PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 1 |
Tytuł artykułu

Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne

Warianty tytułu
EN
The TFFL service market in Poland in 2004-2013. The selected economic aspects
RU
Rynok transportno-ehkspedicionnykh i logisticheskikh uslug v Pol'she v 2004-2013 gg. Izbrannye ehkonomicheskie aspekty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transport, spedycja i logistyka (TSL) są uważane za jeden z kluczowych rynków usługowych polskiej gospodarki. Celem rozważań jest zaprezentowanie zmian na rynku TSL w latach 2004-2013 w zakresie wybranych aspektów ekonomicznych. W tym celu przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badania typu desk research. Przedstawiono zakres i uwarunkowania rozwoju analizowanego rynku, a także przeanalizowano dane o: liczbie przedsiębiorstw, liczbie pracujących, przychodach ze sprzedaży usług, kosztach własnych sprzedaży usług, nakładach inwestycyjnych oraz wyniku finansowym brutto. W analizach wykorzystano wskaźniki dynamiki o stałej i zmiennej podstawie porównań oraz statystyczne podejście korelacyjne. W świetle zaprezentowanych wyników zaobserwowano dynamiczne zmiany na rynku TSL w Polsce w zakresie analizowanych zmiennych, które odzwierciedlają wahania kondycji polskiej gospodarki – okresy ożywienia i dekoniunktury gospodarczej. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy.
EN
Transport, freight forwarding, and logistics (TFFL) are considered as one of the key service markets of the Polish economy. An aim of considerations is to present the changes in the TFFL market in the years 2004-2013 as regards the selected economic aspects. For this purpose, there was carried out an analysis of the subject literature as well as desk research. The authors presented the scope and determinants of development of the market in question as well as analysed the data on the number of enterprises, the number of employees, service sales revenues, costs of services sold, investment outlay, and gross financial result. In the analyses, there were used the dynamics indicators with the fixed and variable base of comparisons as well as the statistical correlation approach. In the light of the presented results, there were observed dynamic changes in the TFFL market in Poland as regards the analysed variables which reflect fluctuations of the Polish economy’s condition – the period of economic recovery and slump. The article is of the overview and research nature.
RU
Транспорт, транспортная экспедциция и логистика считаются одним из основных рынков услуг польской экономики. Цель рассуждений – представить изменения на этом рынке в период 2004-2013 гг. в отношении избранных экономических аспектов. Для этого провели анализ литературы по предмету и кабинетные исследования. Представили диапазон и обусловленности развития анализируемого рынка, а также провели анализ данных насчёт числа предприятий, числа занятых, доходов от продажи услуг, удельных издержек продажи услуг, инвестиций и финансового результата брутто. В анализах использовали показатели динамики с постоянной и переменной основой сопоставлений, а также статистический корреляционный подход. В свете представленных результатов отметили динамичные изменения на рынке транспортно-экспедиционных и логистических услуг в Польше в отношении анализируемых переменных, которые отражают колебания состояния польской экономики периода экономического оживления и спада. Статья имеет обзорно-исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
1
Opis fizyczny
s.172-186,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Urząd Statystyczny w Kielcach, ul.Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
 • Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, ul.Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bibliografia
 • Blaik P. (2001), Logistyka, PWE, Warszawa.
 • Burnewicz J. (2010), Logistyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, (w:) Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Brdulak H. (2005), Rynek usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce, (w:) Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dyczkowska J. (2014), Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa.
 • GUS (2005a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2005b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2005c), Transport – wyniki działalności w 2004 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2006a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2006b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2006c), Transport – wyniki działalności w 2005 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2007a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2007b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2007c), Transport – wyniki działalności w 2006 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2008a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2008b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2008c), Transport – wyniki działalności w 2007 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2009a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2009b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2009c), Transport – wyniki działalności w 2008 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2010a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2010b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2010c), Transport – wyniki działalności w 2009 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2011a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2011b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2011c), Transport – wyniki działalności w 2010 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2012a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2012b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2012c), Transport – wyniki działalności w 2011 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2013a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2013b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2013c), Transport – wyniki działalności w 2012 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2014a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r., ZWS, Warszawa.
 • GUS (2014b), Rocznik statystyczny województw, ZWS, Warszawa.
 • GUS (2014c), Transport – wyniki działalności w 2013 r., ZWS, Warszawa.
 • Grucki K. (2006), Rynek usług logistycznych, (w:) Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa.
 • Gryko-Nikitin A. (2010), Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 4.
 • ManPower Group (2013), Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka, http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Trendy_rynku_pracy/PL/2012_Trendy_HR_w_sektorze_TSL_raport_ManpowerGroup.pdf [dostęp: 15.05.2015].
 • Mańkowski C. (2012), Polski rynek usług logistycznych wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej,„Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 31/2.
 • Rucińska D. (2014), Strategiczne aspekty kształtowania polskiego rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL), http://www.pte.pl/kongres/referaty/?dir=Ruci%C5%84ska+Danuta [dostęp: 30.06.2015].
 • Szyszka G. (red.) (2002), Logistyka w Polsce, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Szyszka G. (2008), Logistyka w Polsce w latach 2006-2007, (w:) Logistics 2008, Nowe wyzwania -nowe rozwiązania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Wojciechowski A. (2012), Rynek usług logistycznych w Polsce – analiza, perspektywy rozwoju, „Logistyka”, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0b026b7a-f4ef-4eef-852a-301f25cf5fbf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.