PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 504 | 2 |
Tytuł artykułu

Zimotrwałość tulipanów (Tulpa L.) uprawianych w warunkach Olsztyna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania nad przezimowaniem tulipanów przeprowadzono w latach 1998-2001 w Ogrodzie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedmiotem badań były następujące grupy i odmiany: Grupa II - Pełne wczesne: 'Monte Carlo', Grupa III - Tulipany Triumph: 'Coriolan', 'Lustige Witwe', 'Negrita', 'Prominence', Grupa IV - Mie­szańce Darwina: 'Apeldoorn', 'Apeldoorn's Elite', 'General Eisenhower', 'Oxford', 'Parade', 'Red Matador', Grupa V - Pojedyncze późne: 'Gander', 'Gander's Rhapsody', 'Georgette', 'Rosy Wings', Grupa VI - Tulipany Liliokształtne: 'Aladdin', 'China Pink', 'Sambor', 'West Point' i 'White Triumphator', Grupa VII - Tulipany o postrzępionych płatkach: 'Swan Wings', Grupa VIII - Tulipany o zazielenionych płatkach: 'Doll's Minuet', Grupa X - Tulipany Papuzie: 'White Parrot', Grupa XI - Pełne późne: 'Angelique', 'Bonanza', 'Casablanca', Grupa XII - Tulipany Kaufmanna: 'Giuseppe Verdi', Grupa XIII - Tulipany Fostera: 'Ognik', 'Purissima'. Trzyletnie badania wykazały, że przezimowanie tulipanów zależało od od­miany i przebiegu warunków meteorologicznych. Najlepszym przezimowaniem wyróżniały się odmiany: 'Apeldoorn' (99,89%), 'Gander's Rhapsody' (99,79%), 'General Eisenhower' (99,79%), 'Giuseppe Verdi' (99,79%), 'Parade' (99,79%), 'Red Matador' (99,79%) i 'White Triumphator'(99,79%). Natomiast najsłabiej przezimowały odmiany: 'Casablanca' (91,97%), 'Aladdin' (92,13%), 'Georgette' (92,50%) i 'Monte Carlo' (93,00%). Badane odmiany tulipanów najlepiej przezimowały w pierwszym roku badań (1998/1999) - średnio w 98,48%. Na dobre przezimowanie tulipanów miała wpływ dodatnia temperatura gleby (na głębokości 10 cm) w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty) wynosząca od 0,0°C do 0,5°C. W pozostałych latach tulipany przezimowały w 97,54% i w 96,55%.
EN
A study on the overwintering of tulips was conducted in the years 1998-2001 in the Garden of the Didactic and Experimental Institute of the Uni­versity of Warmia and Mazury in Olsztyn. The following groups and cultivars were the subject of research: Group II - Double Early: 'Monte Carlo', Group III Triumph Tulips: 'Coriolan', 'Lustige Witwe', 'Negrita', 'Prominence', Group IV Darwin Hybrids: 'Apeldoorn', 'Apeldoorn's Elite', 'General Eisenhower', 'Ox­ford', 'Parade', 'Red Matador', Group V - Single Late: 'Gander', 'Gander's Rhapsody', 'Georgette', 'Rosy Wings', Group VI - Lily-Flowered Tulips: 'Alad­din', 'China Pink', 'Sambor', 'West Point' and 'White Triumphator', Group VII - Fringed Tulips: 'Swan Wings', Group VIII - Viridiflora Tulips: 'Doll's Minuet', Group X - Parrot Tulips: 'White Parrot', Group XI - Double Late: 'Angelique', 'Bonanza', 'Casablanca', Group XII - Kaufmanniana Tulips: 'Giuseppe Verdi', Group XIII - Fosteriana Tulips: 'Ognik', 'Purissima'. The three-year study indicated that overwintering of tulips depended on the cultivar and weather conditions. The following cultivars proved to be the best for overwintering cultivars: 'Apeldoorn' (99.89%), 'Gander's Rhapsody' (99.79%), 'General Eisenhower' (99.79%), 'Giuseppe Verdi' (99.79%), 'Parade' (99.79%), 'Red Matador' (99.79%) and 'White Triumphator'(99.79%). The poorest over­wintering cultivars included: 'Casablanca' (91.97%), 'Aladdin' (92.13%), 'Geor­gette' (92.50%) and 'Monte Carlo' (93.00%). The examined cultivars of tulips demonstrated the best overwintering in the first vear of the. study (1998/1999) - 98,48%, on averange. The above-freezing temperatures of soil at a depth of 10 cm in winter months (December, January and February) - between 0,0°C and 0,5°C, contributed to good wintering. In other years, tulips overwintered at 97.54% and 96.55%.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
504
Numer
2
Opis fizyczny
s.557-566,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ogrodnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Romana Prawocheńskiego 21 10-957 OLSZTYN
autor
 • Katedra Ogrodnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Romana Prawocheńskiego 21 10-957 OLSZTYN
 • Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Вас S. 1980. Celowość nawodnień na tle klimatu. Konf. NOT nt. „Problemy nawodnień użytków rolnych w Polsce", Bydgoszcz: 65-94.
