PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 1 |
Tytuł artykułu

Influence of crop rotation and row spacing on weed infestation of winter rape grown on rendzina soil

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ zmianowania i rozstawy rzędów na zachwaszczenie rzepaku ozimego uprawianego na rędzinie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research conducted on mixed rendzina soil (belonging to bonitation class IIIb and to defective wheat complex) in the Experimental Farm Bezek located near Chełm (51°19’ N; 23°25’ E) was to study the influence of 3-year crop rotation with the part of winter rape being 33, 66 and 100%, as well as of its different row spacing (25 and 33 cm) on the number, mass and species composition of weeds. Air dry mass of weeds in a winter rape canopy was not significantly modified by the part of rape in the crop rotation. However, significantly higher number of monocotyledonous weeds and weeds in total was noted in the rape grown at wider row spacing (33 cm). Papaver rhoeas L. was the predominant taxon constituting major mass of the weed infestation. The number of plants of this species was the greatest in the rape grown in monoculture as well as on plots with wider row spacing.
PL
Celem badań przeprowadzonych na rędzinie mieszanej (należącej do klasy bonitacyjnej IIIb i kompleksu pszennego wadliwego) w Gospodarstwie Doświadczalnym w Bezku koło Chełma (51°19’ N; 23°25’ E) było zbadanie oddziaływania trzyletniego płodozmianu z udziałem rzepaku ozimego, wynoszącym 33, 66 i 100%, oraz zróżnicowanej rozstawy jego rzędów (25 i 33 cm) na liczbę, masę i skład gatunkowy chwastów. Powietrznie sucha masa chwastów w łanie rzepaku ozimego nie była istotnie modyfikowana przez udział rzepaku w zmianowaniu. Odnotowano natomiast istotnie większą liczbę chwastów jednoliściennych i chwastów ogółem w rzepaku uprawianym w szerszej rozstawie rzędów (33 cm). Taksonem dominującym i stanowiącym główną masę zachwaszczenia był Papaver rhoeas L. Liczba roślin tego gatunku była największa w rzepaku uprawianym w monokulturze oraz na obiektach, w których stosowano szerszy rozstaw rzędów.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
1
Opis fizyczny
p.57-64,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Ecology of University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
Bibliografia
 • Adamiak E., 2004. Fotobiologiczna regulacja zachwaszczenia w rzepaku ozimym [Photobiological control of weed infestation in winter rape]. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1),203-208 [in Polish].
 • Budzyński W.S., Jankowski K.J., Rybacki R., 2005. Poziom ochrony a plon nasion rzepaku ozimego w gospodarstwach wielkoobszarowych [Protection level and the yield of winterrapeseed on large area farms]. Rośl. Oleiste XXVI(2), 421-436 [in Polish].
 • Franek M., Rola H., 2000. Systemy chemicznego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym [Systems of chemical weed control in winter rape]. Rośl. Oleiste XXI(1), 119-127 [in Polish].
 • Jeżowski S., 2001. Rośliny energetyczne – ogólna charakterystyka, uwarunkowanie fizjologiczne i znaczenie w produkcji ekobiopaliwa [Biofuel plants: general characteristics, physiologicalconditioning and significance in ecological biofuel production]. Post. Nauk Rol. 2, 19-27 [inPolish].
 • Kostrzewska M.K., 1998. Konkurencyjność chwastów w łanie rzepaku ozimego uprawianego w płodozmianie i monokulturze [Weed competetiveness in winter rape canopy grown in crop rotation and monoculture]. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 66, 181-187 [inPolish].
 • Kostrzewska M., Zawiślak K., 2003. Plonotwórcze znaczenie płodozmianu i chemicznej ochrony w uprawie rzepaku ozimego [Yield-producing significance of crop rotation and of chemicalprotection in winter rape cultivation]. Pam. Puł. 132, 211-217 [in Polish].
 • Paradowski A., 2004. Odchwaszczanie rzepaku w terminie jesiennym [Rape deweeding in autumn]. Agrotechnika 8, 10-13 [in Polish].
 • Radecki A., Łęgowiak Z., Wysmułek A., Ciesielska A., 2003. Skład florystyczny upraw rzepaku ozimego i ochrona przed chwastami [Floristic composition of winter rape cultivation andprotection against weeds]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490, 195-202 [in Polish].
 • Rudnicki F., Kotwica K., Sawińska E., 2005. Wpływ jakości gleby i przedplonu na plonowanie rzepaku ozimego [Influence of soil quality and of forecrop on winter rape yield]. Fragm.Agron. (22)2, 183-189 [in Polish].
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej [Statistical Yearbook of the Republic of Poland], 2009, GUS Warszawa [in Polish].
 • Tys J., Piekarski W., Jackowska I., Kaczor A., Zając G., Starobrat P., 2003. Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku [Technological and economicalconditioning of the rape biofuel production]. Acta Agrophys. 99, 19-22 [in Polish].
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-f2be5131-62cc-4a25-a28b-f9fc5f897ab1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.