PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 17 | 3 |
Tytuł artykułu

Plon, komponenty składowe plonu oraz celność ziarna wybranych odmian owsa siewnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Yield, yield components, and accuracy of grain in selected cultivars of oats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badaniach prowadzonych w latach 2006 - 2008 w Stacji Hodowli Roślin Polanowice porównano plon, komponenty składowe plonu oraz celność ziarna dziewięciu odmian hodowlanych owsa siewnego. Największe plony ziarna (8,48 t.ha-1) uzyskano z badanych odmian w pierwszym (2006), a najmniejsze (5,64 t·ha-1) w drugim (2007) roku prowadzenia doświadczeń. Istotny wpływ na wielkość plonu w poszczególnych sezonach wegetacyjnych miały komponenty składowe plonu, a przede wszystkim obsada wiech na jednostce powierzchni. W 2006 roku rośliny wykształciły 527 szt·m2 wiech, zatem o 34 % więcej w porównaniu z 2007 rokiem i o 25 % więcej w odniesieniu do roku 2008. Liczba ziaren wykształconych w wiechach odmian oplewionych, w zależności od roku badań, wynosiła od 46,4 w 2006 r. do 59,6 szt. w wiesze w 2008 r. Stwierdzono także statystycznie istotne różnice udziału frakcji ziarna w zależności od roku prowadzenia doświadczeń. Najwięcej pośladu (o 6,3 % więcej w porównaniu z rokiem 2007) znajdowało się w próbkach z 2006 r., w którym uzyskano największe plony ziarna. Z porównywanych odmian najwyżej plonowała odmiana Rajtar (średnia z trzech lat – 7,39 t·ha-1), a najniżej nagoziarnista odmiana Polar (4,67 t·ha-1). Istotny wpływ na uzyskane plony miała masa tysiąca ziaren, która w przypadku odmian oplewionych mieściła się w granicach 31,7 - 37,8 g, a odmiany nagoziarnistej Polar wynosiła 28,5 g. Największy udział plewki w ziarnie (32,4 %) stwierdzono w najwyżej plonującej odmianie Rajtar, a najwyższe źdźbła wykształcała odmiana Polar. Porównywane odmiany nie różniły się udziałem poszczególnych frakcji w plonie ziarna.
EN
Under the investigation project, carried out in the years 2006 - 2008 at the Plant Breeding Station of Polanowice near Cracow, the yield, yield components, and accuracy of grain of nine husked cultivars of oats were compared. The highest yield of grain (8.48 t·ha-1) was obtained during the first year (2006), and the lowest yield (5.64 t·ha-1) during the second year (2007) of the experiment. The yield components had a significant effect on the yield level in individual vegetation seasons, and, first of all, the number of panicles per sq. meter. In 2006, the plants developed 527 panicles per sq. meter, i.e. 34 % more than in 2007, and 25 % more compared to 2008. Depending on the year of investigations, the number of grains per panicles of the husks cultivars ranged from 46.4 in 2006 to 59.6 in 2008. In addition, statistically significant differences were found in the content of grain fraction depending on the year of investigation. The highest amount of tailings (over 6.3 % more compared to 2007) was found in the specimens taken in 2006, which was the year of the highest grain yield. Amidst the oat cultivars under comparison, the Rajtar cultivar had the highest yield (the average of three years was 7.39 t·ha-1), and the Polar naked oat cultivar had the lowest yield (4.67 t·ha-1). The mass of 1000 grains had a significant effect on the yields achieved; as for the husked cultivars, it was from 31.7 to 37.8 g, and as for the Polar naked cultivar: 28.5 g. The highest content of husk in the grain (32.4 %) was found in the best yielding Rajtar cultivar, whereas the Polar cultivar developed the highest plants. The cultivars compared did not differ in the contents of individual fractions in the grain yield.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
3
Opis fizyczny
s.117-126,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
autor
autor
Bibliografia
 • [1] COBORU: Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze cz.1. Słupia Wielka 2009, ss. 44-50.
 • [2] Klima K., Pisulewska E.: Kształtowanie się komponentów struktury plonu ziarna owsa, uprawianego w warunkach górskich w siewie czystym i mieszankach. Rocz. AR w Poznaniu Rol., 2000, CCCXXV, 39- 47.
 • [3] McDonald G.: Effect of environment on oat yield and grain quality. Agrifood Res. Rep., 2004, 51, 114.
 • [4] Michalski T., Idziak R., Menzel L.: Wpływ warunków pogodowych na plonowanie owsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1 (18) Supl., 46-52.
 • [5] Pisulewska E., Lepiarczyk A., Gambuś F., Witkowicz R.: Plonowanie oraz skład mineralny brązowo i żółtoplewkowych form owsa. Fragm. Agron. 2009, 26 (1),84-92.
 • [6] Ścigalska B.: Plonowanie odmian owsa w zależności od gęstości siewu w warunkach regionu południowo-wschodniego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1 (18) Supl,153-160.
 • [7] Tamm I.: Influence of genotype and meteorological conditions on grain yield and quality of oat in Estonia. Proc. 7th Int. Oat Conf. 2004, pp. 45-50.
 • [8] Witkowicz R., Pisulewska E., Poradowski R.: Plonowanie i elementy struktury plonu ziarna owsa nagoziarnistego odmiany Akt w różnych warunkach siedliska. Acta Agrar. et Silv., ser. Agr. 2007, 50, 3-13.
 • [9] Witkowicz R., Lepiarczyk A., Pisulewska E.: Ocena plonowania różnych form owsa. Fragm. Agron. 2009, 26 (2), 165-175.
 • [10] Valentine J., Cowan S.: Environmental benefits and impact assessment of oats in tha UK. Agrifood Res. Rep., 2004, 51, 217.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d1d1e43e-059f-4439-be73-b691716b9cdb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.