PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 05 | 4 |
Tytuł artykułu

Results of piglet rearing and the length of the weaning-to-service interval in primiparous sows kept in different types of farrowing pens

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Wyniki odchowu prosiąt i długość okresu jałowienia u loch pierwiastek utrzymywanych w różnych kojcach porodowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Numer
4
Opis fizyczny
p.239-254,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Pig Breeding, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5,10-718 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • 1.BIENSEN N.J., VON BORELL E.H., FORD S.P., 1996 - Effects of space allocation and temperature on periparturient maternal behaviors, steroid concentration and piglet growth rate. Journal of Animal Science 74, 2641-2648.
 • 2.BLACKSHAW J.К., BLACKSHAW A.W., THOMAS F.J., NEWMAN F.W., 1994 - Comparison of behaviour patterns of sows and litters in a farrowing crate and a farrowing pen. Applied Animal Behaviour Science 39, 281-295.
 • 3.BODAK E., GRZEGORZAK A., 1989 - Wpływ ekosystemu fermy przemysłowej na kształtowanie się behawioru macierzyńskiego loch rasy pbz, wbp i mieszańców. Medycyna Weterynaryjna 3, 179-181.
 • 4.BUGNACKA D„ GRUDNIEWSKA В., JARCZYK A., 2007 - Obserwacje okołoporodowe loch pierwiastek utrzymywanych w różnych kojcach porodowych. Roczniki Naukowe PTZ 3 (3), 123-134.
 • 5.CLOWES E.J., AHERNE F.X., SCHAEFER A.L., FOXCROFT G.R., BARACOS V.E., 2003 - Parturition body size and body protein lpss during lactation influence performance during lactation and ovarian function at weaning in first-parity sows. Journal of Animal Science 81, 1517-1528.
 • 6.CRONIN G., VAN AMERONGEN G., 1991 - The effects of modifying the farrowing environment on sow behaviour and survival and growth of piglets. Applied Animal Behaviour Science 30, 287-298.
 • 7.CRONIN G.M, SMITH J.A., HODGE F.M., HEMSWORTH P.H., 1994 - The behaviour of primiparous sows around farrowing in response to restraint and straw bedding. Applied Animal Behaviour Science 39, 269-280.
 • 8.CRONIN G.M., SIMPSON G.J., HEMSWORTH P.H., 1996-The effects of the gestation and farrowing environments on sow and piglet behaviour and piglet survival and growth in early lactation. Applied Animal Behaviour Science 46, 175-192.
 • 9. Dyrektywa Rady Europy o ochronie zwierząt trzymanych dla celów gospodarskich, nr 98/58 EC, z dnia 20.07.1998.
 • 10.FALKOWSKI J., FILUŚ K., GROSZKOWSKA A., KONIECKO A., 1995 - Wyniki odchowu prosiąt w kojcach podłogowych i podwyższonych oraz ocena niektórych parametrów mikroklimatu porodówek w fermie przemysłowej typu Bisprol. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica 43, 73-83.
 • 11.GRUDNIEWSKA В., 1986 - Praktyczne znaczenie badań etologicznych w chowie świń. Biuletyn Naukowy ART Olsztyn 1 (1), 53-69.
 • 12.GRUDNIEWSKA В., MILEWSKA W., BRODOWSKI M„ 1994 - Wpływ typu kojca porodowego na niektóre cechy użytkowe loch. Acta Academiae Agriculturae Ac Technicae Olstenensis, Zootechnica 40, 63-72.
 • 13.Hodowla i użytkowanie świń (red. B. Grudniewska), 1998 - Wyd. ART, Olsztyn.
 • 14.HOLM В., BAKKEN M., VANGEN O., REKAYA R„ 2005 - Genetic analysis of age at first service, return rate, litter size, and weaning-to-first service interval of gilts and sows. Journal of Animal Science 83, 41-48.
 • 15.HUGHES P.E., 1997 - Effects of parity, season and boar contact on the reproductive performance of weaned sows. Livestock Production Science 54, 151-157.
 • 16.KACZMARCZYK J., KLOCEK С., MIGDAŁ W., 1987 - Wyniki odchowu prosiąt w różnych typach kojców porodowych. Zeszyty Naukowe AR Kraków, Zootechnika 218 (25), 91-110.
 • 17.KLOCEK C., 1997 - Wpływ sposobu utrzymania loch na kształtowanie się wielkości owulacji, przeżywalność zarodków oraz śmiertelność okołoporodową prosiąt. Zeszyty Naukowe AR Kraków, Rozprawy 223.
 • 18.KLOCEK C., KACZMARCZYK J., 1990 - Wpływ warunków utrzymania na zachowanie się loch i wielkość strat w okresie okołoporodowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 384, 57-61.
 • 19.KLOCEK C.. MIGDAŁ W., TUZ R„ KACZMARCZYK J„ 1999 - Użytkowość rozpłodowa loch czystorasowych i mieszańców utrzymywanych w różnych warunkach chowu. Zeszyty Naukowe AR Kraków 352, 115-121.
