PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 3 |
Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Gródek n. Dunajcem

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Municipal waste management in the Grodek nad Dunajcem commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gospodarka odpadami to jeden z działów infrastruktury technicznej, często określanej mianem gospodarki komunalnej, decydującej o poziomie sanitarnym i ekologicznym obszarów wiejskich. Odpady pojawiają się wszędzie – na terenach nieużytków, przy drogach polnych, w rowach przydrożnych i melioracyjnych, w parkach i okolicznych lasach, a często również w zagrodach wiejskich. Narastające tempo powstawania odpadów, szczególnie tych nierozkładalnych, stawia przed władzami samorządowymi w gminie dwa podstawowe problemy do rozwiązania: opracowanie systemu zbierania odpadów i sposobów ich unieszkodliwienia. Pierwszy z nich jest powiązany z problemami natury edukacyjnej i organizacyjnej. Rozwiązanie drugiego problemu jest o wiele trudniejsze, gdyż należy wybrać metodę lub metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Najbardziej powszechną metodą, której stosowanie jest konieczne w każdych warunkach, to składowanie na zorganizowanym wysypisku odpadów. W artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz podjęto próbę jego udoskonalenia. Przedstawiając rozwiązania, które zastosowała gmina, zwrócono uwagę na korzyści ekologiczne i ekonomiczne związane z doskonaleniem istniejącego programu gospodarowania odpadami. Na podstawie obowiązujących aktów normatywnych, dotyczących opracowywania programów gospodarowania odpadami stałymi, dokonano oceny stanu systemu istniejącego, sporządzono bilans ilości i składu grupowego odpadów komunalnych obecnie i w perspektywie dziesięcioletniej. Obliczenia te posłużyły do zaprojektowania zmian w istniejącym systemie: gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania odpadów. Gospodarka odpadami komunalnymi została przedstawiona na tle takich elementów, jak: położenie geograficzne gminy, sytuacja demograficzna i gospodarcza oraz warunki glebowe, hydrologiczne i hydrogeologiczne. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę stanu obecnego gospodarowania odpadami, a następnie opracowano prognozy zmian w zakresie wytwarzanych odpadów oraz wyznaczono cele i kierunki działań dla poszczególnych grup odpadów.
EN
Waste management is a section of technical infrastructure which is often called public utilities determining the sanitary and ecological level of rural areas. Wastes appear everywhere – on wastelands, by field roads, in the roadside ditches and drainage ditches, in parks and forests, and often also in the farmsteads. Growing rate of waste production, particularly indecomposable ones, poses two basic problems which must be solved by the self-government authorities in the commune: developing a system of waste collection and methods of their disposal. The first involves educational and organizational issues. The second problem is far more difficult to solve because a method or methods should be selected for managing municipal wastes. A most common method which must be usually applied in any conditions is waste deposition on controlled landfill site. The article presents the state of waste management in the Gródek nad Dunajcem commune and suggests some improvements to the situation. While presenting solutions applied by the commune attention was focused on ecological and economic advantages connected with upgrading the existing programme of waste management. The present system was evaluated on the basis of legal acts currently in force on developing solid waste management programmes, the amount and composition of municipal waste groups was prepared for the present state and in the ten-year perspective. The calculations served to plan changes in the existing system of collection, transport and disposal of wastes. Waste management was presented against the background of such elements as: geographical location of the commune, demographic and economic situation, and also soil, hydrological and hydrogeological conditions. Firstly the current state of waste management was analyzed and subsequently forecasts concerning development of predicted changes concerning produced wastes were made. Objectives and directions of activities for individual groups of wastes were determined.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.83-93,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 104, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Dindorf L. Gospodarka odpadami w małej gminie – Poradnik. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych. Białystok 1993.
  • Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002.
  • Wojciechowski A. Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi. Fundusz Współpracy, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-dad4bf01-2184-43da-b931-ef2b35ed003d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.