d-bc8f-4314-ad13-1dc3cec01e3d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.