 • Dąbrowski J. 1964. Badania nad wpływem wielkości cebul i pory ich sadzenia na plon i jakość cebul tulipanów (Tulipa gesneriana L.). Acta Agrobot. vol. XV: 51-75.
 • Grabowski J. 1994. Charakterystyka opadów atmosferycznych w RZD w Bałcynach w latach 1972-1990. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricult. 58: 59-67.
 • Hetman J. 1996. Wpływ warunków atmosferycznych na plonowanie roślin cebulo­wych. Biul. Stow. Prod. Ozdób. Roślin Ceb. 3: 7-13.
 • Hetman J. 2000. Nowe odmiany tulipanów. XIII Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy pt. „Techniki szklarniowe i rośliny cebulowe". Inst. Sadownictwa i Kwiaciatstwa, Skierniewice: 13-18.
 • Januszewicz K.E., Puzio-Idźkowska M. 2002. Doświadczalnictwo rolnicze. Przewod­nik do ćwiczeń. Wyd. UWM w Olsztynie: 177 ss.
 • Koźmiński C. 1981. Temperatura gleby na głębokość 5 cm w Polsce. AR w Szczeci­nie, IUNG w Puławach: 38 ss.
 • Krause J. 2002. Kwiaty cebulowe. Wyd. Działkowiec, Warszawa: 176 ss.
 • Nowicka A., Grabowska K. 1985. Charakterystyka ważniejszych elementów klimatu Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricult. 42: 1-18.
 • Nowicka A., Grabowska K. 1989. Charakterystyka ważniejszych elementów klimatycz­nych Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego. Opady atmosferyczne. Acta Acad., Agri­cult. Tech. Olst., Agricult. 50: 106 -113.
 • Szlachetka W.I., Drozd J., Drozd W. 1990. Wpływ warunków meteorologicznych na plon cebul tulipanów w produkcji towarowej. Pr. Inst. Sad. I Kwiac., Ser. В Tom 15: 19-25.
 • Szlachetka W.I., Romanowska F. 1990. Wpływ warunków meteorologicznych na plon cebul narcyzów w produkcji towarowej. Pr. Inst. Sad. i Kwiac., Ser. B, Tom 15:1 27-31.
 • Waźbińska J. 2002. Tulipany w kształtowaniu krajobrazu. Rol. ABC 5(142): 16.
 • Waźbińska J., Brych A., Banaszkiewicz В. 2003a. Przezimowanie ozdobnych rośliną cebulowych uprawianych w warunkach Olsztyna. Referaty i doniesienia zgłoszone! do prezentacji na XIII ogólnokrajowym seminarium Sekcji „Mrozoodporność"! (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, 14-15 V 2003 r.: 69-74.
 • Waźbińska J., Brych A., Banaszkiewicz B. 2003b. Wpływ warunków meteorologicz-M nych okolic Olsztyna na przezimowanie niektórych cebulowych roślin ozdobnych, i Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 491: 313-326.
 • Waźbińska J., Brych A., Puczel U. 2001a. Wstępna ocena niektóiych gatunków czosnków ozdobnych (Allium L.) uprawianych w warunkach Olsztyna. VII Nauko-1 wa Konferencja Szkółkarska pt., „Szkółkarstwo Ozdobne na Progu Nowego Milef nium". Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 148-153.
 • Waźbińska J., Brych A., Puczel U. 2002. Wstępna ocena niektórych odmian narcyzowa (Narcissus L.) uprawianych w warunkach Olsztyna. Biuletyn Naukowy UWM w Olsztynie 14: 129-135.
 • Waźbińska J., Puczel U., Brych A. 2001b. Gatunki roślin ozdobnych w holenderskichm ogrodach przydomowych. Zesz. Nauk. Akad. Roi. im. H. Kołłątaja w Krakowie, 80: 247-252.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0e247f55-df5d-4cb5-afb2-830505beee89
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.