PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody QuEChERS w połączeniu z chromatografią gazową z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) w analizie pozostałości pestycydów w żywności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of the QuEChERS method coupled with gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD) in analysis of pesticide residues in food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Anastassiades i Lehotay w 2003 roku, opisali „szybką, prostą, tanią, efektywną, odporną i bezpieczną” (QuEChERS) metodę pozwalającą oznaczyć pozostałości wielu pestycydów w warzywach i owocach. Metoda QuEChERS pozwala uzyskać prawidłowe wyniki przy minimalnej liczbie etapów pracy laboratoryjnej i niewielkim zużyciu odczynników oraz szkła laboratoryjnego. Metoda QuEChERS polega na ekstrakcji i podziale w układzie ciecz–ciecz składników próbki z użyciem acetonitrylu, a następnie oczyszczeniu ekstraktu z wykorzystaniem metody dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Celem badań było sprawdzenie przydatności metody QuEChERS w połączeniu z chromatografią gazową z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) w badaniach pozostałości pestycydów w żywności. W badaniach zastosowano dostępne na rynku gotowe zestawy do ekstrakcji i dyspersyjnej SPE oraz analogiczne zestawy przygotowane we własnym zakresie. W badaniach odzysku dla 15 wybranych pestycydów wykorzystano, zgodnie z wymaganiami dokumentu SANCO/10684/2009 i PN-EN 15662:2008, trzech przedstawicieli różnych grup matryc: marchew (wysoka zawartość karotenoidów), maliny (niskie pH) i pomidory (wysoka zawartość wody). Dla poziomu wzbogacenia wynoszącego 0,5 mg/kg odzysk dla 14 związków mieścił się w przedziale 70–120%. Jedynie w przypadku jednego związku (trifluraliny w próbkach malin), odzysk był mniejszy od 70%. Uzyskana powtarzalność była zadowalająca - RSD było mniejsze niż 20%, z wyjątkiem trifluraliny w malinach (27,16%).
EN
In 2003 Anastassiades and Lehotay described the “quick, easy, cheap, effective, rugged and safe” (QuEChERS) method for the multi-class, multiresidue analysis of pesticides in fruit and vegetables. The QuEChERS method allows to obtain high quality results with a minimum number of steps and a low solvent and glassware consumption. The QuEChERS method based on liquid–liquid partitioning with acetonitrile followed by a cleanup step with dispersive-SPE (Solid Phase Extraction). The aim of this study was to check the usefulness of the QuEChERS method coupled with gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD) in analysis of pesticide residues in food. Ready-to-use QuEChERS reagents kits and own-weighed reagents have been applied. In recovery experiment for 15 selected pesticides, three matrices belonging to different groups – carrots (high carotenoids content), raspberry (highly acidic matrix) and tomatoes (high water content) – have been used, according to the SANCO/10684/2009 guideline and PN-EN 15662:2008 requirements. Fourteen compounds showed a recovery in the range of 70–120% and only one compound (trifluralin in raspberry) presented a recovery lower than 70% at the 0.5 mg/kg fortification level. The repeatability was satisfying with a RSD lower than 20% apart from trifluralin in raspberry (27.16%).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
s.145-151,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Toksykologii Środowiskowej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa
autor
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Aguilera-Luiz ., M., Martínez Vidal J. L., Romero-González R., Garrido Frenich A.: Multi-residue determination of veterinary drugs in milk by ultra-high-pressure liquid chromatography–tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2008, 1205, 10–16.
 • 2. Anastassiades M., Lehotay S.: Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and ‘‘dispersive SPE’’ for the determination of pesticide residues in produce. J. AOAC Int. 2003, 86, 412–431.
 • 3. Cajka T., Hajslova J., Lacina O., Mastovska K., Lehotay S. J.: Rapid analysis of multiple pesticide residues in fruit-based baby food using programmed temperature vaporiser injection–low-pressure gas chromatography– high-resolution time-of-flight mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2008, 1186, 281–294.
 • 4. Cunhaa S.C., Fernandes J.O., Alves A., Oliveira M.B.P.P.: Fast low-pressure gas chromatography–mass spectrometry method for the determination of multiple pesticides in grapes, musts and wines. J. Chromatogr. A 2009, 1216, 119–126.
 • 5. Diez C., Traag W.A., Zommer P., Marinero P., Atienza J.: Comparison of an acetonitrile extraction/partitioning and “dispersive solid-phase extraction” method with classical multi-residue methods for the extraction of herbicide residues in barley samples. J. Chromatogr. A 2006, 1131, 11–23,
 • 6. SANCO/10684/2009: Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. DG SANCO 2009.
