PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 1 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka osadu pościekowego pochodzacego z oczyszczalni ścieków w Strzelacach Opolskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Characteristics of sewage sludge form sewage sludge treatment plant at Strzelce Opolskie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ogólnym celem oczyszczania ścieków jest ochrona środowiska, a przede wszystkim ochrona czystości wód powierzchniowych. Procesowi oczyszczania ścieków zawsze towarzyszy powstawanie osadów ściekowych, które są definiowane jako organiczno-mineralna faza stała, wyodrębniona ze ścieków. Skład chemiczny osadów może być różny, w zależności od rodzaju oczyszczanych ścieków oraz w zależności od zastosowanych procesów przeróbki tych osadów. Osady ściekowe stanowią około 2% ogólnej objętości dopływających do oczyszczalni ścieków. Budowa nowych oczyszczalni ścieków i intensyfikacja procesów oczyszczania powoduje wzrost ilości osadów. Koszty budowy i eksploatacji urządzeń do przeróbki osadów ściekowych oraz koszty ich magazynowania są bardzo wysokie (nawet 50% ogólnych kosztów oczyszczalni). Alternatywą dla magazynowania ogromnych ilości osadów ściekowych może okazać się ich przyrodnicze wykorzystanie, co również przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez oczyszczalnie ścieków. W przeszłości badania naukowców dowodziły już o przydatności osadów ściekowych w następujących dziedzinach: rekultywacja gruntów zdewastowanych, roślinne utrwalanie powierzchni gruntu, kompostowanie osadów ściekowych. Wciąż jednak dużo kontrowersji wzbudza temat rolniczego wykorzystania osadów ściekowych. Wiąże się to głównie z niskim stopniem uświadomienia w sprawie osadów ściekowych. Wyniki badań naukowców przekonują jednak, że warto zainteresować się problemem osadów ściekowych. Osad ściekowy może okazać się cennym surowcem, a nie jak dotąd tylko problematycznym odpadem powstającym w procesie oczyszczania ścieków.
EN
Sewage treatment aims mainly at protection of the natural environment and primarily protection of surface water purity. Sewage treatment process is always accompanied by sewage sludge, which is defined an organo-mineral solid phase of sewage. Chemical composition of the sludge my be different depending on the kind of treated sewage and applied processing technologies. Sewage sludge constitutes about 2% of the total volume inflowing to sewage treatment plants. Construction of new sewage treatment plants and intensification of treatment process cause an increase in the amount of produced sewage sludge and raises its storage costs, which may be very high, reaching even 50% of total costs generated by a sewage treatment plant. An alternative for storing large amounts of sewage sludge may prove its natural utilization, which would also contribute to reduce costs born by sewage treatment plants. Some previous research has already demonstrated sewage sludge usability for the following purposes: reclamation of devastated lands, plant consolidation of ground surface or composting sewage sludge. However, agricultural utilization of sewage sludge still raises numerous controversies. It is due mainly to insufficient information about sewage sludge. However, research results convince that the problem of sewage sludge is worth interest. Sewage sludge may prove a valuable raw material and not a troublesome waste material formed in the process of sludge treatment which it has been so far.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.147-156,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska, Opole
autor
Bibliografia
  • Filipek-Mazur B., Mazur K. Perspektywy i warunki rolniczej utylizacji osadów organicznych z biologicznej oczyszczalni ścieków Krakowskich Zakładów Garbarskich. Mat. III Konf. Nauk.–Techn. "Zagospodarowanie odpadów z rejonu Krakowa", Osieczany, 16–17.06.1996, s. 157–162.
  • Kabata-Pendias A. i in. Rolnicza przydatność odpadów przemysłowych i komunalnych. IUNG, Puławy 1987.
  • Mizera A. Osady ściekowe odpadem (nie)bezpiecznym. Green-World 2002.
  • Stańczyk-Mazanek E., Bień J.B. Sanitarne właściwości gleb nawożonych osadami ściekowymi [w:] Osady ściekowe problem aktualny pod red. J.B. Bienia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa-Ustroń 2001, s. 325–329.
  • Stańczyk-Mazanek E., Kacprzak M.: Analiza mykologiczna osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Ochrona i rekultywacja gruntów. PTIE, Bydgoszcz 4–6 czerwca 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-e608140a-9f01-497c-9f07-35a43ab6e410
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.