PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 21(50) | 4 |

Tytuł artykułu

Przemoc domowa wobec kobiet

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Domestic violence against women

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie. W każdej społeczności na świecie żyją kobiety, które doświadczyły w swoim życiu aktów przemocy. Media dość często przekazują informacje o nich, niekiedy jednak zbyt późno, czyli w sytuacji, gdy doszło już do utraty życia czy zdrowia. Cel pracy. Ukazanie zjawiska przemocy domowej wobec kobiet jako wciąż aktualnego, trudnego do zdiagnozowania i rozwiązania problemu. Skrócony opis stanu wiedzy. Przemoc domowa wobec kobiet nie może być niedostrzegana. W opracowaniu zdefiniowano pojęcia: przemoc, przemoc w rodzinie i przemoc wobec kobiet. Omówiono zakres i formy przemocy oraz skalę zjawiska w Polsce, stwierdzając, że jest trudne do oszacowania. Podkreślono, iż przemoc najczęściej odbywa się w zamkniętym kręgu rodziny, czyli bez świadków. Omówiono rolę pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych, w profilaktyce przemocy i identyfikowaniu kobiet krzywdzonych. Podsumowanie. Istnieje potrzeba opracowania skuteczniejszych programów prewencyjnych, aktualizacji wiedzy i większego zaangażowania pracowników medycznych (również pielęgniarek i położnych) wobec zmieniających się rozwiązań prawnych. Skuteczne przeciwdziałanie, także rozwiązywanie problemu przemocy domowej wobec kobiet, wymaga korzystania z różnych obszarów wiedzy i umiejętności. Konieczna jest zatem współpraca zespołów interdyscyplinarnych, tj. przedstawicieli służb, instytucji i organizacji wchodzących w ich skład.
EN
Introduction. In every community in the world there live women who have experienced acts of violence in their life. The media quite often provide information about them, however, sometimes too late or in a situation where loss of life or health has already occurred. Objective. The aim of the study was to show the phenomenon of domestic violence against women as a perennial problem, difficult to be diagnosed and solved. Brief description of the state of knowledge. Domestic violence against women cannot be ignored. The following terms were defined in the study: violence, domestic violence and violence against women. The scope and forms of violence and the scale of this phenomenon in Poland are discussed, formulating the opinion that the phenomenon is difficult to be realistically assessed. It was emphasized that it usually happens within the closed circle of a family, that is, without witnesses. The role of medical staff, including nurses and midwives, in the prevention and detection of abused women is discussed. Conclusion. There is a need for developing more effective prevention programmes, updating knowledge and a greater involvement of medical staff, including nurses and midwives, in view of the changing legal solutions. Effective prevention, as well as solving the problem of domestic violence against women, requires the use of various areas of knowledge and skills. Cooperation is therefore necessary between interdisciplinary teams, i.e. the representatives of services, institutions and organizations under their structures.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

4

Opis fizyczny

s.408–413,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2050c9c6-c93a-46d9-b9f1-f4f6b855d135
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.