PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 542 | 2 |
Tytuł artykułu

Przydatność wybranych zbiorowisk trawiastych w środkowej części doliny Wieprza dla turystki i rekreacji

Warianty tytułu
EN
Usefulness of chosen grass communities in the middle part of the Wieprz river valley for tourism and recreation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nadwieprzański Park Krajobrazowy znajduje się w środkowej części doliny Wieprza, w województwie lubelskim. Na obszarze parku jest realizowana działalność rolnicza, ale nadal mało jest poznana funkcja turystyczna tego terenu. Celem badań była ocena przydatności wybranych zbiorowisk trawiastych dla rekreacji i turystyki. W ocenie chłonności turystycznej badanych użytków wykorzystano wyniki badań fitosocjologicznych oraz wskaźniki Kostrowickiego, charakteryzujące odporność pędów poszczególnych gatunków roślin na deptanie. W środkowej części doliny Wieprza najczęściej występowały zbiorowiska trawiaste z klasy Molinio-Arrhenatheretea, rzędów; Plantaginetalia majoris i Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, ale przydatność do organizowania czynnej turystyki wykazywały tylko niektóre zbiorowiska w obrębie klasy Molinio-Arrhenatheretea. Najwyższą odpornością na uszkodzenia mechaniczne odznaczała się roślinność zbiorowisk z Poa annua, a najniższą roślinność zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati.
EN
The Nadwieprzański Landscape Park is located in the middle part of the Wieprz river valley, in the Lublin province. It attracts agricultural activity, while its opportunities for the outdoor leisure, recreation and tourism need promotion. The objective of the studies was to evaluate the usefulness of some grass communities for recreation and tourism. The results of phytosociological studies and Kostrowicki's indices characterizing the treading resistance of a plant species allow us to assess the tourism capacity of chosen grassland communities under study. The investigated grass communities in the middle part of the Wieprz river valley are characterized by various degrees of usefulness as the sites for active tourism. Botanical composition of sward communities and habitat moisture were the main factors affecting sensibility of sward to mechanical damage. The highest resistance to treading and pressure was shown by plants of Poa annua community while the lowest by Ranunculo-Alopecuretum geniculati community.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
542
Numer
2
Opis fizyczny
s.577-583,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Czyż H., Trzaskoś M. 1995. Florystyczna i krajobrazowa charakterystyka łąk przymorskich. Annales UMCS, E, 50: 247-250.
 • Fijałkowski D., Urban D., Baryła R. 1997. Szata roślinna obiektu leśno-torfowiskowego Rogoźno. Annales UMCS, C, 52: 146-168.
 • Grzelak M., Bocian T. 2006. Zróżnicowanie geobotaniczne zbiorowisk seminaturalnych doliny Noteci Bystrej oraz ich rola w krajobrazie. Annales UMCS, E, 61: 257- 266.
 • Guzikowa M. 1982. Wpływ pieszego ruchu turystycznego na szatę roślinną Pienińskiego Parku Narodowego (wybrane zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wydeptywania). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Studia Naturae A: 227-241.
 • Kostrowicki A.S. 1970. Z problematyki badawczej systemu człowiek-środowisko. Przegląd Geograficzny 42(1): 3-18.
 • Kostrowicki A.S. 1981. Metoda określania odporności roślin na uszkodzenia mechaniczne na skutek wydeptywania, w: Wybrane zagadnienia teorii i metod oddziaływania człowieka na środowisko. Red. A.S., Kostrowicki. Wyd. PAN, Wrocław-Kraków-Gdańsk: 39-70.
 • Kożuchowski K. 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Wyd. Kurpisz S.A., Warszawa: 200 ss.
 • Matuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. PWN Warszawa: 537 ss.
 • Nowiński M. 1967. Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe. PWRiL Warszawa: 284 ss.
 • Stamirowska-Krzaczek E. 2008. Różnorodność zbiorowisk trawiastych w środkowej części doliny Wieprza i ich walory krajobrazowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Praca doktorska: 186 ss.
 • Warda M., Stamirowska-Krzaczek E. 2009. Ocena przydatności wybranych zbiorowisk trawiastych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym do celów rekreacji i turystyki. Nauka Przyr. Technol. 3, 1: #43.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 183 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d7f04405-72fb-4040-bd09-5886c262bc00
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.