PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych w różnych regionach Polski w świetle FADN

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Assessment of the utilization level of production potential by agricultural farms in different regions of Poland in the light of FADN data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
O poziomie i strukturze produkcji roślinnej w Polsce decydują warunki przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne. W opracowaniu przedstawiono ocenę wykorzystania potencjału produkcyjnego przez gospodarstwa rolnicze znajdujące się w polu obserwacji polskiego FADN. Charakteryzując potencjał produkcyjny regionów FADN można stwierdzić, że jest on najwyższy w regionie Wielkopolska i Śląsk, najniższy zaś na Mazowszu i Podlasiu. Region Pomorze i Mazury pomimo tego, iż posiada nieznacznie gorsze warunki glebowo-klimatyczne niż region Małopolska i Pogórze znacznie lepiej wykorzystuje uwarunkowania organizacyjne. Uzyskane wyniki wskazują, że gospodarstwa zlokalizowane w regionie Wielkopolska i Śląsk wykorzystują swój większy potencjał produkcyjny, o czym świadczą uzyskiwane wyniki produkcyjno-ekonomiczne. Najgorsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego stwierdzono w regionie Małopolska i Pogórze, jest to powodowane licznymi uwarunkowaniami organizacyjnymi, a w szczególności małą powierzchnią gospodarstw. Analiza wykazała, że na optymalne wykorzystanie przyrodniczego potencjału rolnictwa zasadniczy wpływ mają uwarunkowania organizacyjne.
EN
In Poland natural and organizational-economical conditions are deciding on the level and the structure of crop production. The study presents the assessment of using the production potential by farms under the Polish FADN. The observation potential of production of the FADN regions is the highest in Wielkopolska and Śląsk region and the lowest in Mazowsze and Podlasie region. The Region of Pomorze and Mazury much better exploits the organizational conditioning in spite of the fact that they have slightly worse soil - climatic conditions than the region of Małopolska and Pogórze. The achieved results show that farms located in the region of Wielkopolska and Śląsk are using their bigger production potential. However the worst using the production potential was stated in the region Małopolska and Pogórze, it is caused with organizational conditioning, particularly by small area of farms. Analysis showed that for the optimal use of the natural potential of the farming organizational conditioning had the fundamental influence.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.111-119,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor
Bibliografia
  • Fotyma M., Krasowicz S. 2001. Potencjalna produkcyjność gleb gruntów ornych Polski w ujęciu regionalnym. Pam. Puławski 124: 99-109.
  • Gołębiewska B. 2008. Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE. Rocz. Nauk. SERiA t. X 1: 91-96.
  • Goraj L., Osuch D., Płonka R. 2008. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2007 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • GUS 2007. Roczniki statystyczne oraz opracowania i materiały.
  • Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, w: Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. Studia i Raporty IUNG-PIB. 7: 55-76.
  • Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A. 2009. Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych, w: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i Raporty IUNG-PIB. 14: 27-54.
  • Witek T., Górski T. 1977. Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Wyd. Geodezyjne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-eb8941b5-9365-4bc8-a68f-50cb5713d06c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.