 • 20.KNABE D.A., PRINCE T.J., ORR Jr D.E., 1986 - Effect of feed and (or) water deprivation prior to weaning on reproductive performance of sows: a cooperative study. Journal of Animal Science 62, 1-8.
 • 21.McGLONE J.J., MORROW-TESCH J., 1990 - Productivity and behavior of sows in level vs. i slopped farrowing pens and crates. Journal of Animal Science 68, 82-87.
 • 22.MIGDAŁ W., WANTULA M., TUZ R., KACZMARCZYK J„ KOCZANOWSKI J., KLOCEK С., 1993 - Wpływ wybranych czynników środowiskowych na użytkowość rozpłodową loch. Zeszyty Naukowe AR Kraków 283 (29), 55-64.
 • 23.MILEWSKA W., GRUDNIEWSKA В., 1996 - Zmiany masy ciała loch rasy pbz podczas trzech pierwszych cykli rozpłodowych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 26, 31-37.
 • 24.NEWTON E.A., MAHAN D.C., 1993 - Effect of breeding weight and management system using a high-producing sow genotype on resulting reproductive performance over three parities. Journal of Animal Science 71,1177-1186.
 • 25.Normy żywienia świń, 1993 - Wyd. Omnitech Press, Warszawa.
 • 26.PHILIPS P.A., FRÄSER D., 2001 - Sow and litter performance in farrowing pens vs. crates. Proceedings of the 6th International Symposium „Livestock Environment VI" (21-23 May 2001, Louisville, Kentucky, USA), 203-210.
 • 27.RAK В., KAPELAŃSKI W., TUCHOLSKA-MACHNICKA A., 1987-Obserwacje etologicz- i ne loch karmiących. Biuletyn Informacyjny ART Olsztyn 12, 63-73.
 • 28.REKIEL A., STANISZEWSKI К.. WIĘCEK J., 2000 - Wpływ dojrzałości rozpłodowej na wyniki reprodukcji loch pierwiastek. Biuletyn Naukowy 7, 234-240.
 • 29.REVELL D.K., WILLIAMS I.H., MULLAN B.P., RANFORD J.L., SMITS R.J., 1998 - Body composition at farrowing and nutrition during lactation affect the performance of primiparous sows: I. Voluntary feed intake, weight loss, and plasma metabolites. Journal of Animal Science 76, 1729-1737.
 • 30.ROEHE R., KENNEDY W., 1995 - Estimation of genetic parameters for litter size in Canadian Yorkshire and Landrace swine with each parity of farrowing treated as a different trait. Journal of Animal Science 73, 2959-2970.
 • 31.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, z dnia 02.09.2003 г., Dziennik Ustaw nr 167, poz. 1629.
 • 32.SOUTHWOOD O.I., KENNEDY B.W., 1991 - Genetic and environmental tends for litter size in swine. Journal of Animal Science 69, 3177-3182.
 • 33.SURDACKI Z., BURDZANOWSKI J., LECYK K„ STASIAK A., WIELBO E., KAMYK S., 1990 - Zachowanie się loch podczas porodu i karmienia oraz zachowanie się prosiąt ssących do czasu odłączenia. Roczniki Nauk Rolniczych, seria B, 1-2, 77-88.
 • 34.SURDACKI Z., JÓŹWIAKOWSKA A., WIELBO E., BURDZANOWSKI J„ 1983 - Wpływ niektórych czynników niegenetycznych na użytkowanie rozpłodowe loch. Zależność użytkowania rozpłodowego loch od zmian grubości słoniny i masy łożyska. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej, Zeszyt specjalny 28, 113-120.
 • 35.SURDACKI Z., WIELBO E., 1981 - Wpływ systemu utrzymania loch na użytkowość rozpłodową. Roczniki Nauk Rolniczych, seria В (101), 75-82.
 • 36.TANTASUPARUK W„ DALIN A., LUNDEHEIM N.. KUNAVONGKRIT A., EINARSSON S., 2001 - Body weight loss during lactation and its influence on weaning-to-service interval and ovulation rate in Landrace and Yorkshire sows in the tropical environment of Thailand. Animal Reproduction Science 65 (3-4), 273-281.
 • 37.WALCZAK J., 2000 - Zróżnicowanie dobrostanu loch w zależności od konstrukcji kojca porodowego. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego (Chów i Hodowla Trzody Chlewnej) 48, 283-294.
 • 38.VON BORELL E., HURNIK F.J., 1990 - Stereotypie behavior and productivity of sows. Canadian Journal of Animal Science 70 (3), 953-956.
 • 39.VAN DER PEET-SCHWERING C.M.C., KEMP В., BINNENDIJK G.P., DEN HARTOG L.A., SPOOLDER H.A.M., VERSTEGEN M.W.A., 2003 - Performance of sows fed high levels of nonstarch polysaccharides during gestation and lactation over three parities. Journal of Animal Science 81, 2247-2258.
 • 40.YOUNG L.G., KING G.J., SHAW J.. QUINTON M., WALTON J.S., McMILLAN I., 1991 - Interrelationships among age, body weight, backfat and lactation feed intake with reproductive performance and longevity of sows. Canadian Journal of Animal Science 71, 567-575.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d1db0f88-8791-4bfe-bae1-c782467d9780
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.