PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 | 2 |

Tytuł artykułu

Available forms of nutrients in soil fertilized with liquid manure and NPK

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Przyswajalne formy składników pokarmowych w glebie nawożonej gnojowicą i NPK

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the experiment, conducted from 1973 to 1999, was to determine the effect of long-term fertilization with liquid manure (annual and biennial) and with mineral fertilizers on selected physicochemical and chemical properties of soil, i.e., the content of phosphorus, potassium, magnesium, sulphate sulphur, iron, manganese, pHKCl and organic carbon. Fertilization with liquid manure was observed to have resulted in a significant reduction in the content of soil-available phosphorus in comparison to fertilization with NPK. Fertilization with both liquid manure and NPK led to a significant increase in the content of available potassium and magnesium in the soil profile. The highest amounts of S-SO4 were reported from the topsoil layer, irrespective of the type of fertilizer applied. Fertilization with liquid manure and NPK caused an irregular rise in the content of iron soluble in 1 M HCl in the soil, whereas the content of manganese increased slightly and irregularly in response to the fertilization applied. A negligible rise in pHKCl of the topsoil layer was observed at annual application of increasing doses of liquid manure. It was reported that fertilization with liquid manure led to a steady rise in the organic carbon content in the soil profile.
PL
Celem eksperymentu prowadzonego w latach 1973-1999 było określenie wpływu wieloletniego nawożenia gnojowicą, co rok i co dwa lata, oraz nawozami mineralnymi na wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleby, tj. zawartość fosforu, potasu, magnezu, siarki siarczanowej, żelaza, manganu, pHKCl i węgla organicznego. Stwierdzono, że nawożenie gnojowicą, szczególnie stosowaną co rok, spowodowało istotne zmniejszenie zawartości fosforu przyswajalnego w glebie, w porównaniu z nawożeniem NPK. Natomiast zastosowanie nawożenia gnojowicą, a także nawożenia mineralnego, przyczyniło się do istotnego przyrostu zawartości potasu, o największej koncentracji K w dwóch najgłębszych badanych warstwach. Zastosowanie zarówno nawożenia gnojowicą, jak i NPK przyczyniło się do istotnego przyrostu zawartości magnezu przyswajalnego w profilu glebowym, szczególnie w dwóch (NPK) lub trzech (gnojowica) warstwach. Stosunkowo najwięcej S-SO4 było w warstwie ornej, niezależnie od rodzaju nawożenia. Nawożenie gnojowicą i NPK spowodowało nieregularny przyrost zawartości żelaza rozpuszczalnego w 1 mol HCl w glebie, począwszy od warstwy 26-50 cm, zaś zawartość manganu przyrastała nieznacznie i nieregularnie pod wpływem zastosowanego nawożenia. Zaobserwowano nieznaczny wzrost pHKCl warstwy ornej gleby pod wpływem corocznego stosowania wzrastających dawek gnojowicy. Stwierdzono, że nawożenie gnojowicą spowodowało systematyczne zwiększenie zawartości węgla organicznego w profilu glebowym, szczególnie w dwóch warstwach: 0-25 cm i 26- -50 cm.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

2

Opis fizyczny

p.170-180,ref.

Twórcy

autor
 • University of Life Sciences in Lublin
autor
autor
autor

Bibliografia

 • A catalogue of methods for conducting agrichemical tests in agricultural and chemical stations. 2007 OSCH-R Lublin, pp. 1-19. (in Polish)
 • Aoyama M., Kumakura N. 2001. Quantitative and qualitative changes of organic matter in an ando soil induced by mineral fertilizer and cattle manure applications for 20 years. Soil Sci. Plant Nutr., 47: 241-252.
 • Borowiec J. 1986. Comparison of the effects of slurry fertilization on mineral and peat soils. Ann. UMCS, sect. E, 41: 217-227. (in Polish)
 • Borowiec J., Magierski J. 1980/1981. Effect of slurry fertilization on the content of trace elements in light soil. Ann. UMCS, sect. E, 35/36: 275-284. (in Polish)
 • Candemira F., Glsera C. 2011. Effects of different agricultural wastes on some soil quality Indexes in clay and loamy sand fields. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 42: 13-28.
 • Debska B., Banach-Szott M., Dziamski A., Gonet S.S. 2010. Chromatographic characteristics (HPLC, HPSEC) of humic acids of soil fertilised with various organic fertilisers. Chem. Ecol. Supp., 26: 49-57.
 • Ebeling A.M., Cooperband L.R., Bundy L.G. 2003. Phosphorus source effects on soil test phosphorus and forms of phosphorus in soil. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 34: 1897-1917.
 • Han X., Wang S., Veneman P.L.M., Xing B. 2006. Change of organic carbon content and its fractions in black soil under long-term application of chemical fertilizers and recycled organic manure. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 37: 1127-1137.
 • Maćkowiak C. 2000. Comparison of the fertilizing effect of slurry and mineral fertilizers. Nawozy i Nawożenie, 4: 110-118. (in Polish)
 • Mazur T., Sądej W. 2002. Comparison of the acidification of soils caused by long-term fertilization with slurry, FYM and mineral fertilizers. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482: 375-383. (in Polish)
 • Mazur T., Wojtas A., Mazur Z., Sądej W. 1998. Comparison of the effect of organic and mineral fertilization on the reaction and acidity of soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 456: 251-255. (in Polish)
 • Murzyński J. 1998. Content of phosphorus and other elements in the 0 to 50 cm soil layers after 20-year-long steady application of swine slurry fertilization. Pr. Nauk. Akad. Ekon. we Wrocławiu, Chemia, Nieorganiczne związki fosforu, 677: 42-51. (in Polish)
 • Potarzycki J. 2000. Chemical properties of soils after twenty years of bovine slurry and NPK fertilization. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura, 84: 405-410. (in Polish)
 • Pypers P., Sanginga J-M., Kasereka B., Walangululu M., Vanlauwe B. 2011. Increased productivity through integrated soil fertility management in cassava-legume intercropping systems in the highlands of Sud-Kivu, DR Congo. Field Crops Res., 120: 76-85.
 • Silva J.C.P.M., Motta A.C.V., Pauletti V., Favaretto N., Barcellos M., Oliveira A.S., Veloso C.M., Silva L.F.C. 2009. Dairy cattle liquid manure combined with mineral fertilization on chemical properties of a Brown Oxisol. Rev. Bras. Cienc. Solo, 32: 2563-2572.
 • Yanga L., Lib T., Lic F., Lemcoffd J.H., 2011. Long-term fertilization effect on fraction and distribution of soil phosphorus in a plastic-film house in China. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 42: 1-12.
 • Ye Z., Jiang P., Xu Q. 2006. Use of composting manure to improve plant iron and zinc, Commun. Soil Sci. Plant Anal., 37: 2577-2593.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11da19b9-b691-4245-928a-00b0b4e44211
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.