PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

Sustainable food consumption in rural and urban areas in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zrównoważona konsumpcja żywności na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to identify changes in the food consumption of urban and rural households in Poland when it comes to sustainable consumption as well as evaluate if such changes are becoming more or less sustainable. Sustainable consumption is an element of sustainable development, which responds to the basic needs of people while not jeopardizing the needs of future generations. More sustainable food consumption is perceived to be a reduction of overconsumption, a decrease in the consumption of highly processed food and a shift in diet based less on animals and more on plants. The paper is mainly based on data from the Polish Central Statistical Office concerning meat, fruit and vegetable consumption. Some data about food waste were also used. The research shows that the food consumption pattern in rural households is less sustainable than in urban ones. Households living in rural areas consume more meat and less fruit and vegetables than urban ones. There is some evidence that the food consumption pattern in Poland is shifting towards a less sustainable one.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja zmian konsumpcji żywności w wiejskich i miejskich gospodarstwach domowych w Polsce pod względem zrównoważenia konsumpcji, a także ocena, czy zmiany konsumpcji żywności zdążają w bardziej zrównoważonym kierunku. Zrównoważona konsumpcja jest elementem zrównoważonego rozwoju, odpowiadającym za realizację podstawowych potrzeb ludzkich, bez odbierania możliwości ich zaspokojenia przez przyszłe pokolenia. Bardziej zrównoważona konsumpcja żywności jest postrzegana, jako ograniczanie konsumpcji, ograniczanie spożycia wysoko przetworzonej żywności oraz przesunięcie wzorca spożycia żywności w kierunku opartego w mniejszym stopniu na produktach zwierzęcych, a większym na roślinnych. Wykorzystano głównie dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące spożycia mięsa, owoców oraz warzyw. Wykorzystano również dane dotyczące marnowania żywności. Z badań wynika, że wzorzec spożycia żywności w wiejskich gospodarstwach domowych jest mniej zrównoważony niż w gospodarstwach miejskich. W gospodarstwach domowych znajdujących się na terenach wiejskich konsumuje się więcej mięsa, a mniej owoców i warzyw niż w miejskich gospodarstwach domowych. Można też stwierdzić, że następuje przesuwanie wzorca konsumpcji żywności w Polsce w kierunku mniej zrównoważonego.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.542-550,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Banki Żywności (Food Banks). 2018. Raport Federacji Polskich Banków Żywności 2018 (The Report of Polish Federation of Food Banks 2018), https://bankizywnosci.pl/wp-content/ uploads/2018/10/Przewodnik-do-Raportu_FPBZ_-Nie-marnuj-jedzenia-2018.pdf, access: 15.08.2019.
 • EC (European Commission). 2019. The fight against Food waste: Where are we now? Brussels: European Commission.
 • Friel Sharon, Laurel Barosh, Mark Lawrence. 2017. Towards healthy and sustainable food consumption: an Australian case study. Public Health Nutrition 17 (5): 1156-1166. DOI: 10.1017/ s1368980013001523.
 • Gałązka Marek. 2013. Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce (Socio-demographic determinants of households food expenditures in Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1): 23-34.
 • Giddings Bob, Bill Hopwood, Geoff O’Brien. 2002. Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. Sustainable Development 10 (4): 187-196. DOI: 10.1002/sd.199.
 • GUS (Statistics Poland). 2007-2018. Budżety gospodarstw domowych w 2017 roku … 2017 roku.2015 r. (Household budget survey in 2007 ... 2017). Warszawa: GUS.
 • GUS (Statistics Poland). 2018a. Raport metodologiczny. Budżety gospodarstw domowych (Methodological report. Household budget survey). Warszawa: GUS.
 • GUS (Statistics Poland). 2018b. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Statistical Yearbook of the Republic of Poland. Warszawa: GUS.
 • GUS (Statistics Poland). 2018c. Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC z 2017 roku (Incomes and living conditions of the population of Poland – report from the EU-SILC survey of 2017. Warszawa: GUS.
 • Jastrzębska Ewa. 2017. The responsible consumer as an answer to the new sustainable development challenges. Ekonomia i Środowisko 1 (60): 198-206.
 • Kwasek Mariola. 2015. Identyfikacja wzorców konsumpcji żywności w Polsce (Identification of food consumption patterns in Poland). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 8: 90-117.
 • Macdiarmid Jennie, Flora Douglas, Jonina Campbell. 2016. Eating like there’s no tomorrow: Public awareness of the environmental impact of food and reluctance to eat less meat as a part of sustainable diet. Appetite 96: 487-493. DOI: 10.1016/j.appet.2015.10.011.
 • MEN (Ministry of Environment Norway). 1994. Report of the Sustainable Consumption Symposium. Oslo: Ministry of Environment Norway.
 • Murawska Anna. 2016. Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrównoważonej konsumpcji (Changes in vegetable consumption in Poland in the context of sustainable consumption). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 262-267.
 • Nemecek Thomas, Niels Jungbluth, Llorenç Canals, Rita Schenek. 2016. Environmental impacts of food consumption and nutrition: where are we and what is next? The International Journal of Life Cycle Assessment 21 (5): 607-620. DOI: 10.1007/s11367-016-1071-3.
 • Secondi Luca, Ludovica Principato, Tiziana Laureti. 2015. Household food waste behaviour in EU- 27 countries: A multilevel analysis. Food Policy 56: 25-40. DOI: 10.1016/j.foodpol.2015.07.007.
 • Stenmarck Åsa, Carl Jensen, Tom Quested. 2016. Estimates of European food waste levels. FUSIONS: Stockholm.
 • Śmiechowska Maria. 2016. Marnowanie żywności a zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Próba oszacowania marnotrawstwa pieczywa (Food Wastage and Sustainable Consumption in Households. An Attempt to Estimate Bread Wastage). Handel Wewnętrzny 1 (360): 151-160.
 • Terlau Wiltrud, Daria Hirsch. 2015. Sustainable consumption and the attitude-behaviour-gap phenomenon – causes and measurements towards a sustainable development. International Journal of Food System Dynamics 6 (3): 159-174. DOI: 10.18461/ijfsd.v6i3.643.
 • UNEP. 2010, ABC of SCP. Clarifying concepts on sustainable consumption and production, https:// sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=945&menu=1515, access: 10.04.2018.
 • UNEP. 2015. The 2030 Agenda for Sustainable Development.
 • Van Dam Ynte, Hans Van Trijp. 2016. Interventions to encourage sustainable consumption. Applied Studies in van Agribusiness and Commerce. APSTRACT 10 (2-3): 1-8. DOI: 10.19041/ APSTRACT/2016/2-3/6.
 • Vanhonacker Filiep, Ellen Van Loo, Xavier Gellynck, Wim Verbeke. 2013. Flemish consumer attitudes towards more sustainable food choices. Appetite 62: 7-16. DOI: 10.1016/j.appet.2012.11.003.
 • Vermeir Iris, Wim Verbeke. 2006. Sustainable food consumption: exploring the consumer “attitude – behavioural intention” gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 19 (2): 169-194. DOI: 10.1007/s10806-005-5485-3.
 • WHO (World Health Organization). 2004. Fruit and Vegetables for Health. Kobe; World Health Organization.
 • Zalega Tomasz. 2015. Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja – wybrane aspekty (Sustainable development and sustainable consumption: selected aspects). Konsumpcja i Rozwój 4 (13): 3-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-09c8be49-9d62-4a77-9c18-2bbf2246423e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.