 • 7. Garrido Frenich A., Aguilera-Luiz M. M., Martínez Vidal J. L., Romero-González R.: Comparison of several extraction techniques for multiclass analysis of veterinary drugs in eggs using ultra-high pressure liquid chromatography– tandem mass spectrometry. Analytica Chimica Acta 2010, 661, 150–160.
 • 8. Góralczyk K., Struciński P., Hernik A., Czaja K., Korcz W., Ludwicki J.K.: Badanie pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2004 – 2007. Roczn. PZH 2009, 60, 113-119.
 • 9. Góralczyk K., Struciński P., Hernik A., Czaja K., Korcz W., Ludwicki J.K.: Monitoring i urzędowa kontrola pozostałości pestycydów w żywności w Polsce w 2004 roku. Roczn. PZH 2005, 56, 307-316.
 • 10. Herrero Martín S., Garcia Pinto C., Perez Pavón J. L., Moreno Cordero B.: Determination of trihalomethanes in soil matrices by simplified quick, easy, cheap, effective, rugged and safe extraction and fast gas chromatography with electron capture detection. J. Chromatogr. A 2010, 1217, 4883–4889.
 • 11. Koesukwiwat U., Sanguankaew K., Leepipatpiboon N.: Rapid determination of phenoxy acid residues in rice by modified QuEChERS extraction and liquid chromatography– tandem mass spectrometry. Anal. Chim. Acta 2008, 626, 10–20.
 • 12. Kruve A., Künnapas A., Herodes K., Leito I.: Matrix effects in pesticide multi-residue analysis by liquid chromatography– mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2008, 1187, 58–66.
 • 13. Lehotay S. J., Ae Son K., Kwon H., Koesukwiwat U., Fu W., Mastovska K., Hoh E., Leepipatpiboon N.: Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the analysis of pesticide residues in fruits and vegetables. J. Chromatogr. A 2010, 1217, 2548–2560.
 • 14. Lesueur C., Knittl P., Gartner M., Mentler A., Fuerhacker M.: Analysis of 140 pesticides from conventional farming foodstuff samples after extraction with the modified QuECheRS method. Food Control 2008, 19, 906–914.
 • 15. Makler Z., Romański W.: Ślady pestycydów – niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Bezpieczeństwo Pracy 2008, 1, 5-9.
 • 16. Modified Version of the QuEChERS-Method for the Analysis of Pentachlorophenol in Guar Gum – Brief Description. Community Reference Laboratories for Residues of Pesticides 2007. http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/meth_QuechersForGuarGum. pdf.
 • 17. Plössl F., Giera M., Bracher F.: Multiresidue analytical method using dispersive solid-phase extraction and gas chromatography/ion trap mass spectrometry to determine pharmaceuticals in whole blood. J. Chromatogr. A 2006,1135, 19–26.
 • 18. Polska Norma PN-EN 15662: Żywność pochodzenia roślinnego -Oznaczanie pozostałości pestycydów metodą GC-MS i/lub LC-MS(/MS) po uprzedniej ekstrakcji i rozdziale acetonitrylem oraz oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE – Metoda QuEChERS. Polski Komitet Normalizacyjny 2008.
 • 19. Rasmussen R. R., Storm I. M. L. D., Rasmussen P. H., Smedsgaard J., Nielsen K. F.: Multi-mycotoxin analysis of maize silage by LC-MS/MS. Anal. Bioanal. Chem. 2010, 397, 765–776.
 • 20. Romero-González R., Garrido Frenich A., Martínez Vidal J. L.: Multiresidue method for fast determination of pesticides in fruit juices by ultra performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Talanta 2008, 76, 211–225.
 • 21. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. Dz. Urz. UE L 58, 1.03.2008 r.
 • 22. Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Stosowane techniki i najnowsze trendy w oznaczaniu pozostałości pestycydów w żywności metodą chromatografii gazowej. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia 2008, R. 13, Nr 1-2, 33-38.
 • 23. Sospedra I., Blesa J., Soriano J.M., Mañes J.: Use of the modified quick easy cheap effective rugged and safe sample preparation approach for the simultaneous analysis of type A- and B-trichothecenes in wheat flour. J. Chromatogr. A 2010, 1217, 1437–1440.
 • 24. Stubbings G., Bigwood T.: The development and validation of a multiclass liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) procedure for the determination of veterinary drug residues in animal tissue using a QuEChERS (QUick, Easy, CHeap, Effective, Rugged and Safe) approach. Anal. Chim. Acta 2009, 637, 68–78.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d099ac9a-e683-41c1-8b21-f88a2885e8e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.