PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 3 |
Tytuł artykułu

Problemy techniczne remontu i renowacji zabudowy przeciwpowodziowej na terenach zurbanizowanych. Część II

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Technical problems of repair and renovation of flood-protection development in urbanized areas. Part II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Treści niniejszego artykułu są kontynuacją opracowania przedstawionego w poprzednim tomie wydawnictwa. Wykazano w nim konieczność ochrony przeciwpowodziowej terenów zurbanizowanych i zwrócono uwagę na aspekty małej architektury i ekologii. Przykładowe rozwiązanie dotyczy przebudowy i renowacji koryta potoku Wątok przepływającego przez staromiejską dzielnicę miasta Tarnowa z zabytkowymi obiektami sakralnymi. Pierwsze prace regulacyjne zostały podjęte w okresie międzywojennym. Upływ czasu, agresywność wody zintensyfikowana ściekami komunalnymi i przemysłowymi oraz brak należytej konserwacji spowodowały poważne zniszczenia istniejącej konstrukcji. Stopień tych zniszczeń groził katastrofą budowlaną, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Władze miasta Tarnowa postanowiły, wykorzystując środki własne i pozyskane fundusze Phare, podjąć pełny zakres prac na przedmiotowym odcinku potoku. Postawiono przy tym wysokie wymagania dotyczące wymogów ekologii i estetyki, przy równoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa przyległych terenów, jak i samej konstrukcji. Z uwagi na różny charakter i stan techniczny istniejącej zabudowy, różne uwarunkowania terenowe i charakter zabudowy cały odcinek podzielono na IV sekcje. W części poprzedzającej tę publikację, do której odsyłam zainteresowanych Czytelników, przedstawiono udokumentowane szkice i fotografie stanu istniejącego poszczególnych sekcji. W prezentowanej części pracy opisano przyjęte rozwiązania projektowe, częściowo już zrealizowane w pozostałym zakresie wykonywane w roku 2005. Celem pracy jest wykazanie problemów związanych z technologią wykonawstwa prac oraz zwrócenie uwagi na możliwości dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań ekologicznych i architektury krajobrazu. Osiągnięte efekty, spełniając wymogi prawa wodnego i budowlanego znalazły pełną aprobatę społeczności lokalnej. Przedstawione w artykule treści zilustrowano szkicami poglądowymi i fotografiami.
EN
The content of this paper is the continuation of the paper presented in the previous volume. The necessity of flood protection of urban areas was argued and the attention was paid to environmental and small architecture aspects. A typical solution that was discussed concerns the re-development and renovation of a stream of Wątok flowing through the old part of the Tarnów town with monumental sacral buildings. First regulation works were undertaken in the mid-war period. Time passing, water aggressiveness intensified with municipal wastes, and the lack of proper maintenance caused considerable damage to the existing structures. The extent of the damage threatened building catastrophe with all resulting consequences. Utilizing own resources and the acquired PHARE funds, the Tarnów authorities decided to undertake full-scale works on the stream reach under discussion. High requirements were posed concerning the environmental and aesthetics conditions with the simultaneous meeting the safety conditions of the neighboring terrain and the development itself. Because of varying character and technical state of the existing development, as well as different land conditions and the character of the development, the reach was divides into fours segments. In the part I of the paper sketches and photographs were presented documenting the existing conditions of the segments. In the presented part of the paper the accepted design solution are described, partly realized, partly under realization in 2005. The aim of the paper is to show the problems connected with contractor technology and bringing attention to the possibilities of adjusting design solutions to the requirements of the environment and landscape architecture. The obtained effects met the requirements of building and water law and were accepted by the local community. The merits discussed in the paper are supported with illustrative drawings and photographs.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.107-117,fot.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, ul.Warszawska 24, Kraków
Bibliografia
  • Budowa roku 2003 Wyd. PZITB przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Warszawa 2004.
  • Ratomski J. Projekt modernizacji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Wątok w Tarnowie. Urząd Miasta Tarnów, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-ea1fbda0-9581-44ad-ad7e-9c70def42c4a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.